رله امرن پی ال سی 24 ولت 6 آمپر 5 پایه OMRON G2RV-SR700
  رله امرن پی ال سی 24 ولت 6 آمپر 5 پایه OMRON G2RV-SR700
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  رله امرن پی ال سی باریک 24 ولت 8 آمپر 5 پایه OMRON G6RN-1
  رله امرن پی ال سی باریک 24 ولت 8 آمپر 5 پایه OMRON G6RN-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۸۱,۰۰۰ تومان
  رله امرن پی ال سی12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6M-1A
  رله امرن پی ال سی12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6M-1A
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۱۱,۰۰۰ تومان
  رله امرن پی ال سی24 ولت 6 آمپر 10 پایه OMRON G7SA-2A2B
  رله امرن پی ال سی24 ولت 6 آمپر 10 پایه OMRON G7SA-2A2B
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  رله امرن پی ال سی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6D-1A-ASI
  رله امرن پی ال سی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6D-1A-ASI
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  رله امرن پی ال سی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6DS-1A-H
  رله امرن پی ال سی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6DS-1A-H
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله امرن پی ال سی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6M-1A
  رله امرن پی ال سی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6M-1A
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۱۱,۰۰۰ تومان
  رله امرن پی ال سی 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6M-1A
  رله امرن پی ال سی 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6M-1A
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۱۱,۰۰۰ تومان
  رله امرن پی ال سی باریک 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6D-1A-ASI
  رله امرن پی ال سی باریک 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6D-1A-ASI
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  رله امرن پی ال سی باریک12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6D-1A-ASI
  رله امرن پی ال سی باریک12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6D-1A-ASI
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  رله امرن پی ال سی پایه معکوس 24 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6RN-1A
  رله امرن پی ال سی پایه معکوس 24 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6RN-1A
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۸۱,۰۰۰ تومان

   رله امرون پی ال سی

   رله امرون پی ال سی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله