رله کتابی فیندر 110 ولت ای سی 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.110
  رله کتابی فیندر 110 ولت ای سی 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.110
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.8.110
  رله کتابی فیندر 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.8.110
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  ۳۰۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 12 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.012
  رله کتابی فیندر 12 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.012
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 220 ولت 8 آمپر 8 پایه 2 کنتاکت FINDER 40.52.8.230
  رله کتابی فیندر 220 ولت 8 آمپر 8 پایه 2 کنتاکت FINDER 40.52.8.230
  رله 220 ولت فیندر
  رله ۲۲۰ ولت فیندر
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 230 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.230
  رله کتابی فیندر 230 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.230
  رله 230 ولت فیندر
  رله ۲۳۰ ولت فیندر
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 24 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.024
  رله کتابی فیندر 24 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.024
  رله 24 ولت فیندر
  رله ۲۴ ولت فیندر
  ۱۶۳,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.12
  رله کتابی فیندر ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.12
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.024
  رله کتابی فیندر شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.024
  رله 24 ولت فیندر
  رله ۲۴ ولت فیندر
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان

   رله فیندر Finder

   رله فیندر کتابی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله