رله مینی مخابراتی امرون 12ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله مینی مخابراتی امرون 12ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۱۷۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۱۷۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۵۳۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 200 واحد۴,۷۱۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۴۸,۲۵۰ تومان
   رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۱۷۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۱۷۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۵۳۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 200 واحد۵,۸۸۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۴۸,۲۵۰ تومان
  رله مینی مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2
  رله مینی مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2-U
  رله مینی مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2-U
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی امرون 24 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله مینی مخابراتی امرون 24 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۵۴۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۵۴۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۷۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۱۸۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۸,۱۵۰ تومان
  رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2
  رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۸۵,۰۰۰ تومان

   رله امرون مینی مخابراتی

   رله امرون مینی مخابراتی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله