رله شیشه ای مخابراتی شراک 24 ولت 8 آمپر 14 پایه SCHRACK V23050-A1024-A542 SR6B4024
  رله شیشه ای مخابراتی شراک 24 ولت 8 آمپر 14 پایه SCHRACK V23050-A1024-A542 SR6B4024
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی شراک 12 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK PE014012
  رله مخابراتی شراک 12 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK PE014012
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی شراک 18 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK PE014018
  رله مخابراتی شراک 18 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK PE014018
  رله 18 ولت شراک
  رله ۱۸ ولت شراک
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی شراک 21 ولت 5 آمپر 4 پایه SCHRACK REL34021
  رله مخابراتی شراک 21 ولت 5 آمپر 4 پایه SCHRACK REL34021
  رله 21 ولت شراک
  رله ۲۱ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی شراک 24 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK PE014024
  رله مخابراتی شراک 24 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK PE014024
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۴۶,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی شراک 24 ولت 6 آمپر 4 پایه SCHRACK RE034024
  رله مخابراتی شراک 24 ولت 6 آمپر 4 پایه SCHRACK RE034024
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان

   رله شراک مخابراتی

   رله شراک مخابراتی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله