خازن پلی استر 100NF 400V
  خازن پلی استر 100NF 400V
  100N400V
  ۱۰۰N۴۰۰V
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400 ولت  CBB22 105J 400V
  خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400 ولت CBB22 105J 400V
  CBB22 105J 400V Metallized Polypropylene Film Capacitor
  CBB۲۲ ۱۰۵J ۴۰۰V Metallized Polypropylene Film Capacitor
  ۳,۵۰۰ تومان
  خازن پلی استر 1 نانو فاراد 100 ولت 2A 102J
  خازن پلی استر 1 نانو فاراد 100 ولت 2A 102J
  Mylar polyester film capacitor 1nf 1000v 2A102J
  Mylar polyester film capacitor ۱nf ۱۰۰۰v ۲A۱۰۲J
  ۶۰۰ تومان
  خازن پلی استر 10 نانو فاراد 630 ولت 2J 103J
  خازن پلی استر 10 نانو فاراد 630 ولت 2J 103J
  Mylar polyester film capacitor 10nf 630v 2J103J
  Mylar polyester film capacitor ۱۰nf ۶۳۰v ۲J۱۰۳J
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100 ولت 2A 104J
  خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100 ولت 2A 104J
  Mylar polyester film capacitor 100nf 100v 2A104J
  Mylar polyester film capacitor ۱۰۰nf ۱۰۰v ۲A۱۰۴J
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت CBB22 630V 104J
  خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت CBB22 630V 104J
  104J 630V CBB22 Metallized Polypropylene Film Capacitor
  ۱۰۴J ۶۳۰V CBB۲۲ Metallized Polypropylene Film Capacitor
  ۲,۵۰۰ تومان
  خازن پلی استر 330 نانو فاراد 630 ولت CBB22 334J 630V
  خازن پلی استر 330 نانو فاراد 630 ولت CBB22 334J 630V
  CBB22 630V334J Metallized Polypropylene Film Capacitor 330nf 630v
  CBB۲۲ ۶۳۰V۳۳۴J Metallized Polypropylene Film Capacitor ۳۳۰nf ۶۳۰v
  ۵,۰۰۰ تومان
  خازن پلی استر 400 وات 56 نانو 10MM
  خازن پلی استر 400 وات 56 نانو 10MM
  56N
  ۵۶N
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن پلی استر 680 نانو فاراد 630 ولت CBB22 684J 630V
  خازن پلی استر 680 نانو فاراد 630 ولت CBB22 684J 630V
  CBB22 630V684J Metallized Polypropylene Film Capacitor 680nf 630v
  CBB۲۲ ۶۳۰V۶۸۴J Metallized Polypropylene Film Capacitor ۶۸۰nf ۶۳۰v
  ۶,۰۰۰ تومان
  خازن پلی استر 1600وات 6.8 نانو
  خازن پلی استر 1600وات 6.8 نانو
  6/8N
  ۶/۸N
   خازن پلی استر
   بر اساس سازنده
   • WEIDY
   خیر
   بله