رله امرن کتابی لچ 12 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  رله امرن کتابی لچ 12 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۳۸۱,۱۵۰ تومان
  رله امرن مخابراتی لچ 24 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-234P-ST40-US
  رله امرن مخابراتی لچ 24 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-234P-ST40-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  رله امرن مخابراتی لچ 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-274P-ST-US
  رله امرن مخابراتی لچ 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-274P-ST-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  رله امرن مخابراتی لچ 12 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-114P-US
  رله امرن مخابراتی لچ 12 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-114P-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  رله امرن مخابراتی لچ 5 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-274-ST-US
  رله امرن مخابراتی لچ 5 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-274-ST-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  رله امرن مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-1114P-US
  رله امرن مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-1114P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  رله امرن مخابراتی لچ دوبوبین 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6HK-2
  رله امرن مخابراتی لچ دوبوبین 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6HK-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  رله امرون کتابی لچ 24 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  رله امرون کتابی لچ 24 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۳۸۶,۰۰۰ تومان

   رله امرون لچ

   رله امرون لچ
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله