پل دیود 4 پایه KBP210
  پل دیود 4 پایه KBP210
  KBP210
  KBP۲۱۰
  ۳,۵۰۰ تومان
  ترانزیستور 2N3430
  ترانزیستور 2N3430
  2N3430
  ۲N۳۴۳۰
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴ )
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور 3 پایه IGBT DSEC30-04A
  ترانزیستور 3 پایه IGBT DSEC30-04A
  DSEC30-04A
  DSEC۳۰-۰۴A
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۱۱,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور 3 پایه IXFK38N80Q
  ترانزیستور 3 پایه IXFK38N80Q
  IXFK38N80Q
  IXFK۳۸N۸۰Q
  خرید بالای 20 واحد۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 20 واحد۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور 3 پایه IRFP250N
  ترانزیستور 3 پایه IRFP250N
  IRFP250
  IRFP۲۵۰
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور 3 پایه IRFP460
  ترانزیستور 3 پایه IRFP460
  IRFP460
  IRFP۴۶۰
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور 3 پایه VW TIP41C GF592
  ترانزیستور 3 پایه VW TIP41C GF592
  TIP41C
  TIP۴۱C
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۸,۵۰۰ تومان
  ترانزیستور 6 پایه PS2652
  ترانزیستور 6 پایه PS2652
  4N26
  ۴N۲۶
  ۷,۵۰۰ تومان
  ترانزیستور اورجینال TIP127 پکیج T0220
  ترانزیستور اورجینال TIP127 پکیج T0220
  TIP127
  TIP۱۲۷
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  دیود 1N5819
  دیود 1N5819
  1N5819
  ۱N۵۸۱۹
  ۶۰۰ تومان
  سنسور 3 پایه AD590JH
  سنسور 3 پایه AD590JH
  AD590
  AD۵۹۰
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۸ )
  ۶۱۵,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور 3 پایه TIP42C
  ترانزیستور 3 پایه TIP42C
  TIP42C
  TIP۴۲C

   دیود و ترانزیستور

   دیود و ترانزیستور
   بر اساس سازنده
   • NEC
   • ST
   • VW
   خیر
   بله