تک سوئیچ DIP تک سوئیچ SMD
+ -5 دسته‌بندی دیگر
   تک سوئیچ دیپ 4 پایه 4.3×12×12
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه 4.3×12×12
  12*12*4/3
  ۱۲*۱۲*۴/۳
  ۲,۶۰۰ تومان ۱۰۰ تومان تخفیف ( %۴ )
  ۲,۵۰۰ تومان
   تک سوئیچ دیپ 4 پایه 5×12×12
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه 5×12×12
  12*12*5
  ۱۲*۱۲*۵
  ۲,۳۰۰ تومان ۱۰۰ تومان تخفیف ( %۴ )
  ۲,۲۰۰ تومان
   تک سوئیچ دیپ 4 پایه 6×12×12
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه 6×12×12
  12*12*6
  ۱۲*۱۲*۶
  ۲,۱۰۰ تومان ۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۲,۰۰۰ تومان
  تک سوئیچ اس ام دی SMD 66 6/2*6/2*2/5
  تک سوئیچ اس ام دی SMD 66 6/2*6/2*2/5
  66
  ۶۶
  ۱,۱۰۰ تومان
  تک سوئیچ اس ام دی SP-1163 RED 3*6*2/5
  تک سوئیچ اس ام دی SP-1163 RED 3*6*2/5
  3*6*2/5SP-1163
  ۳*۶*۲/۵SP-۱۱۶۳
  ۹۵۰ تومان
  تک سوئیچ اس ام دی ضد آب قرمز SMD WSTP1150
  تک سوئیچ اس ام دی ضد آب قرمز SMD WSTP1150
  56
  ۵۶
  ۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  تک سوئیچ اس ام دی میل تایوانی 4 پایه SMD 6*6*6
  تک سوئیچ اس ام دی میل تایوانی 4 پایه SMD 6*6*6
  6*6*6
  ۶*۶*۶
  ۸۰۰ تومان ۶۰۰ تومان تخفیف ( %۷۵ )
  ۲۰۰ تومان
  تک سوئیچ اس ام دی کلوز TP-1150S
  تک سوئیچ اس ام دی کلوز TP-1150S
  TSTPCB038-320AH-CLOSE
  TSTPCB۰۳۸-۳۲۰AH-CLOSE
  خرید بالای 1000 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5000 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۴,۵۰۰ تومان
  تک سوئیچ دیپ 2 پایه بلند 11 میلی‌متر TP-1101NS 5*6*6
  تک سوئیچ دیپ 2 پایه بلند 11 میلی‌متر TP-1101NS 5*6*6
  6*6*5
  ۶*۶*۵
  ۱,۱۰۰ تومان
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه 12*12*10
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه 12*12*10
  12*12*10
  ۱۲*۱۲*۱۰
  ۲,۷۵۰ تومان
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه 6x6x13
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه 6x6x13
  6*6*13
  ۶*۶*۱۳
  خرید بالای 1000 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۲۰)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۲۰)
  • خرید بالای 5000 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۴۰)
  • خرید بالای 10000 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۶۰)
  ۲,۷۵۰ تومان
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه TP-1101A 6X6X5
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه TP-1101A 6X6X5
  6*6*5
  ۶*۶*۵
  ۷۷۰ تومان
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه 6*6*6/5 TP-1101NM
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه 6*6*6/5 TP-1101NM
  TP-1101NM
  TP-۱۱۰۱NM
  ۷۷۰ تومان
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه TONE PART TP-1101G 6*6*7
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه TONE PART TP-1101G 6*6*7
  TP-1101
  TP-۱۱۰۱
  ۸۲۵ تومان
  تک سوئیچ دیپ ضد آب آبی 4 پایه WS7750
  تک سوئیچ دیپ ضد آب آبی 4 پایه WS7750
  57
  ۵۷
  ۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  تک سوئیچ دیپ ضد گرد و غبار 4 پایه 8x8
  تک سوئیچ دیپ ضد گرد و غبار 4 پایه 8x8
  8*858
  ۸*۸۵۸
  ۲,۲۰۰ تومان
  تک سوئیچ دیپ نواری طوسی تایوانی 2 پایه 9*6*6
  تک سوئیچ دیپ نواری طوسی تایوانی 2 پایه 9*6*6
  6*6*9 TSTD-2L
  ۶*۶*۹ TSTD-۲L
  ۲,۲۰۰ تومان
  تک سوئیچ سر شاسی خور دیپ 4 پایه OMRON B3F 12*12
  تک سوئیچ سر شاسی خور دیپ 4 پایه OMRON B3F 12*12
  BTF12*12
  BTF۱۲*۱۲
  ۲,۵۰۰ تومان ۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲۸ )
  ۱,۸۰۰ تومان
  تک سوئیچ نواری اس ام دی 4 پایه 6*6*5 SMD
  تک سوئیچ نواری اس ام دی 4 پایه 6*6*5 SMD
  6*6*5SMD
  ۶*۶*۵SMD
  خرید بالای 1000 واحد۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۶۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۱۷۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  ۱,۱۵۰ تومان
  تک سویچ اس ام دی 4 پایه 6*6*5
  تک سویچ اس ام دی 4 پایه 6*6*5
  6*6*5
  ۶*۶*۵
  ۱,۰۰۰ تومان
  تک سویچ دیپ 4 پایه 9×12×12
  تک سویچ دیپ 4 پایه 9×12×12
  12*12*9
  ۱۲*۱۲*۹
  خرید بالای 1000 واحد۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲,۵۵۰ تومان
  تک سوییچ دیپ ضد گرد و غبار 2 پایه  8x8
  تک سوییچ دیپ ضد گرد و غبار 2 پایه 8x8
  8*8
  ۸*۸
  ۳,۵۰۰ تومان
  تک سوییچ نواری اس ام دی ۴ پایه نیم میل 6*6*4.3
  تک سوییچ نواری اس ام دی ۴ پایه نیم میل 6*6*4.3
  6*6*4/3
  ۶*۶*۴/۳
  خرید بالای 1000 واحد۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 10000 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۱,۱۰۰ تومان
  دیپ سوئیچ 7 تایی 14 پایه KXK
  دیپ سوئیچ 7 تایی 14 پایه KXK
  7PIN
  ۷PIN
  ۷,۰۰۰ تومان
  شاسی 2 پایه سبز تایوانی
  شاسی 2 پایه سبز تایوانی
  SW
  SW
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  شاسی سبز تایوانی کوچک 2 پایه TS
  شاسی سبز تایوانی کوچک 2 پایه TS
  TS-21
  TS-۲۱
  ۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۸ )
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  تک سوئیچ ایستاده اس ام دی 2 پایه SMD 6x6x7
  تک سوئیچ ایستاده اس ام دی 2 پایه SMD 6x6x7
  6*6*7
  ۶*۶*۷
  تک سوئیچ ایستاده اس ام دی تایوانی 2 پایه SMD 6*4 *6
  تک سوئیچ ایستاده اس ام دی تایوانی 2 پایه SMD 6*4 *6
  6*6*4 TSVA-2L
  ۶*۶*۴ TSVA-۲L
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه 12*12*12
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه 12*12*12
  12*12*11
  ۱۲*۱۲*۱۱
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه TP-1101N 6*6*6
  تک سوئیچ دیپ 4 پایه TP-1101N 6*6*6
  6*6*6 TP-1101N
  ۶*۶*۶ TP-۱۱۰۱N
  تک سوئیچ دیپ تایوانی 5 پایه 6*6*4/3 HUA JIE
  تک سوئیچ دیپ تایوانی 5 پایه 6*6*4/3 HUA JIE
  5PIN6*6*4/3
  ۵PIN۶*۶*۴/۳
  تک سویچ فله ای تایوانی اس ام دی 4 پایه 6*6*7
  تک سویچ فله ای تایوانی اس ام دی 4 پایه 6*6*7
  6*6*7
  ۶*۶*۷
  تک سویچ نواری اس ام دی 4 پایه 6*6*7
  تک سویچ نواری اس ام دی 4 پایه 6*6*7
  SMD 6*6*7
  SMD ۶*۶*۷
  تک سوییچ سر شاسی خور تایوانی 12*12مشکی
  تک سوییچ سر شاسی خور تایوانی 12*12مشکی
  12*12
  ۱۲*۱۲
  سری تک سویچ 12*12
  سری تک سویچ 12*12
  12*12
  ۱۲*۱۲

   تک سوئیچ

   تک سوئیچ دکمه ای است که هنگام کار کردن، بازخورد لمسی متمایز (احساس کلیک) را ارائه می دهد. به عنوان یک رابط انسان و ماشین برای لوازم الکترونیکی مصرفی، سیستم های خودرو، تجهیزات الکتریکی صنعتی و سایر محصولات، کاربردهای مختلفی دارد.
   این سوئیچ‌های کوچک روی PCB قرار می‌گیرند و برای بستن مدار الکتریکی هنگامی که دکمه توسط شخصی فشار داده می‌شود، استفاده می‌شود.
   با فشار دادن دکمه، سوئیچ ها روشن می شوند و با رها شدن دکمه، سوئیچ ها خاموش می شوند. سوئیچ لمسی کلیدی است که عملکرد آن با لمس قابل درک است.
   دو نوع تک سوئیچ وجود دارد تک سوئیچ لمسی و تک سوئیچ لمسی مهر و موم شده که از لحاظ نصب هم به دو مدل نصب سطحی اس ام دی SMD و دیپ DIP تقسیم بندی می شوند.
   از نظر شکل و ظاهر هم تک سوئیچ ها با ارتفاع دکمه و سایز بدنه شناخته میشوند.

   اجزای تک سوئیچ های لمسی

   • پوشش  یا همان طلق روی تک سوئیچ که اغلب در جنس های بی کیفیت از نوع آهن و در تک سوئیچ های با کیفیت از جنس مس میباشد.
   • پیستون و یا دکمه تک سوئیچ که کار قطع و و صل را با لمس کردن  انجام میدهد که اغلب یک پلاستیک فشرده و یا رزین است که با سایز بندی در ارتفاع مختلف توسط کارخانه های تولید ارائه می شود.
   • پولک تک سوئیچ یا گنبد تماسی که یکی از مهمترین اجزا تشکیل دهند تک سوئیچ میباشد که به رنگ مسی یا نقره ای بوده، این پولک در اجناس با کیفیت از مس و در تک سوئیچ های بی کیفیت از نوع آهن میباشد.
   • هنگامی که نیرو به سوئیچ اعمال می شود، معکوس می شود و اجازه می دهد تا جریان بین کنتاکت ها جریان یابد تا کلید روشن شود. با حذف نیرو، گنبد تماسی به شکل اولیه خود باز می گردد و کلید خاموش می شود. طول عمر تک سوئیچ به کیفیت این پولک بستگی مستقیم دارد.
   • پایه تک سوئیچ نیز در تک سوئیچ های با کیفیت متفاوت است، پایه ها هم مدل اس ام دی SMD و مدل دیپ DIP دارند.
   کلیدهای لمسی مهر و موم شده شامل تمام اجزای کلیدهای لمسی استاندارد، به اضافه یک دکمه فشاری و فیلم برای ایجاد یک طرح مهر و موم شده است.
   گنبد تماس یا پولک تک سوئیچ  و کنتاکت ها را آب بندی می کند تا از رسیدن هر گونه رطوبت یا اجسام خارجی به این اجزا جلوگیری کند. این جزء برای آب بندی سوئیچ مورد نیاز است.

   کاربردهای تک سوئیچ

   • ماشین های فروش خودکار
   • آسانسور
   • لوازم خانگی
   • ریموت کنترل
   • دستگاه های پرینتر
   • اجاق گازها
   • صنایع مخابرات 
   تک سوئیچ
   بر اساس سازنده
   • OMRON
   تعداد پایه
   خیر
   بله