خازن SMD خازن MKT خازن الکترولیت خازن پلی استر خازن عدسی
+ -2 دسته‌بندی دیگر
  خازن اس ام ادی 100nf 0603 50v 10%
  خازن اس ام ادی 100nf 0603 50v 10%
  100N
  ۱۰۰N
  ۱۳۰ تومان
  خازن اس ام ادی 100nf 0805 50v 10%
  خازن اس ام ادی 100nf 0805 50v 10%
  100N
  ۱۰۰N
  ۲۵۰ تومان
  خازن اس ام ادی 100nf 1206 50v 10%
  خازن اس ام ادی 100nf 1206 50v 10%
  100N
  ۱۰۰N
  ۵۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 1 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 1 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  1.50
  ۱.۵۰
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 10 میکروفاراد 50 ولت برند چانگ
  خازن الکترولیت 10 میکروفاراد 50 ولت برند چانگ
  10.50
  ۱۰.۵۰
  ۳۷۰ تومان
  خازن الکترولیت 100 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 100 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  100.25
  ۱۰۰.۲۵
  ۱,۵۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO
  1000/16
  ۱۰۰۰/۱۶
  ۲,۳۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  1000.50
  ۱۰۰۰.۵۰
  ۱,۶۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 2.2 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 2.2 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  2/2.50
  ۲/۲.۵۰
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO
  220.16
  ۲۲۰.۱۶
  ۱,۸۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  220.25
  ۲۲۰.۲۵
  ۲,۰۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد 35 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد 35 ولت برند JWCO
  2200.35
  ۲۲۰۰.۳۵
  ۷,۵۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 33 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 33 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  33/50
  ۳۳/۵۰
  ۱,۲۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  47/25
  ۴۷/۲۵
  ۱,۳۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 35 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 35 ولت برند JWCO
  47.35
  ۴۷.۳۵
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO
  470.16
  ۴۷۰.۱۶
  ۲,۰۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 63 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 63 ولت برند JWCO
  470.63
  ۴۷۰.۶۳
  ۴,۰۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 35 ولت برند چانگ
  خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 35 ولت برند چانگ
  220.35
  ۲۲۰.۳۵
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن ام کا تی 0.1 میکروفاراد MKT100N 275VAC X2 0.1MF
  خازن ام کا تی 0.1 میکروفاراد MKT100N 275VAC X2 0.1MF
  100N
  ۱۰۰N
  ۲,۵۰۰ تومان
  خازن ام کا تی 100 نانوفاراد 100 ولت MKT 104J100
  خازن ام کا تی 100 نانوفاراد 100 ولت MKT 104J100
  100nF/100V(104j100)- MKT Capacitor
  ۱۰۰nF/۱۰۰V(۱۰۴j۱۰۰)- MKT Capacitor
  ۱,۵۰۰ تومان
  خازن ام‌کاتی 400 وات 56 نانو
  خازن ام‌کاتی 400 وات 56 نانو
  56N
  ۵۶N
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن پلی استر 100NF 400V
  خازن پلی استر 100NF 400V
  100N400V
  ۱۰۰N۴۰۰V
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400 ولت  CBB22 105J 400V
  خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400 ولت CBB22 105J 400V
  CBB22 105J 400V Metallized Polypropylene Film Capacitor
  CBB۲۲ ۱۰۵J ۴۰۰V Metallized Polypropylene Film Capacitor
  ۳,۵۰۰ تومان
  خازن پلی استر 1 نانو فاراد 100 ولت 2A 102J
  خازن پلی استر 1 نانو فاراد 100 ولت 2A 102J
  Mylar polyester film capacitor 1nf 1000v 2A102J
  Mylar polyester film capacitor ۱nf ۱۰۰۰v ۲A۱۰۲J
  ۶۰۰ تومان
  خازن پلی استر 10 نانو فاراد 630 ولت 2J 103J
  خازن پلی استر 10 نانو فاراد 630 ولت 2J 103J
  Mylar polyester film capacitor 10nf 630v 2J103J
  Mylar polyester film capacitor ۱۰nf ۶۳۰v ۲J۱۰۳J
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100 ولت 2A 104J
  خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100 ولت 2A 104J
  Mylar polyester film capacitor 100nf 100v 2A104J
  Mylar polyester film capacitor ۱۰۰nf ۱۰۰v ۲A۱۰۴J
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت CBB22 630V 104J
  خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت CBB22 630V 104J
  104J 630V CBB22 Metallized Polypropylene Film Capacitor
  ۱۰۴J ۶۳۰V CBB۲۲ Metallized Polypropylene Film Capacitor
  ۲,۵۰۰ تومان
  خازن پلی استر 330 نانو فاراد 630 ولت CBB22 334J 630V
  خازن پلی استر 330 نانو فاراد 630 ولت CBB22 334J 630V
  CBB22 630V334J Metallized Polypropylene Film Capacitor 330nf 630v
  CBB۲۲ ۶۳۰V۳۳۴J Metallized Polypropylene Film Capacitor ۳۳۰nf ۶۳۰v
  ۵,۰۰۰ تومان
  خازن پلی استر 400 وات 56 نانو 10MM
  خازن پلی استر 400 وات 56 نانو 10MM
  56N
  ۵۶N
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن پلی استر 680 نانو فاراد 630 ولت CBB22 684J 630V
  خازن پلی استر 680 نانو فاراد 630 ولت CBB22 684J 630V
  CBB22 630V684J Metallized Polypropylene Film Capacitor 680nf 630v
  CBB۲۲ ۶۳۰V۶۸۴J Metallized Polypropylene Film Capacitor ۶۸۰nf ۶۳۰v
  ۶,۰۰۰ تومان
  خازن عدسی 100NF/50V
  خازن عدسی 100NF/50V
  100N
  ۱۰۰N
  ۱۶۰ تومان
  خازن عدسی 22PF/50V
  خازن عدسی 22PF/50V
  22P
  ۲۲P
  ۱۵۰ تومان
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 16 ولت برند چانگ
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 16 ولت برند چانگ
  1000.16
  ۱۰۰۰.۱۶
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  1000.25
  ۱۰۰۰.۲۵
  خازن پلی استر 1600وات 6.8 نانو
  خازن پلی استر 1600وات 6.8 نانو
  6/8N
  ۶/۸N

   خازن

   خازن
   بر اساس سازنده
   • CHONG
   • JWCO
   • WEIDY
   خیر
   بله