آی سی اس ام دی 14 پایه LM324 Texas
  آی سی اس ام دی 14 پایه LM324 Texas
  LM324
  LM۳۲۴
  ۳,۵۰۰ تومان
  آی سی اس ام دی 14 پایه LM324 SMD ST
  آی سی اس ام دی 14 پایه LM324 SMD ST
  LM324
  LM۳۲۴
  ۴,۵۰۰ تومان
  آی سی اس ام دی 14 پایه SMD 74HC14D
  آی سی اس ام دی 14 پایه SMD 74HC14D
  74HC04
  ۷۴HC۰۴
  ۳,۵۰۰ تومان
  آی سی اس ام دی 16 پایه 74HC595
  آی سی اس ام دی 16 پایه 74HC595
  74HC595
  ۷۴HC۵۹۵
  ۶,۵۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳ )
  ۵,۰۰۰ تومان
  آی سی اس ام دی 16 پایه ULN2003
  آی سی اس ام دی 16 پایه ULN2003
  ULN2003
  ULN۲۰۰۳
  ۴,۸۰۰ تومان
  آی سی اس ام دی 18 پایه ULN2803
  آی سی اس ام دی 18 پایه ULN2803
  ULN2803
  ULN۲۸۰۳
  ۴,۵۰۰ تومان
  آی سی اس ام دی 7 پایه SMD TNY277GN
  آی سی اس ام دی 7 پایه SMD TNY277GN
  TNY277GN
  TNY۲۷۷GN
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  آی سی اس ام دی 8 پایه LM393 SMD
  آی سی اس ام دی 8 پایه LM393 SMD
  LM393
  LM۳۹۳
  ۳,۰۰۰ تومان
  آی سی اس ام دی 8 پایه SMD 93c46
  آی سی اس ام دی 8 پایه SMD 93c46
  93C46
  ۹۳C۴۶
  ۴,۹۰۰ تومان
  آی سی اس ام دی 8 پایه SMD LM386
  آی سی اس ام دی 8 پایه SMD LM386
  آی سی SMD LM386
  آی سی SMD LM۳۸۶
  ۳,۰۰۰ تومان
  آی سی اس ام دی 8 پایه SO8NE555 Texas
  آی سی اس ام دی 8 پایه SO8NE555 Texas
  NE555
  NE۵۵۵
  ۳,۰۰۰ تومان
  آی سی اس ام دی باریک 14 پایه ST LM339DT SMD
  آی سی اس ام دی باریک 14 پایه ST LM339DT SMD
  LM339
  LM۳۳۹
  ۵,۰۰۰ تومان

   آی سی SMD

   آی سی SMD
   بر اساس سازنده
   • ST
   • TEXAS
   تعداد پایه
   خیر
   بله