میکروسویئچ سی ان تی دی
+ -6 دسته‌بندی دیگر
  لیمیت سوئیچ غلطک دار 6 آمپر 3 پایه CNTD TZ-8108
  لیمیت سوئیچ غلطک دار 6 آمپر 3 پایه CNTD TZ-8108
  TZ-8108
  TZ-۸۱۰۸
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  لیمیت سوئیچ غلطک دار روی بدنه 10 آمپر CNTD TZ-8112
  لیمیت سوئیچ غلطک دار روی بدنه 10 آمپر CNTD TZ-8112
  TZ-8112
  TZ-۸۱۱۲
  خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  لیمیت سوئیچ فشاری 10 آمپر CNTD CLS-101
  لیمیت سوئیچ فشاری 10 آمپر CNTD CLS-101
  CLS-101
  CLS-۱۰۱
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1701
  میکروسوئیچ اهرم دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1701
  CM-1701
  CM-۱۷۰۱
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV100D
  میکروسوئیچ بدون اهرم 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV100D
  CMV100D
  CMV۱۰۰D
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ شاسی دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1307
  میکروسوئیچ شاسی دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1307
  CM-1307
  CM-۱۳۰۷
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب دکمه ای 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7100
  میکروسوئیچ ضد آب دکمه ای 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7100
  CZ-7100
  CZ-۷۱۰۰
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب(واترپروف WATER PROOF) اهرم دار 5 آمپر 3 پایه CNTD CN-041C2
  میکروسوئیچ ضد آب-واترپروف WATER PROOF- اهرم دار 5 آمپر 3 پایه CNTD CN-041C2
  CN-041C2
  CN-۰۴۱C۲
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV103D
  میکروسوئیچ غلطک دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV103D
  CMV-103D
  CMV-۱۰۳D
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1703
  میکروسوئیچ غلطک دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1703
  CM-1703
  CM-۱۷۰۳
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار جهت بدنه 15 آمپر CNTD CZ-7311
  میکروسوئیچ غلطک دار جهت بدنه 15 آمپر CNTD CZ-7311
  CZ-7311
  CZ-۷۳۱۱
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار جهت بدنه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1308
  میکروسوئیچ غلطک دار جهت بدنه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1308
  CM-1308
  CM-۱۳۰۸
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار کوتاه 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV-104D
  میکروسوئیچ غلطک دار کوتاه 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV-104D
  CMV-104D
  CMV-۱۰۴D
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار کوتاه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1704
  میکروسوئیچ غلطک دار کوتاه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1704
  CM-1704
  CM-۱۷۰۴
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۵)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۵)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ فشاری 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1300
  میکروسوئیچ فشاری 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1300
  1300
  ۱۳۰۰
  خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۰)
  • خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۰)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  کلید کلنگی ۶ پایه سه حالته CNTD
  کلید کلنگی ۶ پایه سه حالته CNTD
  C523B
  C۵۲۳B
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ دکمه ای 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1306
  میکروسوئیچ دکمه ای 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1306
  CM-1306
  CM-۱۳۰۶
  میکروسوئیچ شاسی دار 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1305
  میکروسوئیچ شاسی دار 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1305
  CM-1305
  CM-۱۳۰۵
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7120
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7120
  CZ-7120
  CZ-۷۱۲۰
  میکروسوئیچ ضد آب دکمه ای بدون مهره بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7110
  میکروسوئیچ ضد آب دکمه ای بدون مهره بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7110
  CZ-7110
  CZ-۷۱۱۰
  میکروسوئیچ ضد آب دکمه ای بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7310
  میکروسوئیچ ضد آب دکمه ای بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7310
  CZ-7310
  CZ-۷۳۱۰
  میکروسوئیچ ضد آب غلطک دار کوتاه 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7141
  میکروسوئیچ ضد آب غلطک دار کوتاه 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7141
  CZ-7141
  CZ-۷۱۴۱
  میکروسوئیچ ضد آب غلک دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7121
  میکروسوئیچ ضد آب غلک دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7121
  CZ-7121
  CZ-۷۱۲۱
  میکروسوئیچ غلطک دار مخالف بدنه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1309
  میکروسوئیچ غلطک دار مخالف بدنه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1309
  CM-1309
  CM-۱۳۰۹
  میکروسوییچ دکمه دار فشاری 10 آم‍پر CMV100D
  میکروسوییچ دکمه دار فشاری 10 آم‍پر CMV100D
  CMV100D
  CMV۱۰۰D

   میکروسوییچ های سی ان تی دی (CNTD)

   میکروسوئیچ سی ان تی دی چیست؟

   میکروسوییچ های سی ان تی دی (Microswitches)، یا همان سوییچ های تماس کوچک، یک نوع سوییچ الکترومکانیکی هستند که در بسیاری از دستگاه ها و سیستم های الکترونیکی استفاده می شوند. آنها شامل یک متصل و یک قطع کننده کوچک هستند که با فشار دادن یا رها کردن یک دکمه، لنگر یا سایر اجزاء مکانیکی، اتصال الکتریکی را قطع یا برقرار می کنند. این محصول درجه 1 از کشور چین می باشد که با تازگی در بازار ایران برای اولین بار توسط مجموعه اسپرینت الکترونیک واردات شد .
   معمولاً میکروسوییچ ها دارای یک توپان کوچک برای فشار دادن و یک منبع فشار برای بازگشت به حالت اولیه هستند. زمانی که توپان فشرده شده است، تماس الکتریکی بسته شده و جریان الکتریکی از طریق سوئیچ عبور می کند. در صورت رها کردن توپان، تماس قطع می شود و جریان قطع می شود.

   کمپانی سی ان تی دی (CNTD) دارای انواع میکروسوئیچ و لیمیت سوئیچ هستند که عبارتند از:

   1. میکروسوئیچ رگلاژی
   2. میکروسوئیچ صنعتی و آمپر بالا
   3. میکروسوییچ قرقره دار
   4. میکروسوئیچ غلطک دار
   5. میکروسوئیچ اهرم دار
   6. پدال پایی
   7. سنسور
   8. آژیر و چراغ گردان
   9. لیمیت سوییچ فشاری
   10. لیمیت سوییچ آنتنی

   کاربرد میکروسوئیچ CNTD

   میکروسوییچ ها کاربرد های فراوانی دارند :

   1. میکروسوییچ بالابر های مغازه و انبار
   2. میکروسوییچ های ماشین لباسشویی
   3. میکروسوئیچ ابگرمکن دیواری بوتان 
   4. استفاده در  آیفون تصویری و آسانسور 
   5. میکروسوئیچ سبزی خرد کن های خانگی و صنعتی 
   6. بالابر های شیشه ماشین 
   7. میکروسوییچ های رگلاژی CNTD که مناسب جهت بالابر های آسانسور که در مجموعه اسپرینت الکترونیک با کد TZ-8108 موجود می باشد.

   میکروسوییچ های CNTD سری CMV

   میکروسوییچ های سی ان تی دی CNTD سری CMV10 که دارای 10 آمپر هستند و در مدل های اهرم دار و غلتک دار ( قرقره ای ) موجود می باشند  و مدل های CMV16 که دارای 16 آمپر نیز هستند.
   میکروسوییچ های سی ان تی دی CNTD به دلیل قیمت پایین تر نسبت به میکروسوییچ های امرون (omron) مورد استقبال مشتریان قرار گرفته است . همچنین میکروسوییچ های CNTD دارای کیفیت برابر در مقابل میکروسوییچ هایلی HIGHLY تایوان نیز می باشد و  قیمت پایین تری نسبت به سوییچ های هایلی دارد .

   میکروسوییچ های CNTD سری CM

   میکروسوئیچ های صنعتی 15 آمپر سری CM که در مدل های مختلف در مجموعه اسپرینت الکترونیک موجود می باشند نیز مناسب جهت استفاده در موارد صنعتی و نظامی می باشد. این سری از میکروسوییچ های سی ان تی دی مشابه مدل های HIGHLY تایوان و مدل های صنعتی امرون می باشد. برای مثل مدل Z15G1308 هایلی HIGHLY و مدل امرون Z-15GQ22-B مدل مشابه CNTD با کد CM-1308 می باشد. یا مدل OMRON Z-15GW-B مشابه مدل Cm-1701 سی ان تی دی CNTD می باشد.

   خرید و قیمت میکروسوئیچ سی ان تی دی

   همانطور که در این مطالب آمده میکروسوئیچ ها جز پرکاربرترین قطعات موجود در صنعت الکترونیک هستند. فروشگاه اسپرینت الکترونیک ارائه کننده تمامی رله ها ، میکروسوئیچ ها ، رید سوئیچ و... در ایران می‌باشند. شما عزیزان می‌توانید با انتخاب میکروسوئیچ مورد نیاز خود از برند سی ان تی دی محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین فروشگاه اسپرینت الکترونیک تلاش دارد قطعات الکترونیک را در بالاترین کیفیت و قیمت مناسب برای کاربران خود فراهم کند که شما با خرید محصول مورد نیاز خود از خرید خود لذت ببرید.


   میکروسوئیچ سی ان تی دی Cntd
   خیر
   بله