رله ایزومی امرون 4 کنتاکت 12ولت 10 آمپر 14 پایه OMRON LY4
  رله ایزومی امرون 4 کنتاکت 12ولت 10 آمپر 14 پایه OMRON LY4
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۴۰۲,۵۰۰ تومان
  رله پاور امرون 24 ولت 25 آمپر 10 پایه OMRON G7J-4A-P
  رله پاور امرون 24 ولت 25 آمپر 10 پایه OMRON G7J-4A-P
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸ )
  ۶۹۰,۰۰۰ تومان
  رله پاور امرون ۲۴ ولت ۴ کنتاکنت ۱۰ آمپر 14 پایه OMRON LY4
  رله پاور امرون ۲۴ ولت ۴ کنتاکنت ۱۰ آمپر 14 پایه OMRON LY4
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۴۴۲,۷۵۰ تومان
  رله پاور امرون 3 کنتاکنت 24 ولت 20 آمپر 11 پایه OMRON MJ3P
  رله پاور امرون 3 کنتاکنت 24 ولت 20 آمپر 11 پایه OMRON MJ3P
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رله پاور امرون 4 کنتاکت 110 ولت دی سی 10 آمپر 14 پایه OMRON LY4NJ
  رله پاور امرون 4 کنتاکت 110 ولت دی سی 10 آمپر 14 پایه OMRON LY4NJ
  رله 110 ولت امرون
  رله ۱۱۰ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  رله پاور تی تی آی پایه سوزنی 24 ولت 25 آمپر 6 پایه TTI TRG7-24VDC-FB-2AP
  رله پاور تی تی آی پایه سوزنی 24 ولت 25 آمپر 6 پایه TTI TRG7-24VDC-FB-2AP
  رله 24ولت تی تی آی
  رله ۲۴ولت تی تی آی
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۹ )
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  رله پاور سانگ چوآن 110 ولت ای سی 25 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 735-2C-C1
  رله پاور سانگ چوآن 110 ولت ای سی 25 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 735-2C-C1
  رله 110 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۱۰ ولت سانگ چوآن
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله پاور سانگ چوآن 12 ولت 20 آمپر 8 پایه 3 کنتاکت باز SONG CHUAN 735-3A-C
  رله پاور سانگ چوآن 12 ولت 20 آمپر 8 پایه 3 کنتاکت باز SONG CHUAN 735-3A-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله پاور سانگ چوآن 220 ولت 20 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 731H-TPDT-C
  رله پاور سانگ چوآن 220 ولت 20 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 731H-TPDT-C
  رله 220 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۲۰ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 10 واحد۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 10 واحد۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۵۳۰,۰۰۰ تومان
  رله پاور شراک 4 کنتاکت 24 ولت 6 آمپر 14 پایه SCHRACK PT570024-PT570L24
  رله پاور شراک 4 کنتاکت 24 ولت 6 آمپر 14 پایه SCHRACK PT570024-PT570L24
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  ۵۸۵,۰۰۰ تومان
  رله ترمینال امرون 24 ولت 4 کنتاکت باز 2 آمپر OMRON G5B-47BND
  رله ترمینال امرون 24 ولت 4 کنتاکت باز 2 آمپر OMRON G5B-47BND
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۶۰۵,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 110 ولت ای سی 10 آمپر 10 پایه ELESTA SIR222
  رله صنعتی الستا 110 ولت ای سی 10 آمپر 10 پایه ELESTA SIR222
  رله 110 ولت الستا
  رله ۱۱۰ ولت الستا
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه ELESTA SIR282
  رله صنعتی الستا 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه ELESTA SIR282
  رله 110 ولت الستا
  رله ۱۱۰ ولت الستا
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 12 ولت 6 آمپر 6 پایه ELESTA SIS112
  رله صنعتی الستا 12 ولت 6 آمپر 6 پایه ELESTA SIS112
  رله 12 ولت الستا
  رله ۱۲ ولت الستا
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 12 ولت 8 آمپر 10 پایه ELESTA SIM222
  رله صنعتی الستا 12 ولت 8 آمپر 10 پایه ELESTA SIM222
  رله 12 ولت الستا
  رله ۱۲ ولت الستا
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 12 ولت 8 آمپر 8 پایه ELESTA SIR282
  رله صنعتی الستا 12 ولت 8 آمپر 8 پایه ELESTA SIR282
  رله 12 ولت الستا
  رله ۱۲ ولت الستا
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 16 ولت 8 آمپر 6 پایه ELESTA SIM112
  رله صنعتی الستا 16 ولت 8 آمپر 6 پایه ELESTA SIM112
  رله 16 ولت الستا
  رله ۱۶ ولت الستا
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 17 ولت 10 آمپر 10 پایه ELESTA SLR312
  رله صنعتی الستا 17 ولت 10 آمپر 10 پایه ELESTA SLR312
  رله 17 ولت الستا
  رله ۱۷ ولت الستا
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 17 ولت 10 آمپر 22 پایه ELESTA SIR822
  رله صنعتی الستا 17 ولت 10 آمپر 22 پایه ELESTA SIR822
  رله 17 ولت الستا
  رله ۱۷ ولت الستا
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 18 ولت 6 آمپر 14 پایه ELESTA SIS422
  رله صنعتی الستا 18 ولت 6 آمپر 14 پایه ELESTA SIS422
  رله 18 ولت الستا
  رله ۱۸ ولت الستا
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 21.5 ولت 16 آمپر 22 پایه ELESTA SIP422
  رله صنعتی الستا 21.5 ولت 16 آمپر 22 پایه ELESTA SIP422
  رله 21.5 ولت الستا
  رله ۲۱.۵ ولت الستا
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 24 ولت 10 آمپر 14 پایه ELESTA SIR422
  رله صنعتی الستا 24 ولت 10 آمپر 14 پایه ELESTA SIR422
  رله 24 ولت الستا
  رله ۲۴ ولت الستا
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 24 ولت 12 آمپر 6 پایه ELESTA SIR312P
  رله صنعتی الستا 24 ولت 12 آمپر 6 پایه ELESTA SIR312P
  رله 24 ولت الستا
  رله ۲۴ ولت الستا
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 24 ولت 8 آمپر 8 پایه ELESTA SIM212
  رله صنعتی الستا 24 ولت 8 آمپر 8 پایه ELESTA SIM212
  رله 24 ولت الستا
  رله ۲۴ ولت الستا
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 48 ولت 8 آمپر 10 پایه ELESTA SIM312
  رله صنعتی الستا 48 ولت 8 آمپر 10 پایه ELESTA SIM312
  رله 48 ولت الستا
  رله ۴۸ ولت الستا
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله فیش خور ان ان سی 12 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION NNC71A-2Z
  رله فیش خور ان ان سی 12 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION NNC71A-2Z
  رله 12 ولت ان ان سی
  رله ۱۲ ولت ان ان سی
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  ۲۴۲,۰۰۰ تومان
  رله فیش خور کلیون 220 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION HHC71A
  رله فیش خور کلیون 220 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION HHC71A
  رله 220 ولت کلیون
  رله ۲۲۰ ولت کلیون
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  ۲۴۲,۰۰۰ تومان
  رله فیش خور کلیون 24 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION NNC71A-2Z
  رله فیش خور کلیون 24 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION NNC71A-2Z
  رله 24 ولت کلیون
  رله ۲۴ ولت کلیون
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۴۳,۰۰۰ تومان
  رله نظامی فلزی 26.5ولت 8 پایه MGSPD-5464W
  رله نظامی فلزی 26.5ولت 8 پایه MGSPD-5464W
  رله 26.5 ولت
  رله ۲۶.۵ ولت
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله پاور هونگفا 12 ولت 90 آمپر 4 پایه HONGFA HF167F
  رله پاور هونگفا 12 ولت 90 آمپر 4 پایه HONGFA HF167F
  HF167F
  HF۱۶۷F
  رله صنعتی الستا 14 ولت 8 آمپر 10 پایه ELESTA SIF312
  رله صنعتی الستا 14 ولت 8 آمپر 10 پایه ELESTA SIF312
  رله 14 ولت الستا
  رله ۱۴ ولت الستا

   رله صنعتی

   رله صنعتی
   بر اساس سازنده
   • CLION
   • ELESTA
   • Hongfa
   • NNC
   • OMRON
   • SCHRACK
   • SONG CHUAN
   • TTI
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله