مبدل ولتاژ دی سی به دی سی چیفنا سری CHIFNA Converter DC/DC FDD15 Series |FDD15

مبدل ولتاژ ۱۵ وات دی سی به دی سی چیفنا سری FDD15

قابل فروش

مبدل ولتاژ دی سی به دی سی چیفنا سری FDD15

CHIFNA Converter DC/DC FDD15 Series


  • مبدل ولتاژ DC به DC
  • قیمت مناسب
  • ۲:۱ wide input range
  • I/O Isolation
  • LC Input filter
  • Short circuit protection
  • کارآیی بالا
  • سه سال گارانتی

 

 

CASE SIZE
 ۵۰.۸ x 50.8 x 12.0mm (2 x 2 x 0.47 inches)
CASE MATERIAL
 Plastic base / Metal case
WEIGHT
 ۷۰g
POTTING MATERIAL
 Epoxy

 

MODEL NO.
INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT
EFF.
(min.)
EFF.
(typ.)
***   Single Output Models  ***
 FDD15-03S1
۹~۱۸ VDC
+ ۳.۳ VDC
۳۰۰۰ mA
۷۵%
۷۷%
 FDD15-05S1
۹~۱۸ VDC
+ ۵ VDC
۲۰۰۰ mA
۷۵%
۷۷%
 FDD15-12S1
۹~۱۸ VDC
+ ۱۲ VDC
۸۳۴ mA
۷۵%
۷۷%
 FDD15-15S1
۹~۱۸ VDC
+ ۱۵ VDC
۶۶۷ mA
۷۶%
۷۸%
 FDD15-03S2
۹~۱۸ VDC
+ ۳.۳ VDC
۳۰۰۰ mA
۷۵%
۷۷%
 FDD15-05S2
۱۸~۳۶ VDC
+ ۵ VDC
۳۰۰۰ mA
۷۸%
۸۰%
 FDD15-12S2
۱۸~۳۶ VDC
+ ۱۲ VDC
۱۲۵۰ mA
۷۹%
۸۱%
 FDD15-15S2
۱۸~۳۶ VDC
+ ۱۵ VDC
۱۰۰۰ mA
۸۰%
۸۲%
 FDD15-03S3
۳۶~۷۲ VDC
+ ۳.۳ VDC
۳۰۰۰ mA
۷۴%
۷۶%
 FDD15-05S3
۳۶~۷۲ VDC
+ ۵ VDC
۳۰۰۰ mA
۷۸%
۸۰%
 FDD15-12S3
۳۶~۷۲ VDC
+ ۱۲ VDC
۱۲۵۰ mA
۷۹%
۸۱%
 FDD15-15S3
۳۶~۷۲ VDC
+ ۱۵ VDC
۱۰۰۰ mA
۷۹%
۸۱%
***   Dual Output Models  ***
 FDD15-12D1
۹~۱۸ VDC
± ۱۲ VDC
± ۴۱۷ mA
۷۳%
۷۶%
 FDD15-15D1
۹~۱۸ VDC
± ۱۵ VDC
± ۳۳۴ mA
۷۵%
۷۸%
 FDD15-12D2
۱۸~۳۶ VDC
± ۱۲ VDC
± ۶۲۵ mA
۸۰%
۸۳%
 FDD15-15D2
۱۸~۳۶ VDC
± ۱۵ VDC
± ۵۰۰ mA
۸۰%
۸۳%
 FDD15-12D3
۳۶~۷۲ VDC
± ۱۲ VDC
± ۶۲۵ mA
۸۰%
۸۳%
 FDD15-15D3
۳۶~۷۲ VDC
± ۱۵ VDC
± ۵۰۰ mA
۸۰%
۸۳%

 

MODEL NO.
INPUT
VOLTAGE

OUTPUT
VOLTAGE

OUTPUT
CURRENT
EFF.
(min.)
EFF.
(typ.)
***   Single Output Models  ***
 FDD15-0512T1
۹~۱۸ VDC
+۵ / ± ۱۲ VDC
۱.۵A / ± ۰.۱۲ A
۷۷%
۷۹%
 FDD15-0515T1
۹~۱۸ VDC
+۵ / ± ۱۵ VDC
۱.۵A / ± ۰.۱ A
۷۷%
۷۹%
 FDD15-0512T2
۱۸~۳۶ VDC
+۵ / ± ۱۲ VDC
۲A / ± ۰.۲ A
۸۰%
۸۲%
 FDD15-0515T2
۱۸~۳۶ VDC
+۵ / ± ۱۵ VDC
۲A / ± ۰.۱۶ A
۸۰%
۸۲%
 FDD15-0512T3
۳۶~۷۲ VDC
+۵ / ± ۱۲ VDC
۲A / ± ۰.۲ A
۸۰%
۸۲%
 FDD15-0515T3
۳۶~۷۲ VDC
+۵ / ± ۱۵ VDC
۲A / ± ۰.۱۶ A
۸۰%
۸۲%

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “مبدل ولتاژ ۱۵ وات دی سی به دی سی چیفنا سری FDD15”

Theme Settings