رله مخابراتی رله مینی مخابراتی رله مینیاتوری رله SMD رله هلی شان HLS-4078
+ -2 دسته‌بندی دیگر
   رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD
  رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD
  TRXS-24VDC
  TRXS-۲۴VDC
  ۴۲,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۹ )
  ۳۰,۰۰۰ تومان
   رله مینی مخابراتی امرون 12ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله مینی مخابراتی امرون 12ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۶۱۸ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۶۱۸ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۸۸۳ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 200 واحد۵,۱۸۱ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۵۳,۰۷۵ تومان
   رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۶۱۸ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۶۱۸ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۸۸۳ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 200 واحد۶,۴۶۸ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۵۳,۰۷۵ تومان
  رله SMD مخابراتی ان ای سی 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EB2-5NU
  رله SMD مخابراتی ان ای سی 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EB2-5NU
  رله 5 ولت ان ای سی
  رله ۵ ولت ان ای سی
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6K-2F-Y
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6K-2F-Y
  رله 12ولت امرون
  رله ۱۲ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 12 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2F-12VDC
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 12 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2F-12VDC
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۵۵,۷۲۶ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 8 پایه SMD OMRON G6K-2F
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 8 پایه SMD OMRON G6K-2F
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 24 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2F-24VDC
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 24 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2F-24VDC
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۷۲۹ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۷۲۹ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۴۶ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۷۲۸ تومان تخفیف ( %۵)
  ۵۸,۴۵۴ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 5 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6K-2F-Y
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 5 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6K-2F-Y
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 5 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2F-5VDC
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 5 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2F-5VDC
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۷۰۱ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۷۰۱ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۷۱۷ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۷۵۲ تومان تخفیف ( %۹)
  ۵۵,۷۲۶ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی ان ای سی 3 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC UD2-3NU
  رله SMD مینی مخابراتی ان ای سی 3 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC UD2-3NU
  رله 3 ولت ان ای سی
  رله ۳ ولت ان ای سی
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC
  رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC
  TRXS-12VDC
  TRXS-۱۲VDC
  ۳۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴ )
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی فوجیتسو 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه FUJISTU B3GA-4.5Z
  رله SMD مینی مخابراتی فوجیتسو 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه FUJISTU B3GA-4.5Z
  رله 4.5 ولت فوجیتسو
  رله ۴.۵ ولت فوجیتسو
  خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۵۳,۳۵۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی ماتسوشیتا 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه MATSUSHITA AGQ200A4H
  رله SMD مینی مخابراتی ماتسوشیتا 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه MATSUSHITA AGQ200A4H
  رله 4.5 ولت ماتسوشیتا
  رله ۴.۵ ولت ماتسوشیتا
  خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۵۰,۶۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی ان ای سی خوابیده 12 ولت 330 اهم 3 آمپر 14 پایه NEC MR24-12S
  رله شیشه ای مخابراتی ان ای سی خوابیده 12 ولت 330 اهم 3 آمپر 14 پایه NEC MR24-12S
  MR24-12S
  MR۲۴-۱۲S
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی ان ای سی خوابیده 2 کنتاکت 24 ولت 1200 اهم 3 آمپر 9 پایه NEC MR22-N2
  رله شیشه ای مخابراتی ان ای سی خوابیده 2 کنتاکت 24 ولت 1200 اهم 3 آمپر 9 پایه NEC MR22-N2
  رله 24 ولت ان ای سی
  رله ۲۴ ولت ان ای سی
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی ان ای سی خوابیده 24 ولت 1200 اهم 3 آمپر 14 پایه NEC MR4-24S
  رله شیشه ای مخابراتی ان ای سی خوابیده 24 ولت 1200 اهم 3 آمپر 14 پایه NEC MR4-24S
  رله 24 ولت ان ای سی
  رله ۲۴ ولت ان ای سی
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی پاناسونیک 48 ولت 4 آمپر 12 پایه PANASONIC S2-48V
  رله شیشه ای مخابراتی پاناسونیک 48 ولت 4 آمپر 12 پایه PANASONIC S2-48V
  S2-48V
  S۲-۴۸V
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی زیمنس 24 ولت 2 آمپر 14 پایه SIEMENS V23154-D0721-B110
  رله شیشه ای مخابراتی زیمنس 24 ولت 2 آمپر 14 پایه SIEMENS V23154-D0721-B110
  رله 24 ولت زیمنس
  رله ۲۴ ولت زیمنس
  خرید بالای 20 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۸۶۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی شراک 24 ولت 8 آمپر 14 پایه SCHRACK V23050-A1024-A542 SR6B4024
  رله شیشه ای مخابراتی شراک 24 ولت 8 آمپر 14 پایه SCHRACK V23050-A1024-A542 SR6B4024
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی ماتسوشیتا 5 ولت 4 آمپر 12 پایه MATSUSHITA S2 5V
  رله شیشه ای مخابراتی ماتسوشیتا 5 ولت 4 آمپر 12 پایه MATSUSHITA S2 5V
  رله 5 ولت ماتسوشیتا
  رله ۵ ولت ماتسوشیتا
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی ماتسوشیتا دوبل 24 ولت 3 آمپر 14 پایه MATSUSHITA DS4M-DC24V
  رله شیشه ای مخابراتی ماتسوشیتا دوبل 24 ولت 3 آمپر 14 پایه MATSUSHITA DS4M-DC24V
  رله 24 ولت ماتسوشیتا
  رله ۲۴ ولت ماتسوشیتا
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 24 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 24 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 4.5 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P 4/5VDC
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 4.5 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P 4/5VDC
  رله 4.5 ولت امرون
  رله ۴.۵ ولت امرون
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 5 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 5 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 9 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 9 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله 9 ولت امرون
  رله ۹ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون خوابیده 24 ولت 1 آمپر 9 پایه OMRON LZN2
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون خوابیده 24 ولت 1 آمپر 9 پایه OMRON LZN2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون خوابیده 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1117P-US
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون خوابیده 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1117P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله فلزی اس دی اس نظامی 12 ولت 1 آمپر 7 پایه SDS RS-12V
  رله فلزی اس دی اس نظامی 12 ولت 1 آمپر 7 پایه SDS RS-12V
  رله 12 ولت اس دی اس
  رله ۱۲ ولت اس دی اس
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی دوبل 5 ولت 2 آمپر 14 پایه POTTER BRUMFIELD T84S17D214-05
  رله مخابراتی دوبل 5 ولت 2 آمپر 14 پایه POTTER BRUMFIELD T84S17D214-05
  رله 5 ولت
  رله ۵ ولت
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی آرومات دوبل 48 ولت 2 آمپر 14 پایه AROMAT DS4E-M
  رله مخابراتی آرومات دوبل 48 ولت 2 آمپر 14 پایه AROMAT DS4E-M
  رله 48 ولت آرومات
  رله ۴۸ ولت آرومات
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی اچ کا ای 12 ولت 1 آمپر 8 پایه HKE HRS2H-S-DC12V-N
  رله مخابراتی اچ کا ای 12 ولت 1 آمپر 8 پایه HKE HRS2H-S-DC12V-N
  HRS2H-S-DC12
  HRS۲H-S-DC۱۲
  ۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰ )
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی اچ کا ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه HRS2H-S-24 HKE
  رله مخابراتی اچ کا ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه HRS2H-S-24 HKE
  HRS2H-S-24V
  HRS۲H-S-۲۴V
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی اس دی اس 5 ولت 4 آمپر 12 پایه SDS S2-5V
  رله مخابراتی اس دی اس 5 ولت 4 آمپر 12 پایه SDS S2-5V
  رله 5 ولت اس دی اس
  رله ۵ ولت اس دی اس
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۵۱,۷۵۰ تومان

   رله سیگنال 

   رله سیگنال از یک سیم پیچ تشکیل شده که عملکرد عایق بالایی را بین سیم پیچ و کنتاکت رله برقرار میکند و معمولا برای بار سوئیچینگ کم بار و زیر 2 آمپر استفاده می شود.
   اکثر رله های سیگنال 8 پایه و دارای دو کنتاکت باز و بسته و 2 آمپر میباشد که معروف به رله های مخابراتی و مینی مخابراتی هستند.این رله ها در نوع دیپ (DIP) و اس ام دی (SMD) موجود است.که مدل دیپ دارای قابلیت نصب داخل برد می باشد و مدل اس ام دی قابلیت نصب روی سطح برد دارد. این مدل از رله ها به سبب قیمت مناسب و فراوان بودن در بازار مورد علاقه خیلی از تولید کنندگان قرار گرفته است و اسپرینت الکترونیک دارای کامل ترین مجموعه از رله های سیگنال می باشد.

   تفاوت بین رله سیگنال و رله برق چیست؟

   • رله‌های سیگنال برای سیگنال‌های کم مصرف انتخاب می‌شوند.
   • رله‌های پاور(برق) کاربرد‌های سوئیچینگ برق (مانند: رله‌های کولری) انتخاب می‌شوند.
   • رله‌های جریان بالا باید برای بارها با قدرت بالا مورد استفاده قرار گیرند.
   • انتخاب رله و خرید آن به صورت صحیح برای قابلیت کنترلر و یکپارچگی سیگنال سوئیچ شده بسیار اهمیت دارد.

   کاربرد و موارد مصرف رله سیگنال

   از مصارف گسترده رله های سیگنال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
   • صنایع مخابرات
   • دستگاه های جوش و برش
   • دستگاه های قالب گیری
   • دستگاه های امینیتی
   • ماشین های بازی
   • کیت های گاز سوز خودرو و بردهای خودرویی
   • دستگاه های تست و اندازه گیری
   • تجهیزات شبکه
   رله سیگنال
   بر اساس سازنده
   • AROMAT
   • AXICOM
   • FUJITSU
   • GOODSKY
   • HELISHUN
   • HKE
   • Hongfa
   • IDEC
   • ISKRA
   • MATSUSHITA
   • NAIS
   • NEC
   • OEG
   • OMRON
   • PACER TECH
   • PANASONIC
   • RAYEX
   • SANYOU
   • SCHRACK
   • SDS
   • SIEMENS
   • SONG CHUAN
   • TAKAMISAWA
   • TIANBO
   • TTI
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله