رله مینی مخابراتی لچ 1 بوبین 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRX-5VDC
  رله مینی مخابراتی لچ 1 بوبین 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRX-5VDC
  TRX-5VDC-L
  TRX-۵VDC-L
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۸ )
  ۹۰,۰۰۰ تومان
   رله مینی مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2-5VDC-K
  رله مینی مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2-5VDC-K
  TRQ2-5VDC-K
  TRQ۲-۵VDC-K
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰ )
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  رله 24 ولت لچ 2 بوبین 8 پین NAIS DSP2A-L2-DC24
  رله 24 ولت لچ 2 بوبین 8 پین NAIS DSP2A-L2-DC24
  DSP2A-L2
  DSP۲A-L۲
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله 3ولت لچ دوبوبین امرون 8 آمپر 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US-360
  رله 3ولت لچ دوبوبین امرون 8 آمپر 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US-360
  G6CK
  G۶CK
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۳۲۳,۰۰۰ تومان
  رله 5 ولت لچ دو بوبین 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US
  رله 5 ولت لچ دو بوبین 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US
  G6CK-2114P
  G۶CK-۲۱۱۴P
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رله SMD مخابراتی تی تی آی تک بوبین لچ 3 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2S-3VDC-L
  رله SMD مخابراتی تی تی آی تک بوبین لچ 3 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2S-3VDC-L
  رله 3 ولت تی تی آی
  رله ۳ ولت تی تی آی
  خرید بالای 20 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 20 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 50 واحد۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله رلچ مخابراتی تاکامیساوا 3 ولت 2 آمپر 120اهم 8 پایه TAKAMISAWA RAL3W-K
  رله رلچ مخابراتی تاکامیساوا 3 ولت 2 آمپر 120اهم 8 پایه TAKAMISAWA RAL3W-K
  رله 3 ولت تاکامیساوا
  رله ۳ ولت تاکامیساوا
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی لچ ماتسوشیتا 12 ولت 4 آمپر 12 پایه MATSUSHITA S2E-L2-12V
  رله شیشه ای مخابراتی لچ ماتسوشیتا 12 ولت 4 آمپر 12 پایه MATSUSHITA S2E-L2-12V
  رله 12 ولت ماتسوشیتا
  رله ۱۲ ولت ماتسوشیتا
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی لچ ماتسوشیتا دو بوبین 5 ولت 4 آمپر 12 پایه MATSUSHITA S2-L2-5V
  رله شیشه ای مخابراتی لچ ماتسوشیتا دو بوبین 5 ولت 4 آمپر 12 پایه MATSUSHITA S2-L2-5V
  رله 5 ولت ماتسوشیتا
  رله ۵ ولت ماتسوشیتا
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی لچ دو بوبین امرون 12 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  رله شیشه ای کتابی لچ دو بوبین امرون 12 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۴۲۶,۸۸۸ تومان
  رله شیشه ای کتابی لچ دو بوبین امرون 24 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  رله شیشه ای کتابی لچ دو بوبین امرون 24 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۶)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۶)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۳۲,۳۲۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی لچ شراک دوبوبین 1 کنتاکت باز 24 ولت 8 آمپر 5 پایه SCHRACK RP431024REMII
  رله شیشه ای کتابی لچ شراک دوبوبین 1 کنتاکت باز 24 ولت 8 آمپر 5 پایه SCHRACK RP431024REMII
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی لچ ان سی ار تک بوبین 12 ولت 40 آمپر NCR NRL709-12S
  رله صنعتی لچ ان سی ار تک بوبین 12 ولت 40 آمپر NCR NRL709-12S
  رله 12 ولت ان سی ار
  رله ۱۲ ولت ان سی ار
  ۵۷۷,۵۰۰ تومان
  رله صنعتی لچ ان سی ار تک بوبین 24 ولت 40 آمپر NCR NRL709M-24S
  رله صنعتی لچ ان سی ار تک بوبین 24 ولت 40 آمپر NCR NRL709M-24S
  رله 24 ولت ان سی ار
  رله ۲۴ ولت ان سی ار
  ۵۷۷,۵۰۰ تومان
  رله لچ 9 ولت 2 آمپر 10 پایه HFD2.009
  رله لچ 9 ولت 2 آمپر 10 پایه HFD2.009
  رله 9 ولت
  رله ۹ ولت
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ 24 ولت، دو بوبین،پاناسونیک Panasonic DSP1a-L2-DC24V
  رله مخابراتی لچ 24 ولت، دو بوبین،پاناسونیک Panasonic DSP1a-L2-DC24V
  DSP1A-L2
  DSP۱A-L۲
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ 6 ولت دو بوبین 5 آمپر برند آرومات AROMAT DSP1aE-L2-DC6V
  رله مخابراتی لچ 6 ولت دو بوبین 5 آمپر برند آرومات AROMAT DSP1aE-L2-DC6V
  رله لچ 6 ولت
  رله لچ ۶ ولت
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۱۸,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ امرون 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-274P-ST-US
  رله مخابراتی لچ امرون 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-274P-ST-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ امرون 12 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-1114P-US
  رله مخابراتی لچ امرون 12 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-1114P-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ امرون 24 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-234P-ST40-US
  رله مخابراتی لچ امرون 24 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-234P-ST40-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ دو بوبین امرون 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-1114P-US
  رله مخابراتی لچ دو بوبین امرون 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-1114P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ دوبوبین امرون 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6HK-2
  رله مخابراتی لچ دوبوبین امرون 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6HK-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ ماتسوشیتا دوبوبین 24 ولت 5 آمپر 8 پایه MATSUSHITA DSP1-L2
  رله مخابراتی لچ ماتسوشیتا دوبوبین 24 ولت 5 آمپر 8 پایه MATSUSHITA DSP1-L2
  رله 24 ولت ماتسوشیتا
  رله ۲۴ ولت ماتسوشیتا
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ نایس دو بوبین 5 ولت 5 آمپر 8 پایه NAIS DSP1-L2-DC5V
  رله مخابراتی لچ نایس دو بوبین 5 ولت 5 آمپر 8 پایه NAIS DSP1-L2-DC5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ ان ای سی 4.5 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EE2-4/5TNU
  رله مینی مخابراتی لچ ان ای سی 4.5 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EE2-4/5TNU
  رله 4.5 ولت ان ای سی
  رله ۴.۵ ولت ان ای سی
  خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۹,۸۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ ان ای سی تک بوبین 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC UA2-4/5SNU
  رله مینی مخابراتی لچ ان ای سی تک بوبین 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC UA2-4/5SNU
  رله 4.5 ولت ان ای سی
  رله ۴.۵ ولت ان ای سی
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ سانگ چوآن 5 ولت 1 آمپر 10 پایه SONG CHUAN 702U-2C-S
  رله مینی مخابراتی لچ سانگ چوآن 5 ولت 1 آمپر 10 پایه SONG CHUAN 702U-2C-S
  رله 5 ولت سانگ چوآن
  رله ۵ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۵۲,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ ماتسوشیتا دو بوبین 12ولت 2 آمپر 10 پایه MATSUSHITA TX2-L2-12V
  رله مینی مخابراتی لچ ماتسوشیتا دو بوبین 12ولت 2 آمپر 10 پایه MATSUSHITA TX2-L2-12V
  رله 12 ولت ماتسوشیتا
  رله ۱۲ ولت ماتسوشیتا
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2104H
  رله مینی مخابراتی لچ نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2104H
  رله 4.5 ولت نایس
  رله ۴.۵ ولت نایس
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۷۷,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 1.5 ولت 0.5 آمپر 16 پایه NAIS DS4E-SL2
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 1.5 ولت 0.5 آمپر 16 پایه NAIS DS4E-SL2
  رله لچ 4 کنتاکت
  رله لچ ۴ کنتاکت
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 12 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-12V
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 12 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-12V
  رله 12 ولت نایس
  رله ۱۲ ولت نایس
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 24 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-24V
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 24 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-24V
  رله 24 ولت نایس
  رله ۲۴ ولت نایس
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری لچ دو بوبین امرون 5 ولت 3 آمپر 6 پایه OMRON G6EK-134P-1-US
  رله مینیاتوری لچ دو بوبین امرون 5 ولت 3 آمپر 6 پایه OMRON G6EK-134P-1-US
  G6EK-134P-1-US
  G۶EK-۱۳۴P-۱-US
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی لچ ان سی ار دوبوبین 12 ولت 50 آمپر 5 پایه NCR NRL708C
  رله کتابی لچ ان سی ار دوبوبین 12 ولت 50 آمپر 5 پایه NCR NRL708C
  رله 12 ولت ان سی ار
  رله ۱۲ ولت ان سی ار
  ۵۷۷,۵۰۰ تومان
  رله کتابی لچ زتلر 2 بوبین 12 ولت 40 آمپر 6 پایه ZETTLER AZ2501P2-1C-12DK
  رله کتابی لچ زتلر 2 بوبین 12 ولت 40 آمپر 6 پایه ZETTLER AZ2501P2-1C-12DK
  رله 12 ولت زتلر
  رله ۱۲ ولت زتلر
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی لچ شراک 12 ولت 16 آمپر 9 پایه SCHRACK RT314F12
  رله کتابی لچ شراک 12 ولت 16 آمپر 9 پایه SCHRACK RT314F12
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

   رله لچ چیست و چه کاربردی دارد ؟

   رله لچ  یا رله ست ریست یک کلید الکترومکانیکی است که معمولا زمانی انتخاب می شود که نیاز به کنترل یا توقف مقدار جریان بالایی باشد. عملکرد این رله ها به صورتی است که با اعمال ولتاژ به بوبین رله کنتاکت رله در همان حالت قفل می شود تا با اعمال دوباره ولتاژ از حالت قفل خارج شود.
   رله های لچ به چند نوع در بازار الکترونیک موجود میباشند:

   • تک بوبین ست ریست 
   • دو بوبین لچ 
   • سه یا چهار بوبین لچ 

   نحوه عملکرد رله لچ تک بوبین به این صورت است که با اعمال ولتاژ به بوبین، رله قفل شده و با جابجا کردن مثبت و منفی ولتاژ و اعمال آن به بوبین رله از حالت قفل باز می شود.

   نحوه عملکرد رله دوبوبین لچ هم به این صورت است که با ولتاژ اولیه به بوبین رله بوبین عمل کرده و قفل می شود و با اعمال ولتاژ به بوبین دیگر رله به حالت اولیه بر میگردد.

   کاربرد رله لچ  در صنایع پتروشیمی و نظامی و  در لوازم خانگی هوشمند، تهویه مطبوع، کنترهای هوشمند،کنترل روشنایی، تجهیزات امنیتی و غیره ... میباشد.

   رله لچ
   بر اساس سازنده
   • AROMAT
   • FUJITSU
   • MATSUSHITA
   • NAIS
   • NCR
   • NEC
   • OMRON
   • PANASONIC
   • SCHRACK
   • SONG CHUAN
   • SPRINT
   • TAKAMISAWA
   • TTI
   • ZETTLER
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله