رله فیندر کتابی شیشه ای رله فیندر پایه گرد رله فیندر الکترونیکی سوکت رله فیندر
+ -3 دسته‌بندی دیگر
  رله الکترونیکی SSR روبردی فیندر 24ولت 6 آمپر FINDER 34.81.7.024.9024 DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی فیندر 24ولت 6 آمپر FINDER 34.81.7.024.9024 DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 110 ولت ای سی 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.110 FINDER
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 110 ولت ای سی 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.110 FINDER
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۹)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۹)
  • خرید بالای 50 واحد۵۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۵۸۸,۵۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 11 پایه Finder 60.13.9.12
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 11 پایه Finder 60.13.9.12
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۰)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۰)
  • خرید بالای 50 واحد۴۹,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۵۵۵,۵۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 6 پایه 60.12.9.12 FINDER
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 6 پایه 60.12.9.12 FINDER
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۰)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۰)
  • خرید بالای 50 واحد۴۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۵۴۶,۷۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.230 FINDER
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.230 FINDER
  رله 230 فیندر
  رله ۲۳۰ فیندر
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۸)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۸)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 8 پایه FINDER 60.12.8.230
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 8 پایه FINDER 60.12.8.230
  رله 230 ولت فیندر
  رله ۲۳۰ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۲)
  • خرید بالای 50 واحد۴۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۴۵,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۵۰۳,۸۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.9.24 FINDER
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.9.24 FINDER
  60/13/024
  ۶۰/۱۳/۰۲۴
  خرید بالای 10 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۸۴,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 110 ولت ای سی 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.110
  رله شیشه ای کتابی فیندر 110 ولت ای سی 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.110
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  ۳۶۸,۴۴۵ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.8.110
  رله شیشه ای کتابی فیندر 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.8.110
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۰.۳۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۰.۳۳)
  • خرید بالای 50 واحد۳۱,۱۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  ۳۴۸,۸۱۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 12 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.012
  رله شیشه ای کتابی فیندر 12 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.012
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱۹,۶۳۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۲۳,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  ۲۱۰,۲۱۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 220 ولت 8 آمپر 8 پایه 2 کنتاکت FINDER 40.52.8.230
  رله شیشه ای کتابی فیندر 220 ولت 8 آمپر 8 پایه 2 کنتاکت FINDER 40.52.8.230
  رله 220 ولت فیندر
  رله ۲۲۰ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 230 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.230
  رله شیشه ای کتابی فیندر 230 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.230
  رله 230 ولت فیندر
  رله ۲۳۰ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳۲,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۳۷۴,۲۲۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 24 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.024
  رله شیشه ای کتابی فیندر 24 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.024
  رله 24 ولت فیندر
  رله ۲۴ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 24 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.024
  رله شیشه ای کتابی فیندر 24 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.024
  رله 24 ولت فیندر
  رله ۲۴ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۹)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۹)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.12
  رله شیشه ای کتابی فیندر ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.12
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۴۶۵ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۵۲,۴۶۰ تومان
  سوکت رله 11 پایه گرد FINDER 90.23
  سوکت رله 11 پایه گرد FINDER 90.23
  90/23
  ۹۰/۲۳
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱۵,۵۱۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 200 واحد۱۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
  سوکت رله 8 پایه FINDER 95.05
  سوکت رله 8 پایه FINDER 95.05
  95/05
  ۹۵/۰۵
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان
  سوکت رله 8 پایه گرد FINDER 90.22
  سوکت رله 8 پایه گرد FINDER 90.22
  90/22
  ۹۰/۲۲
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۸,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۱۵,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۶۸,۳۰۰ تومان
  سوکت رله پی ال سی 5 پایه FINDER 93.01.7.024
  سوکت رله پی ال سی 5 پایه FINDER 93.01.7.024
  FINDER 93.01.7.024, TYP 93.01, Relay socket with retaining bracket
  FINDER ۹۳.۰۱.۷.۰۲۴, TYP ۹۳.۰۱, Relay socket with retaining bracket
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  سوکت رله پی ال سی 5 پایه FINDER 93.61
  سوکت رله پی ال سی 5 پایه FINDER 93.61
  93/61
  ۹۳/۶۱
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی فیندر 24 ولت 6 آمپر 5 پایه FINDER 34.51.7.24VDC
  رله پی ال سی فیندر 24 ولت 6 آمپر 5 پایه FINDER 34.51.7.24VDC
  رله باریک
  رله باریک

   رله فیندر Finder

   کمپانی فیندر (FINDER)  یک شرکت اروپایی و بین المللی می‌باشد که شامل 28 شرکت وابسته به اروپا و سراسر جهان است. فیندر در بازار ایران در صنایع پتروشیمی و نفت و گاز به خوبی مورد استقبال قرار گرفته است. شرکت فیندر دارای بالاترین کیفیت رله در بین برند‌های موجود در بازار ایران می‌باشد و این شرکت به صورت تخصصی در بحث تولید رله و رله الکترونیکی پیشتاز است. ⁠

   رله های صنعتی Industrial relays شرکت فیندر:

   • برای مثال رله های سری 46 فیندر (رله های 8 و 16 آمپری ) که مشابه رله های سری  G2R-SN  امرون می‌باشد، سری 46 شامل رله‌های برق صنعتی با ویژگی‌های اتصال سوکت یا اتصال مستقیم از طریق کانکتورهای Faston و یا قابل استفاده بر روی سوکت‌های ریلی و تابلویی می‌باشد . همچنین مدل های سری 46 فیندر با دکمه تست قابل قفل، پرچم مکانیکی و نشانگر LED lockable test button نیز هستند.
   • رله‌های پایه گرد صنعتی سری 60.13 و 60.12 که مدل‌های 60.13 دارای 3 کنتاکت و مدل های 60.12 فیندر دارای 2 کنتاکت می‌باشند. این رله‌ها دارای پایه رله با کد 90.23 و سری 90.22 نیز هستند که در مجموعه اسپرینت الکترونیک به عنوان عامل فروش رله‌های فیندر finder  شناخته شده‌اند. رله های سری 60 در دو مدل 8 و 11 پایه موجود می‌باشند و مدل های مشابه آنها مدل‌های MKS2P  و MKS3P  کمپانی امرون omron  نیز هستند.

    کاربرد  این رله‌ها عبارتند از:

   1. صنایع کشتیرانی
   2. صنایع هوایی و ریلی
   3. ساخت تابلو فرمان آسانسور
   4. صنایع نفت و گاز
   • رله های شیشه‌ای سری 55 (رله های 11 و 14 پایه) فیندر 55 SERIES که معروف به Miniature General Purpose Relays  و نیز در رنج آمپر 7 تا 10 آمپر هستند. رله های شیشه ای سری 55 فیندر مشابه رله های سری MY2 , MY4 امرون omron می‌باشند.

   رله‌های روبردی P.C.B. Relays شرکت فیندر:

   رله‌های بردی فیندرfinder که از محبوب‌ترین آنها می‌توان رله های سری 40 را نام برد.

   • رله‌های شیشه ای فیندر 16 آمپر با کد 40.61
   • رله‌های 8 پایه 8 آمپر فیندرFinder  که دارای 2 کنتاکت باز و بسته با کد 40.52
   • رله‌های سری 40 فیندر که مشابه رله‌های سری G2R  شیشه ای امرون هستند
   • رله های سری 41 فیندر که مشابه رله های سری G2RL  امرن می‌باشند

   از کاربرد‌های این رله‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

   1. تابلو فرمان آسانسور
   2.  صنایع الکترونیکی و لوازم خانگی

   شرکت فیندر ایتالیا همچنین رله های Relay interface modules و رله های الکترونیکی Solid State Relays SSR را نیز به صورت کامل و تخصصی تولید می‌نماید .


    

   رله فیندر Finder
   خیر
   بله