رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۳۵۴,۲۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۳۵۴,۲۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۹۳,۳۵۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر AC/AC تی تی آی تایوان TTI
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر AC/AC تی تی آی تایوان TTI
  SAA-200K010S-1Z
  SAA-۲۰۰K۰۱۰S-۱Z
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۶۷,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۰۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۳)
  • خرید بالای 10 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۸)
  ۳۹۶,۵۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 100 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 100 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 15 آمپر CLION DC/AC
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 15 آمپر CLION DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۴۶,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر AC/AC تی تی آی تایوان TTI
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر AC/AC تی تی آی تایوان TTI
  SIA-200U025S-1P
  SIA-۲۰۰U۰۲۵S-۱P
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۹۴,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۵)
  ۴۴۴,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۳)
  ۴۶۶,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۵۷۷,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۴)
  ۵۸۴,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۷)
  ۵۸۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 50 آمپر AC/AC تی تی آی تایوان TTI
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 50 آمپر AC/AC تی تی آی تایوان TTI
  SIA-200U050S-1P
  SIA-۲۰۰U۰۵۰S-۱P
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 50 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 50 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۶۴۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 60 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 60 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۷۴۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 80 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 80 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۸۱۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 60 آمپر CLION DC/AC
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 60 آمپر CLION DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی

   رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی

   رله های الکترونیکی پیچ خور در رنج جریان 1 آمپر تا 10 آمپر و در نوع ssr متفاوتی از جمله

  • DC/AC
  • DC/DC
  • AC/AC

   در بازار الکترونیک موجود هستند.

   کاربرد‌ رله‌ الکترونیکی پیچ خور:

   •  کارخانه‌های صنعتی دربخش ریل‌های بسته بندی و پکینگ
   •  صنایع نظامی
   •  هیترهای برقی

   موارد استفاده رله الکترونیکی پیچ خور:

   زمانیکه سرعت قطع و وصل بالا مد نظر باشد
   مواقی که جرقه نزدن رله حائز اهمیت باشد، زیرا رله SSR مانند رله‌های مکانیکی قطع و وصل نمی‌شود.
   رله‌های الکترونیکی پیچ خور به صورت ترانزیستور ماسفت القایی هستند.

   تفاوت اصلی رله های SSR در مقایسه با رله‌های معمولی

   بالا بودن طول عمر این رله ها از مهم ترین نکات این محصول است

   بیشتر بخوانید: رله الکترونیکی چیست؟

   خرید آنلاین رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی

   باتوجه به اینکه برندهای متعدد و غیراصل در بازار به شدت در حال افزایش میباشد، اسپرینت الکترونیک که نماینده رسمی رله الکترونیکی رایکس (RAYEX) میباشد این اطمینان را به شما میدهد که این رله را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت خریداری کنید.
   رله‌های رایکس جز با کیفیت ترین رله‌هاست و دارای استانداردهای بالایی می‌باشد که قابلیت رقابت با برند کیوتو(KYOTTO) و امرون (omron) را دارد.

  • رله الکترونیکی پیچ خور بلوکی
   بر اساس سازنده
   • CLION
   • RAYEX
   • TTI
   جریان
   نوع SSR
   ولتاژ ورودی
   ولتاژ خروجی
   خیر
   بله