تک سوئیچ اس ام دی SP-1163 RED 3*6*2/5
  تک سوئیچ اس ام دی SP-1163 RED 3*6*2/5
  3*6*2/5SP-1163
  ۳*۶*۲/۵SP-۱۱۶۳
  ۷۷۰ تومان
  تک سوئیچ اس ام دی ضد آب قرمز SMD WSTP1150
  تک سوئیچ اس ام دی ضد آب قرمز SMD WSTP1150
  56
  ۵۶
  ۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  تک سوئیچ اس ام دی میل تایوانی 4 پایه SMD 6*6*6
  تک سوئیچ اس ام دی میل تایوانی 4 پایه SMD 6*6*6
  6*6*6
  ۶*۶*۶
  ۱,۱۰۰ تومان ۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵۵ )
  ۵۰۰ تومان
  تک سوئیچ اس ام دی کلوز TP-1150S
  تک سوئیچ اس ام دی کلوز TP-1150S
  TSTPCB038-320AH-CLOSE
  TSTPCB۰۳۸-۳۲۰AH-CLOSE
  خرید بالای 1000 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5000 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۴,۵۰۰ تومان
  تک سوئیچ ایستاده اس ام دی 2 پایه SMD 6x6x7
  تک سوئیچ ایستاده اس ام دی 2 پایه SMD 6x6x7
  6*6*7
  ۶*۶*۷
  ۱,۱۰۰ تومان
  تک سوئیچ نواری اس ام دی 4 پایه 6*6*5 SMD
  تک سوئیچ نواری اس ام دی 4 پایه 6*6*5 SMD
  6*6*5SMD
  ۶*۶*۵SMD
  خرید بالای 1000 واحد۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۶۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 10000 واحد۱۷۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  ۱,۱۵۰ تومان
  تک سویچ اس ام دی 4 پایه 6*6*5
  تک سویچ اس ام دی 4 پایه 6*6*5
  6*6*5
  ۶*۶*۵
  ۱,۰۰۰ تومان
  تک سوییچ نواری اس ام دی ۴ پایه نیم میل 6*6*4.3
  تک سوییچ نواری اس ام دی ۴ پایه نیم میل 6*6*4.3
  6*6*4/3
  ۶*۶*۴/۳
  خرید بالای 1000 واحد۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 5000 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 10000 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۱,۱۰۰ تومان
  تک سوئیچ اس ام دی SMD 66 6/2*6/2*2/5
  تک سوئیچ اس ام دی SMD 66 6/2*6/2*2/5
  66
  ۶۶
  تک سوئیچ ایستاده اس ام دی تایوانی 2 پایه SMD 6*4 *6
  تک سوئیچ ایستاده اس ام دی تایوانی 2 پایه SMD 6*4 *6
  6*6*4 TSVA-2L
  ۶*۶*۴ TSVA-۲L
  تک سویچ فله ای تایوانی اس ام دی 4 پایه 6*6*7
  تک سویچ فله ای تایوانی اس ام دی 4 پایه 6*6*7
  6*6*7
  ۶*۶*۷
  تک سویچ نواری اس ام دی 4 پایه 6*6*7
  تک سویچ نواری اس ام دی 4 پایه 6*6*7
  SMD 6*6*7
  SMD ۶*۶*۷
   تک سوئیچ SMD
   تعداد پایه
   خیر
   بله