آی سی دیپ 14 پایه DIP 4047BE
  آی سی دیپ 14 پایه DIP 4047BE
  4047BE
  ۴۰۴۷BE
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ 14 پایه MC74HC02AN
  آی سی دیپ 14 پایه MC74HC02AN
  74HC02
  ۷۴HC۰۲
  ۱۴,۹۰۰ تومان
  آی سی دیپ 14 پایه Texas CD40106BE DIP
  آی سی دیپ 14 پایه Texas CD40106BE DIP
  40106
  ۴۰۱۰۶
  ۲۳,۵۰۰ تومان
  آی سی دیپ 14 پایه TEXAS CD4011BE
  آی سی دیپ 14 پایه TEXAS CD4011BE
  4011
  ۴۰۱۱
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ 14 پایه TEXAS DIP CD4069UBE
  آی سی دیپ 14 پایه TEXAS DIP CD4069UBE
  CD4069UBE
  CD۴۰۶۹UBE
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ 16 پایه DIP 74HC595
  آی سی دیپ 16 پایه DIP 74HC595
  74HC595
  ۷۴HC۵۹۵
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ 16 پایه DIP MAX232N
  آی سی دیپ 16 پایه DIP MAX232N
  MAX232
  MAX۲۳۲
  ۸۶,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ 16 پایه HCF4053BE DIP
  آی سی دیپ 16 پایه HCF4053BE DIP
  HCF4053BE
  HCF۴۰۵۳BE
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ 20 پایه DIP 74HC573
  آی سی دیپ 20 پایه DIP 74HC573
  74HC573
  ۷۴HC۵۷۳
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ 28 پایه PIC16C73B
  آی سی دیپ 28 پایه PIC16C73B
  PIC16C73B
  PIC۱۶C۷۳B
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴ )
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ 28 پایه ATMEGA8A-PU DIP
  آی سی دیپ 28 پایه ATMEGA8A-PU DIP
  ATMEGA8
  ATMEGA۸
  ۱۱۳,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ 40 پایه ATMEGA16A-PU
  آی سی دیپ 40 پایه ATMEGA16A-PU
  ATMEGA16A-PU
  ATMEGA۱۶A-PU
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ 6 پایه PS2652- 4N26
  آی سی دیپ 6 پایه PS2652- 4N26
  4N26
  ۴N۲۶
  ۷,۵۰۰ تومان
  آی سی دیپ 8 پایه ADM485JN DIP
  آی سی دیپ 8 پایه ADM485JN DIP
  ADM485JN
  ADM۴۸۵JN
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ 8 پایه DIP COPY NE555
  آی سی دیپ 8 پایه DIP COPY NE555
  NE555
  NE۵۵۵
  ۶,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ 8 پایه DIP LM358
  آی سی دیپ 8 پایه DIP LM358
  LM358
  LM۳۵۸
  ۷,۵۰۰ تومان
  آی سی دیپ 8 پایه HA17358 DIP
  آی سی دیپ 8 پایه HA17358 DIP
  HA17358
  HA۱۷۳۵۸
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ توشیبا 18 پایه TOSHIBA ULN2803 dip
  آی سی دیپ توشیبا 18 پایه TOSHIBA ULN2803 dip
  ULN2803
  ULN۲۸۰۳
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ 4 پایه DIP EL817
  آی سی دیپ 4 پایه DIP EL817
  PC817
  PC۸۱۷

   آی سی DIP

   آی سی DIP
   بر اساس سازنده
   • NEC
   • TEXAS
   • TOSHIBA
   تعداد پایه
   خیر
   بله