رله فیندر الکترونیکی
ولتاژ
جریان
تعداد پایه
نوع کنتاکت
نوع SSR
ولتاژ ورودی
ولتاژ خروجی
جریان ورودی
خیر
بله