برکر فیوز بزرگ 10 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 10 آمپر
  10A
  ۱۰A
  ۲۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 15 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 15 آمپر
  15A
  ۱۵A
  ۲۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 18 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 18 آمپر
  18A
  ۱۸A
  ۲۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 20 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 20 آمپر
  20A
  ۲۰A
  ۲۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 25 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 25 آمپر
  25A
  ۲۵A
  ۲۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 30 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 30 آمپر
  30A
  ۳۰A
  ۲۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 40 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 40 آمپر
  40A
  ۴۰A
  ۲۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 10 آمپر
  برکر فیوز کوچک 10 آمپر
  10A
  ۱۰A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 12 آمپر
  برکر فیوز کوچک 12 آمپر
  12A
  ۱۲A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 15 آمپر
  برکر فیوز کوچک 15 آمپر
  15A
  ۱۵A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 20 آمپر
  برکر فیوز کوچک 20 آمپر
  20A
  ۲۰A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 3 آمپر
  برکر فیوز کوچک 3 آمپر
  3A
  ۳A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 3.15 آمپر
  برکر فیوز کوچک 3.15 آمپر
  3/15A
  ۳/۱۵A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 4 آمپر
  برکر فیوز کوچک 4 آمپر
  4A
  ۴A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 5 آمپر
  برکر فیوز کوچک 5 آمپر
  5A
  ۵A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 6 آمپر
  برکر فیوز کوچک 6 آمپر
  6A
  ۶A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 7 آمپر
  برکر فیوز کوچک 7 آمپر
  7A
  ۷A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 8 آمپر
  برکر فیوز کوچک 8 آمپر
  8A
  ۸A
  ۵۵,۰۰۰ تومان

   برکر فیوز

   برکر فیوز چیست؟

   برکر فیوزها وظیفه حفاظت مدار را به عهده دارند که حفاظتی ارزان، ساده و سریع است. یکی از بزرگترین مزیت آنها نسبت به کلیدهای مدار، زمان حفاظت مدار سریعتر می‌باشد.این در هنگام محافظت از تجهیزات الکترونیکی حساس مهم است. برکر فیوز ها حفاظت بهتری را برای کاربردهای سه فاز ارائه می دهند.
   برکر فیوز
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله