رله شراک پی ال سی رله شراک کتابی رله شراک مخابراتی رله شراک صنعتی رله شراک ماشینی رله شراک لچ
+ -1 دسته‌بندی دیگر
  رله پی ال سی شراک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SCHRACK RP111012
  رله پی ال سی شراک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SCHRACK RP111012
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس 12 ولت 8 آمپر 4 پایه SCHRACK RYA30012
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس 12 ولت 8 آمپر 4 پایه SCHRACK RYA30012
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس 18 ولت 10 آمپر 5 پایه SCHRACK V23061-B1006-A402
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس 18 ولت 10 آمپر 5 پایه SCHRACK V23061-B1006-A402
  رله 18 ولت شراک
  رله ۱۸ ولت شراک
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس 24 ولت 8 آمپر 4 پایه SCHRACK RYA30024
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس 24 ولت 8 آمپر 4 پایه SCHRACK RYA30024
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس 24 ولت 8 آمپر 5 پایه SCHRACK RY612024
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس 24 ولت 8 آمپر 5 پایه SCHRACK RY612024
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس 9 ولت 10 آمپر 4 پایه SCHRACK V23061-A1004-A402
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس 9 ولت 10 آمپر 4 پایه SCHRACK V23061-A1004-A402
  رله 9 ولت شراک
  رله ۹ ولت شراک
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۲۱,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی شراک خوابیده پایه معکوس 12 ولت 8 آمپر 5 پایه SCHRACK V23057-A0002-A201
  رله پی ال سی شراک خوابیده پایه معکوس 12 ولت 8 آمپر 5 پایه SCHRACK V23057-A0002-A201
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی شراک معکوس 24 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK V23057-B0006-A101
  رله پی ال سی شراک معکوس 24 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK V23057-B0006-A101
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی شراک معکوس 24 ولت 8 آمپر 5 پایه SCHRACK V23057-B0006-A401
  رله پی ال سی شراک معکوس 24 ولت 8 آمپر 5 پایه SCHRACK V23057-B0006-A401
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۷۷۰,۰۰۰ تومان
  رله شاخک دار شراک 12 ولت 16 آمپر 4 پایه SCHRACK RZF1-1A6-L012
  رله شاخک دار شراک 12 ولت 16 آمپر 4 پایه SCHRACK RZF1-1A6-L012
  RZF1-1A6-L012
  RZF۱-۱A۶-L۰۱۲
  ۶۹,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور شراک 4 کنتاکت 220 ولت 8 آمپر 14 پایه SCHRACK PT570730-PT570T30
  رله شیشه ای پاور شراک 4 کنتاکت 220 ولت 8 آمپر 14 پایه SCHRACK PT570730-PT570T30
  PT570730
  PT۵۷۰۷۳۰
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۴)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۴)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۵۸۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور شراک 4 کنتاکت 24 ولت 6 آمپر 14 پایه SCHRACK PT570024-PT570L24
  رله شیشه ای پاور شراک 4 کنتاکت 24 ولت 6 آمپر 14 پایه SCHRACK PT570024-PT570L24
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  ۵۸۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی شراک 24 ولت 8 آمپر 14 پایه SCHRACK V23050-A1024-A542 SR6B4024
  رله شیشه ای مخابراتی شراک 24 ولت 8 آمپر 14 پایه SCHRACK V23050-A1024-A542 SR6B4024
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی لچ شراک دوبوبین 1 کنتاکت باز 24 ولت 8 آمپر 5 پایه SCHRACK RP431024REMII
  رله شیشه ای کتابی لچ شراک دوبوبین 1 کنتاکت باز 24 ولت 8 آمپر 5 پایه SCHRACK RP431024REMII
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی روبردی شراک 24 ولت 10 آمپر(دست دوم ) SCHRACK PB114024
  رله ماشینی روبردی شراک 24 ولت 10 آمپر-دست دوم - SCHRACK PB114024
  TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 24VDC, 10A
  TE Connectivity PCB Mount Power Relay, ۲۴VDC, ۱۰A
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی شراک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SCHRACK PB114012
  رله ماشینی شراک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SCHRACK PB114012
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی شراک 12 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK PE014012
  رله مخابراتی شراک 12 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK PE014012
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی شراک 18 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK PE014018
  رله مخابراتی شراک 18 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK PE014018
  رله 18 ولت شراک
  رله ۱۸ ولت شراک
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی شراک 21 ولت 5 آمپر 4 پایه SCHRACK REL34021
  رله مخابراتی شراک 21 ولت 5 آمپر 4 پایه SCHRACK REL34021
  رله 21 ولت شراک
  رله ۲۱ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی شراک 24 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK PE014024
  رله مخابراتی شراک 24 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK PE014024
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۴۶,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی شراک 24 ولت 6 آمپر 4 پایه SCHRACK RE034024
  رله مخابراتی شراک 24 ولت 6 آمپر 4 پایه SCHRACK RE034024
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری شراک 48 ولت 7 آمپر 5 پایه V23148-B0008-A101 SCHERACK
  رله مینیاتوری شراک 48 ولت 7 آمپر 5 پایه V23148-B0008-A101 SCHERACK
  V23148-B
  V۲۳۱۴۸-B
  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه (استوک ) 12 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK USED RT314012
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه -استوک - 12 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK USED RT314012
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۴)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۴)
  • خرید بالای 50 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۵۸,۵۰۰ تومان
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 110 ولت 8 آمپر 8 پایه SCHRACK RT425615
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 110 ولت 8 آمپر 8 پایه SCHRACK RT425615
  رله 110 ولت شراک
  رله ۱۱۰ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه SCHRACK RTE24615
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه SCHRACK RTE24615
  رله 110 ولت شراک
  رله ۱۱۰ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۲۱,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 220 ولت 12 آمپر 4 پایه SCHRACK RT135730
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 220 ولت 12 آمپر 4 پایه SCHRACK RT135730
  رله 220 ولت شراک
  رله ۲۲۰ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 20 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 220 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK RT314730
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 220 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK RT314730
  رله 220 ولت شراک
  رله ۲۲۰ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 220 ولت 8 آمپر 8 پایه SCHRACK RTE24730
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 220 ولت 8 آمپر 8 پایه SCHRACK RTE24730
  رله 220 ولت شراک
  رله ۲۲۰ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK RT314024
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK RT314024
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه SCHRACK RTE24024
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه SCHRACK RTE24024
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 48 ولت 8 آمپر 8 پایه SCHRACK RX424048
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 48 ولت 8 آمپر 8 پایه SCHRACK RX424048
  رله 48 ولت شراک
  رله ۴۸ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۹۹,۵۰۰ تومان
  رله کتابی لچ شراک 12 ولت 16 آمپر 9 پایه SCHRACK RT314F12
  رله کتابی لچ شراک 12 ولت 16 آمپر 9 پایه SCHRACK RT314F12
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی شراک 24 ولت 6 آمپر 5 پایه SCHRACK V23092-A1024-A301
  رله پی ال سی شراک 24 ولت 6 آمپر 5 پایه SCHRACK V23092-A1024-A301
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 4 پایه SCHRACK V23061-A1005-A402
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 4 پایه SCHRACK V23061-A1005-A402
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس خوابیده 24 ولت 10 آمپر 5 پایه SCHRACK V23057-A0006-A401
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس خوابیده 24 ولت 10 آمپر 5 پایه SCHRACK V23057-A0006-A401
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  رله شیشه ای کتابی شراک 12 ولت 8 آمپر 4 پایه SCHRACK RP489012
  رله شیشه ای کتابی شراک 12 ولت 8 آمپر 4 پایه SCHRACK RP489012
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک

   رله شراک Schrack

   رله های اندازه گیری

   رله‌های مانیتورینگ برای حفاظت بهینه و اندازه‌گیری هستند.
   ⁠غیرممکن است که سیستم الکتریکی کاملاً عاری از خطا باشد با این حال، می توان تا حد امکان تأثیر خطاها را به حداقل رساند. خطاهایی که در بدترین موارد ممکن است منجر به خاموش شدن کامل یا خرابی سیستم شود برای جلوگیری از چنین آسیب‌هایی، استفاده از رله‌های اندازه‌گیری و مانیتورینگ پیشرفته که دائماً مقادیر الکتریکی و فیزیکی خاصی را زیر نظر دارند، ضروری است. در موارد ایده آل، در لحظه بروز خطا، این رله های اندازه گیری و مانیتورینگ متصل یا قطع می شوند و یا سیگنال تعریف شده‌ای را به واحد کنترل ارسال می کنند تا از آسیب عمده به سیستم جلوگیری شود. برند شراک طیف محصولات در این بخش کاملا با پارامتر‌هایی که باید نظارت شوند مطابقت دارد. راه حل های ما برای رله های مانیتورینگ ولتاژ (سری 5، سری 6)، رله های نظارت بر ولتاژ (سری 5)، رله های نظارت بر جریان (سری 5، سری 6)، رله مانیتورینگ فاز (سری 5، سری 6)، رله های مانیتورینگ ترمیستور (سری 5، سری 6) و رله های نظارت سطح (سری 5، سری 6) نشان دهنده برش امروزی هستند. تکنولوژی لبه و ارائه حداکثر حفاظت از سیستم از مهم‌ترین کاربرد این برند است.

   رله های مانیتورینگ سطح

   نظارت قابل اعتماد مایعات و سطوح پر شدن؟ با رله های نظارت سطح ما آسان است.  شراک با رله‌های نظارت بر سطح می‌توان مایعات رسانا را نیز به طور قابل اعتمادی نظارت کرد. برخی از سیستم ها نیاز به نظارت دقیق بر سطح پر شدن مایع دارند رله‌های ما همراه با سنسو‌های سطح پر کردن، دقت نظارت بهینه را تضمین می‌کنند آنها همچنین امکان نظارت دقیق بر نسبت اختلاط مایعات را فراهم می‌کنند که مقادیر اختلاط ثابت و شرایط بهینه را در سیستم شما تضمین می کند. شراک رله های سری 5 سطوح پر شدن مایعات رسانا را کنترل می کنند. تأخیر خاموش شدن آنها را می توان به صورت جداگانه تنظیم کرد (تنظیمات زمان از 0.5 ثانیه تا 10 ثانیه) و شامل تاخیر انتشار (زمان بین 0.5 تا 10 ثانیه) می شود. گزینه های عملیات عبارتند از:

   • پمپ بالا: پس از انقضای تاخیر قطع شده قبلی، رله نظارت بر سطح زمانی روشن می شود که سطح پر شدن مایع از حداقل مقدار تعریف شده پایین بیاید به همین دلیل حداقل نظارت نیز نامیده می شود.
   • پمپ پایین: پس از انقضای تاخیر قطع شده قبلی، رله مانیتورینگ سطح زمانی که سطح پر شدن مایع از حداکثر مقدار تعریف شده بالاتر می رود روشن می‌شود به همین دلیل حداکثر نظارت نیز نامیده می شود.

   برخلاف سری 5، سری 6 در طراحی درون خطی موجود نیست. این در طراحی صنعتی موجود است و مجهز به دو CO است.

   رله های مانیتورینگ ولتاژ

   رله‌های مانیتورینگ ولتاژ شراک شجاعانه از سیستم شما در برابر ولتاژ اضافی یا کم ولتاژ محافظت می‌کنند.
   تجهیزات خود را با رله های مانیتورینگ ولتاژ برای سیستم های  ACیک فاز یا سه فاز محافظت کنید.
   آنها از وسایل شما در برابر ولتاژ اضافی محافظت می کنند. اضافه ولتاژ باعث ایجاد گرما می شود که ممکن است به اجزای حساس تر دستگاه شما آسیب برساند. کمبود ولتاژ ممکن است باعث ایجاد محدوده ولتاژی شود که (برای تجهیزات شما) تعریف نشده است، که ممکن است منجر به خرابی کنترل نشده تک تک اجزا شود.
   شراک رله‌های نظارت بر ولتاژ برای محافظت از شما در برابر این تهدیدات خاص ساخته شده اند. 

   •  مانیتورینک اضافه ولتاژ

   اگر ولتاژ اندازه گیری شده از حداکثر مقدار مجاز بیشتر شود، زمان تأخیر خاموش شدن شروع می شود. به محض بازگشت مقادیر ولتاژ به زیر سطح تعریف شده، رله ها دوباره بسته می شوند.

   • نظارت بر ولتاژ کم

   اگر ولتاژ اندازه گیری شده کمتر از حداقل مقدار مجاز باشد، زمان تأخیر خاموش شدن شروع می شود. به محض بازگشت مقادیر بالاتر از سطح تعریف شده، رله ها دوباره بسته می شوند.
   رله های مانیتورینگ ولتاژ:پایش ولتاژ در سیستم های ولتاژ پایین استفاده می‌شوند.

   ⁠رله های مانیتورینگ ترمیستور

   با رله های مانیتورینگ ترمیستوردما را کنترل می‌کنند. ممکن است برخی از اجزای سیستم شما در معرض دمای بالا قرار بگیرند،اما برای عملکرد صحیح به محدوده دمایی خاصی نیاز دارد. اگر می خواهید چنین تغییرات دما را سریع و قابل اعتماد اندازه گیری کنید. شراک رله های مانیتورینگ ترمیستور یک راه حل پیشنهادی است.
   ⁠رله های مانیتورینگ ترمیستور:پایش دمای کویل موتور به عنوان واحد خاموش استفاده می‌شوند.

   رله های مانیتورینگ فاز

   شراک رله های مانیتورینگ برای استفاده در سیستم های سه فاز ایده آل هستند. هر سیستم سه فاز باید توسط یک رله مانیتورینگ فاز از شراک نظارت شود رله‌های مانیتورینگ فاز سیستم شما را کنترل می‌کنند و از آن در برابر توالی فاز، خرابی فاز و عدم تقارن محافظت می‌کنند، دومی با عدم تقارن قابل تعریف و یک هادی خنثی اختیاری.
   شایع ترین مشکل در سیستم های سه فاز، امکان توزیع نابرابر بار است. اگر یکی از فازها به طور کامل از کار بیفتد، کل سیستم ممکن است آسیب ببیند (زیرا تغییر در توالی فاز موتور را نیز معکوس می کند). رله های مانیتورینگ فاز سری 5 شراک چنین مشکلاتی را در مراحل اولیه تشخیص می دهند و قبل از هر گونه آسیبی از سیستم محافظت می کنند.

   • ⁠مانیتورینگ توالی فاز: تا زمانی که تمام فازها اسمی باشند، رله باز می ماند. اگر خطایی را تشخیص دهد، فورا خاموش می‌شود.
   • نظارت بر عدم تقارن: اگر به سطح عدم تقارن از پیش تعیین شده برسد، رله خاموش می شود.
   • مانیتورینگ خرابی فاز: اگر یک فاز به طور کامل از کار بیفتد، رله فورا بسته می شود تا از آسیب جدی به سیستم جلوگیری شود.
   • مانیتورینگ توالی فاز و خرابی فاز هادی خنثی شکسته را تشخیص می دهد
   • محافظت در برابر شکست فاز: در دستگاه‌های جوشکاری کنترل‌شده با تریستور پایش توالی فاز نظارت بر عدم تقارن

   رله های مانیتورینگ جریان

   ⁠رله‌های مانیتورینگ شراک ارزش خود را دارند و کیفیت برایشان ضروری است. نوسانات جریان تا حدی در هر شبکه الکتریکی طبیعی است. معمولاً آنها هیچ تهدیدی برای تجهیزات یا وسایل متصل نیستند. با این حال، اگر این واریانس ها از محدودیت های خاصی فراتر رود (که ممکن است گاهی اوقات در سیستم های زندگی واقعی رخ دهد)، آنها ممکن است به برخی از اجزا یا مجموعه های یکپارچه در سیستم شما آسیب بزنند یا خراب کنند. در نتیجه سیستم دیگر بی عیب و نقص عمل نمی کند و احتمال آسیب های بعدی وجود دارد. در بدترین حالت، سیستم ممکن است به طور کامل خاموش شود و برای مدتی غیر قابل اجرا باشد. تا زمانی که ولتاژ منبع تغذیه در محدوده های منظم قرار دارد LED سبز روشن است. اگر جریان اندازه گیری شده از مقدار بحرانی تعریف شده بیشتر شود،LED زرد روشن می‌شود و رله خروجی بسته می‌شود. هنگامی که جریان به زیر مقدار بحرانی برگردد LED زرد خاموش می‌شود.
   رله‌های مانیتورینگ جریان : حفاظت در صورت معکوس شدن ولتاژ مدارهای کنترل موتور حفاظت در برابر ولتاژ و اضافه ولتاژ استفاده می‌شوند.

   رله های تایمر

   برای استفاده از رله‌های تایمر می‌بایست چیزی را مدتی پس از غیرفعال کردن واقعی آن روشن یا خاموش کنید،استفاده از رله تایمر انتخاب خوبی است. رله های تایمر روی ریل های DIN نصب می شوند. با اتصال چندین رله تایمر به صورت سری، می توان یک ترتیب سوئیچینگ را تنظیم کرد. محدوده زمانی رله های تایمرشراک را می توان بین چند میلی ثانیه تا 100 ساعت تنظیم کرد. تایمر همیشه باید در حالت بدون انرژی تنظیم شود. طیف گسترده ای از رله های تایمر موجود است.
   رله‌های تایمر در کاربردهای مختلف:

   • رله های اندازه گیری و مانیتورینگ

   رله‌های مانیتورینگ ولتاژ، جریان، فاز، سطح و ترمیستور در نوع DIN صنعتی یا طراحی ریل موجود هستند.

   • رله های تایمر تک کاره

   عملکرد کلاسیک تاخیری روشن یا تاخیری با رله تایمر تک کاره شراک به بهترین وجه قابل تحقق است.

   رله تایمر شراک

   1. تاخیر در سفر: 1 function, 1 CO ZR5E0011
   2. تاخیر در انتشار: 1 function, 1 CO ZR5R0011
   • رله تایمر دو کاره

   در مدل بزرگ‌تر رله‌های تایمر ریلی، می‌توان همزمان تأخیر خاموش و تأخیر آزادسازی را تنظیم کرد.

   • رله تایمر چند منظوره
   1. تاخیر در تردد
   2. تاخیر آزادسازی با ورودی کنترل
   3. ضربه لبه پیشرو با ورودی کنترل
   4. ضربه لبه دنباله دار با ورودی کنترل
   5. تاخیر خاموش شدن با ورودی کنترل
   6. ضربه لبه پیشرو، ولتاژ کنترل شده
   7. ابتدا فلاشر مکث کنید

   در مدل بزرگ‌تر رله‌های تایمر ریلی، می‌توان همزمان تأخیر خاموش و تأخیر آزادسازی را تنظیم کرد.

   • رله های تایمر چند منظوره پلاگین
   • رله های فلاشر
   • رله های تک کاره
   • رله های چند کاره دو زمانه
   • رله چند منظوره دوتایی برای سوکت قطبی
   • رله ستاره دلتا

   رله های چاپ

   معمولاً رله های چاپ روی PCB  ها استفاده می‌شود. کنتاکت رله چاپ شراک از ماده ای ساخته شده است که به راحتی لحیم می‌شود. رله چاپ انواع مختلفی دارد:

   • رله چاپ RY II
   • رله چاپ RZ
   • رله های برق
   • رله چاپ Bistable PE
   1. RE: چیزهای خوب در بسته های کوچک می آیند
   2.  اسلیم لاین فضای بیشتری را برای کارهای بیشتر باقی می گذارد


   رله شراک Schrack
   خیر
   بله