ترمو فیوز 185 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 185 درجه 10 آمپر 250 ولت
  185
  ۱۸۵
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۷,۴۰۰ تومان
  ترمو فیوز 192 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 192 درجه 10 آمپر 250 ولت
  192
  ۱۹۲
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۷,۴۰۰ تومان
  ترمو فیوز 100 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 100 درجه 10 آمپر 250 ولت
  100
  ۱۰۰
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۷,۴۰۰ تومان
  ترمو فیوز 110 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 110 درجه 10 آمپر 250 ولت
  110c
  ۱۱۰c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 117 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 117 درجه 10 آمپر 250 ولت
  117c
  ۱۱۷c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 121 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 121 درجه 10 آمپر 250 ولت
  121c
  ۱۲۱c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 130 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 130 درجه 10 آمپر 250 ولت
  130c
  ۱۳۰c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 141 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 141 درجه 10 آمپر 250 ولت
  141c
  ۱۴۱c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 152 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 152 درجه 10 آمپر 250 ولت
  152c
  ۱۵۲c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 169 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 169 درجه 10 آمپر 250 ولت
  169C
  ۱۶۹C
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 172 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 172 درجه 10 آمپر 250 ولت
  172c
  ۱۷۲c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 216 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 216 درجه 10 آمپر 250 ولت
  216
  ۲۱۶
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۷,۴۰۰ تومان
  ترمو فیوز 227 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 227 درجه 10 آمپر 250 ولت
  227c
  ۲۲۷c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 240 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 240 درجه 10 آمپر 250 ولت
  240
  ۲۴۰
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۷,۴۰۰ تومان
  ترمو فیوز 250 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 250 درجه 10 آمپر 250 ولت
  250
  ۲۵۰
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۷,۴۰۰ تومان
  ترمو فیوز 73 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 73 درجه 10 آمپر 250 ولت
  73c
  ۷۳c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 85 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 85 درجه 10 آمپر 250 ولت
  85c
  ۸۵c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 94 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 94 درجه 10 آمپر 250 ولت
  94c
  ۹۴c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان

   ترموفیوز

   ترموفیوز چیست؟

   ترموفیوز یک عنصر ایمنی است که در صورت افزایش دما به فواصل زمانی کوتاه اتصال برق را قطع می‌کند. این عنصر ایمنی برای جلوگیری از افزایش دما و جلوگیری از خطرات حرارتی و آتش‌سوزی استفاده می‌شود. ترموفیوزها معمولاً در دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی، مانند تجهیزات خانگی، دستگاه‌های صنعتی و خودروها استفاده می‌شوند.

   تاریخچه ترموفیوزها

   ترموفیوزها ابتدا در دهه 1920 میلادی توسط مخترعانی به نام‌های Konrad Zuse و Walter Bauersfeld اختراع شدند. این اختراع به عنوان یک روش جدید برای جلوگیری از آتش‌سوزی در دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفت. از آن زمان به بعد، ترموفیوزها به عنوان یک عنصر ایمنی مهم در صنایع مختلف به کار گرفته شده‌اند و بهبود‌های مختلفی در آن‌ها صورت گرفته است تا بهترین عملکرد را داشته باشند.
   امروزه، ترموفیوزها به عنوان یکی از ابزارهای ایمنی حیاتی در دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی شناخته می‌شوند و در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند. این عنصر ایمنی مهم به عنوان یک راه حل کارآمد برای جلوگیری از خطرات حرارتی و آتش‌سوزی در دستگاه‌های الکتریکی شناخته شده است و همچنین به حفظ سلامت و امنیت افراد کمک می‌کند.

   مزایای ترموفیوز ها در صنعت الکترونیک

   ترموفیوزها در بحران‌های آتش‌سوزی و حرارتی بسیار موثر هستند. آنها می‌توانند به صورت خودکار فعال شوند و دمای دستگاه را کنترل کنند تا جلوگیری از آتش‌سوزی و خطرات حرارتی شود. این عنصر ایمنی می‌تواند در دستگاه‌های الکتریکی خانگی، خودروها، صنایع نفت و گاز، صنایع الکترونیکی و دستگاه‌های پزشکی استفاده شود. همچنین، ترموفیوزها به عنوان یک راه حل ایمنی در سیستم‌های خنک کننده و تجهیزات حرارتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

   کاربردهای ترموفیوز

   ترموفیوزها دارای کاربردهای زیادی هستند که عبارتند از:
   1.  بحران‌های آتش‌سوزی: ترموفیوزها در سیستم‌های اعلام حریق و اطفاء حریق استفاده می‌شوند تا به صورت خودکار و سریع در صورت شناسایی حرارت بالا، اقدام به اطفاء حریق کنند
   2. خودروها: در خودروها، ترموفیوزها به عنوان بخشی از سیستم‌های ایمنی و پیشگیری از آتش‌سوزی استفاده می‌شوند. آنها می‌توانند به صورت خودکار سیستم‌های اطفاء حریق را فعال کنند و جلوگیری از خطرات حرارتی کنند.
   3. صنایع نفت و گاز: در این صنایع، ترموفیوزها به عنوان بخشی از سیستم‌های ایمنی و پیشگیری از آتش‌سوزی استفاده می‌شوند. آنها می‌توانند به صورت خودکار در صورت شناسایی حرارت بالا، سیستم‌های اطفاء حریق را فعال کنند.
   4.  صنایع الکترونیکی: در این صنایع، ترموفیوزها به عنوان بخشی از سیستم‌های پیشگیری از آتش‌سوزی و حرارتی استفاده می‌شوند تا از خسارات ناشی از حرارت بالا جلوگیری کنند.
   5. دستگاه‌های پزشکی: در دستگاه‌های پزشکی نظیر MRI و CT scan، ترموفیوزها برای کنترل دما و جلوگیری از آتش‌سوزی استفاده می‌شوند.
   6.  سیستم‌های خنک کننده: ترموفیوزها به عنوان بخشی از سیستم‌های خنک کننده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند تا دمای دستگاه‌ها را کنترل کرده و از آسیب ناشی از حرارت بالا جلوگیری کنند.

   ترموفیوزها معمولا دارای درجه‌های مختلف حساسیت به دما هستند، از جمله:

   1. درجه حساسیت 135 درجه سانتی‌گراد
   2. درجه حساسیت 155 درجه سانتی‌گراد
   3. درجه حساسیت 192 درجه سانتی‌گراد
   4. درجه حساسیت 200 درجه سانتی‌گراد
   هر کدام از این درجه‌ها برای محیط‌ها و شرایط مختلف مناسب هستند و بر اساس نیاز و محیط استفاده می‌شوند.

   خرید و قیمت ترموفیوز در فروشگاه اسپرینت الکترونیک

   همانطور که متوجه شدید ترموفیوز ها یک عنصر ایمنی و مهم برای قطع برق هستند. ترموفیوز ها جز اساسی ترین قطعه در صنعت الکترونیک می‌باشند. شما عزیزان با توجه به نیاز خود می‌توانید ترموفیوز ها را از فروشگاه اسپرینت الکترونیک خریداری کنید همچنین فروشگاه اسپرینت الکترونیک در کنار اینکه ارائه دهنده قطعه رله در ایران می‌باشد، در زمینه فروش ترموفیوز هم به شما عزیزان این تضمین را می‌دهد که شما محصولی باکیفیت و قیمت مناسب خریداری می‌کنید.
   ترموفیوز
   بر اساس سازنده
   درجه حساسیت
   جریان
   ولتاژ
   خیر
   بله