رله ایزومی امرون 4 کنتاکت 12ولت 10 آمپر 14 پایه OMRON LY4
  رله ایزومی امرون 4 کنتاکت 12ولت 10 آمپر 14 پایه OMRON LY4
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۴۰۲,۵۰۰ تومان
  رله پاور امرون 24 ولت 25 آمپر 10 پایه OMRON G7J-4A-P
  رله پاور امرون 24 ولت 25 آمپر 10 پایه OMRON G7J-4A-P
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  رله پاور امرون ۲۴ ولت ۴ کنتاکنت ۱۰ آمپر 14 پایه OMRON LY4
  رله پاور امرون ۲۴ ولت ۴ کنتاکنت ۱۰ آمپر 14 پایه OMRON LY4
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۴۴۲,۷۵۰ تومان
  رله پاور امرون 3 کنتاکنت 24 ولت 20 آمپر 11 پایه OMRON MJ3P
  رله پاور امرون 3 کنتاکنت 24 ولت 20 آمپر 11 پایه OMRON MJ3P
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رله پاور امرون پایه گرد 24 ولت 10 آمپر 8 پایه OMRON MKS2P
  رله پاور امرون پایه گرد 24 ولت 10 آمپر 8 پایه OMRON MKS2P
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۶۳,۰۰۰ تومان
  رله ترمینال امرون 24 ولت 4 کنتاکت باز 2 آمپر OMRON G5B-47BND
  رله ترمینال امرون 24 ولت 4 کنتاکت باز 2 آمپر OMRON G5B-47BND
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۶۰۵,۰۰۰ تومان
  رله پاور امرون 4 کنتاکت 110 ولت 10 آمپر 14 پایه OMRON LY4NJ
  رله پاور امرون 4 کنتاکت 110 ولت 10 آمپر 14 پایه OMRON LY4NJ
  رله 110 ولت امرون
  رله ۱۱۰ ولت امرون
  ناموجود

   رله امرون صنعتی

   رله امرون صنعتی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله