رله تک کنتاکت ماشینی ان ای سی 12 ولت 25 آمپر 5 پایه NEC EP1-F-B3G
  رله تک کنتاکت ماشینی ان ای سی 12 ولت 25 آمپر 5 پایه NEC EP1-F-B3G
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله تک کنتاکت ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTE2CH1
  رله تک کنتاکت ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTE2CH1
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله خودرویی بدون کاور رایکس 12 ولت 30 آمپر 7 پایه RAYEX LA-12
  رله خودرویی بدون کاور رایکس 12 ولت 30 آمپر 7 پایه RAYEX LA-12
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله خودرویی هلی شان 24 ولت 80 آمپر 4 پایه HLS-CMA3-1-A-NS
  رله خودرویی هلی شان 24 ولت 80 آمپر 4 پایه HLS-CMA3-1-A-NS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۵۷,۰۰۰ تومان
  رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 8 پایه PANASONIC ACTE3HA
  رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 8 پایه PANASONIC ACTE3HA
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 50 آمپر 10 پایه PANASONIC ACTB5C2A50
  رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 50 آمپر 10 پایه PANASONIC ACTB5C2A50
  ACTB5C2A50
  ACTB۵C۲A۵۰
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی - رله خودرویی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS
  رله ماشینی - رله خودرویی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی (رله خودرویی ) تایکو 12 ولت 30 آمپر 5 پایه TYCO V23086-C1001-A403
  رله ماشینی -رله خودرویی - تایکو 12 ولت 30 آمپر 5 پایه TYCO V23086-C1001-A403
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی 12 ولت 30 آمپر 10 پایه V23138-R2005-A403
  رله ماشینی 12 ولت 30 آمپر 10 پایه V23138-R2005-A403
  رله 12 ولت
  رله ۱۲ ولت
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه P3CN010W1
  رله ماشینی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه P3CN010W1
  رله 12 ولت
  رله ۱۲ ولت
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی امرون 12ولت 30 آمپر 8 پایه OMRON G8ND-2
  رله ماشینی امرون 12ولت 30 آمپر 8 پایه OMRON G8ND-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه NEC EX1-2U1S
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه NEC EX1-2U1S
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه NEC EM1-2U1S
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه NEC EM1-2U1S
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت NEC EP1K-B3G1
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت NEC EP1K-B3G1
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی بدون کاور تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TTI TRP-12VDC-C-C8
  رله ماشینی بدون کاور تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TTI TRP-12VDC-C-C8
  TRP-12VDC-C-C8
  TRP-۱۲VDC-C-C۸
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاسر تچ 12 ولت 15 آمپر 7 پایه PACER TECH RM-12SH-1W
  رله ماشینی پاسر تچ 12 ولت 15 آمپر 7 پایه PACER TECH RM-12SH-1W
  رله 12 ولت پاسر تچ
  رله ۱۲ ولت پاسر تچ
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاسر تچ 12 ولت 30 آمپر 7 پایه PACER TECH RP-12SH-1C-US
  رله ماشینی پاسر تچ 12 ولت 30 آمپر 7 پایه PACER TECH RP-12SH-1C-US
  رله 12 ولت پاسر تچ
  رله ۱۲ ولت پاسر تچ
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTB22C
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTB22C
  ACTB22
  ACTB۲۲
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 30 آمپر 6 پایه PANASONIC ACTC31
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 30 آمپر 6 پایه PANASONIC ACTC31
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه TYCO V23072-C1061-A308
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه TYCO V23072-C1061-A308
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TYCO V23076-A1001-C133
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TYCO V23076-A1001-C133
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تایکو نیکو 12 ولت 25 آمپر 5 پایه TAIKO TB1-160
  رله ماشینی تایکو نیکو 12 ولت 25 آمپر 5 پایه TAIKO TB1-160
  رله 12 ولت تایکو نیکو
  رله ۱۲ ولت تایکو نیکو
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 100 آمپر 5 پایه TTI TR97-12VDC-SSD-CR
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 100 آمپر 5 پایه TTI TR97-12VDC-SSD-CR
  رله 12 ولت تی تی آی
  رله ۱۲ ولت تی تی آی
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۸ )
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR20
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR20
  TR20-12VDC-SC-CL
  TR۲۰-۱۲VDC-SC-CL
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه TTI TRP-12VDC-SC-A11
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه TTI TRP-12VDC-SC-A11
  رله 12 ولت تی تی آی
  رله ۱۲ ولت تی تی آی
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۸۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 40 آمپر 7 پایه با کاور TTI TRP-24VDC
  رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 40 آمپر 7 پایه با کاور TTI TRP-24VDC
  TRP-24VDC-SA-C8
  TRP-۲۴VDC-SA-C۸
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A
  رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A
  TR94F-24VDC-SC-A
  TR۹۴F-۲۴VDC-SC-A
  ۸۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۹ )
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل ان ای سی 12 ولت 35 آمپر 10 پایه NEC EP2-24L3ST
  رله ماشینی دوبل ان ای سی 12 ولت 35 آمپر 10 پایه NEC EP2-24L3ST
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل تایکو 12 ولت 25 آمپر 10 پایه TYCO V23084-C2001-A303
  رله ماشینی دوبل تایکو 12 ولت 25 آمپر 10 پایه TYCO V23084-C2001-A303
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  خرید بالای 5 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل تایکو 12 ولت 30 آمپر 10 پایه TYCO V23083-H1012-A303
  رله ماشینی دوبل تایکو 12 ولت 30 آمپر 10 پایه TYCO V23083-H1012-A303
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل تایکو نیکو 12 ولت 30 آمپر 8 پایه NIKKO KTB2-225
  رله ماشینی دوبل تایکو نیکو 12 ولت 30 آمپر 8 پایه NIKKO KTB2-225
  رله 12 ولت تایکو نیکو
  رله ۱۲ ولت تایکو نیکو
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 10 ولت 25 آمپر 7 پایه FUJITSU P4CN010W1
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 10 ولت 25 آمپر 7 پایه FUJITSU P4CN010W1
  رله 10 ولت فوجیتسو
  رله ۱۰ ولت فوجیتسو
  ۱۵۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴ )
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 12 ولت 25 آمپر 7 پایه FUJITSU P4CP012W1
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 12 ولت 25 آمپر 7 پایه FUJITSU P4CP012W1
  رله 12 ولت فوجیتسو
  رله ۱۲ ولت فوجیتسو
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 12 ولت 25 آمپر 9 پایه FUJITSU 512ND10-W1
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 12 ولت 25 آمپر 9 پایه FUJITSU 512ND10-W1
  رله 12 ولت فوجیتسو
  رله ۱۲ ولت فوجیتسو
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 20 آمپر 8 پایه HONGFA HFKJ-012-BZSPT
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 20 آمپر 8 پایه HONGFA HFKJ-012-BZSPT
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKDV 012-2ZST
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKDV 012-2ZST
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

   رله ماشینی - رله خودرویی

   رله ماشینی Automotive relay چیست؟

   رله های ماشینی یا رله های خودرویی ٬ رله ها به جهت کاربرد عمده در صنعت خودروسازی به رله ماشینی معروف هستند. ولتاژ رله های ماشینی از نوع DC بوده و اکثرا دارای آمپر و تحمل درجه حرارت بالا میباشند. ساختار اغلب رله های ماشینی به صورت یک کنتاکت باز، یک کنتاکت باز و بسته و دو کنتاکت باز و بسته میباشد. رله های جعبه فیوز BM34  خودرو 206 پژو از اصلی ترین کاربرد این رله ها در نور بالا ،  بوق و آب پاش عقب ،  فن بخاری ،  برق موتور برف پاک کن ،  مه شکن جلو ،  تغییر دور تند و کند برف پاک کن ،  رله پمپ بنزین ،  رله نور پایین ، فن خودرو، شیشه بالابر، رله های برف پاک کن،  آینه گردان، برد ECU، سان روف ماشین و ... است.
   اسپرینت الکترونیک با تلاش فراوان طی سالیان فعالیت خود اقدام به واردات تمامی رله های ماشینی automotive relay  با برندهای معتبر جهانی نموده و نیاز گسترده‌ی تعمیرکاران خودرو را به این نوع رله برطرف نموده است.
   گفتنی است که بیشترین سهم تولید رله های ماشینی از برند رله های  هونگفا Hongfa و پاناسونیک Panasonic میباشد.

   انواع رله و ماژول های کاربردی خودرو

   انتقال قدرت

   توزیع قدرت

   • Hfv12
   رله ماشینی هونگفا Hfv12 یک رله توزیع قدرت بسیار کارآمد و موثر است که در بسیاری از اتومبیل‌ها به کار می‌رود. این رله به عنوان یک دستگاه کنترلی برق قدرت طراحی شده است که وظیفه توزیع و کنترل جریان برق بین اجزای مختلف خودرو را بر عهده دارد.
   استفاده از رله ماشینی هونگفا Hfv12 در خودروها به منظور انتقال قدرت و انرژی بین قسمت‌های مختلف خودرو انجام می‌شود. این رله معمولاً در سیستم‌های الکتریکی خودرو مانند سیستم روشنایی، سیستم تهویه و سیستم ترمز به کار گرفته می‌شود تا امکان کنترل و توزیع قدرت برق بین این اجزا فراهم شود.
   به طور خلاصه، رله ماشینی هونگفا Hfv12 به عنوان یک رله توزیع قدرت کلیدی در سیستم الکتریکی خودروها عمل می‌کند و نقش مهمی در انتقال و کنترل جریان برق بین اجزای مختلف خودرو دارد.
   شروع دمای پایین
   • HFKF
   رله ماشینی هونگفا HFKF با شروع دمای پایین یک نوع رله ویژه است که طراحی شده است تا در شرایط دمایی پایین عملکرد مناسبی داشته باشد. این نوع رله با شروع دمای پایین معمولاً در مناطق سردسیر یا در شرایط آب و هوایی سرد و برودتی بکار گرفته می‌شود.
   استفاده از رله ماشینی هونگفا HFKF با شروع دمای پایین در مواردی کارآمد است که نیاز به عملکرد مطمئن و پایدار رله در دماهای پایین و یا شرایط سرد برای کنترل و توزیع قدرت برق در خودروها وجود دارد. این نوع رله از تکنولوژی‌های خاصی برای دستیابی به عملکرد بهینه و پایدار در دماهای پایین استفاده می‌کند.
   به طور خلاصه، رله ماشینی هونگفا HFKF با شروع دمای پایین مناسب برای استفاده در شرایط سردسیر و محیط‌هایی با دماهای پایین است که نیاز به کنترل و توزیع قدرت برق با عملکرد مطمئن دارند.
   کنترل تاخیر فن خنک کننده
   • DELAYING RELAY
   رله‌های ماشینی مهمی هستند که در سیستم‌های خودروها استفاده می‌شوند. این رله‌ها وظیفه کنترل چرخش و سرعت فن خنک کننده موتور را بر عهده دارند. زمانی که موتور خودرو گرم می‌شود، این رله‌ها سیگنال به فن خنک کننده می‌دهند تا برای خنک کردن موتور به حداکثر سرعت عمل کند. این کنترل تاثیر بسیار زیادی بر بهره‌وری و عمر موتور خودرو دارد.
   کنترل فن خنک کننده
   • HFV15
   • HFV16
   • HFK8
   • HFK9
   •  HFK10
   رله‌های ماشینی هونگفا یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین برندهای رله در صنعت خودروسازی هستند. این رله‌ها برای کنترل مختلفی در خودروها استفاده می‌شوند، از جمله کنترل فن خنک کننده موتور.
   • HFV15 و HFV16
   این دو مدل از رله‌های هونگفا معمولاً برای کنترل فن خنک کننده موتور و سیستم‌های دیگری که نیاز به مدیریت قدرت دارند، استفاده می‌شوند. HFV15 و HFV16 از جمله رله‌های پرکاربردی هستند که در خودروها به کار می‌روند.
   •  HFK8، HFK9، و HFK10
   این سه مدل نیز به عنوان رله‌های هونگفا شناخته می‌شوند که به منظور کنترل فن خنک کننده موتور و سایر سیستم‌های الکتریکی در خودرو استفاده می‌شوند. این رله‌ها با اختصار مدل‌های مختلف را برای کنترل دقیق و قابل اعتماد این سیستم‌ها فراهم می‌کنند.
   هرکدام از این مدل‌ها قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و پارامترهای فنی خاصی دارند که بیشتر به دفترچه راهنمای آن‌ها مراجعه کنید می‌توانید جزئیات بیشتری در مورد عملکرد و نحوه استفاده از آن‌ها بدانید.
   کنترل پمپ بنزین
   •  HFV6
   این رله از سری HFV است و برای کنترل پمپ بنزین استفاده می‌شود.
   ویژگی‌ها: دارای ویژگی‌های خاصی مثل قابلیت کنترل دقیق جریان بنزین و پایداری در شرایط مختلف محیطی.
   • HFV9
   این رله هم یکی از مدل‌های معروف هونگفا برای کنترل پمپ بنزین است.
   ویژگی‌ها: این مدل احتمالا دارای ویژگی‌هایی مثل سادگی در استفاده، کارایی بالا و پایداری در طول زمان است.
   •  HFKP
   این رله هم برای کنترل پمپ بنزین استفاده می‌شود.
   ویژگی‌ها: ممکن است این مدل دارای ویژگی‌هایی مانند قابلیت‌های برنامه‌ریزی شده و سازگاری با سیستم‌های پیچیده باشد. 
   • HFV9-G
   این مدل از سری HFV به نام HFV9-G برای کنترل پمپ بنزین استفاده می‌شود.
   ویژگی‌ها: قابلیت کارکرد با پایداری در شرایط مختلف محیطی، امکان ارتباط با سیستم‌های الکتریکی مختلف و کنترل دقیق جریان بنزین از جمله ویژگی‌های این مدل است.
   • HFV6-G
   این رله نیز از خانواده HFV است و برای کنترل پمپ بنزین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   ویژگی‌ها: دارای ویژگی‌هایی مانند استحکام و پایداری بالا در برابر فشار و دما، انعطاف پذیری در انتخاب‌های مختلف نصب و کاربری می‌باشد.
   • HFV11
   این مدل نیز برای کنترل پمپ بنزین و سایر تجهیزات الکتریکی استفاده می‌شود.
   ویژگی‌ها: قابلیت اتصال به سیستم‌های پیچیده تر، عملکرد قابل اعتماد و قدرت کارکرد مناسب برای کاربردهای مختلف از ویژگی‌های این مدل است.
   • HFKF
   این رله نیز برای کنترل پمپ بنزین طراحی شده است.
   ویژگی‌ها: شاید ویژگی‌هایی نظیر سهولت نصب و استفاده، کارایی بالا و قابلیت اتصال به سیستم‌های الکتریکی مختلف به این مدل اختصاص داشته باشد.
   • HFKT
   مدل HFKT نیز از دیگر گزینه‌های مناسب برای کنترل پمپ بنزین می‌باشد.
   ویژگی‌ها: ممکن است این مدل دارای ویژگی‌هایی مانند سازگاری با انواع سیستم‌های خودرو و کنترل دقیق جریان بنزین باشد.
   • HFK8
   این مدل نیز برای کنترل پمپ بنزین وظایف مشابهی را انجام می‌دهد.
   ویژگی‌ها: ممکن است دارای ویژگی‌هایی نظیر قابلیت اتصال به سیستم‌های کنترل پیچیده و عملکرد پایدار در شرایط مختلف باشد.
   •  HKF9
   این مدل نیز یکی از گزینه‌های استفاده شده برای کنترل پمپ بنزین است.
   ویژگی‌ها: شاید داشتن ویژگی‌هایی مانند سادگی در راه‌اندازی، پایداری در طول زمان و کارایی بالا از ویژگی‌های مهم این مدل باشد.
   • HFK10
   این رله هم به عنوان یک گزینه ممکن برای کنترل پمپ بنزین در نظر گرفته می‌شود.
   ویژگی‌ها: ویژگی‌هایی مانند سازگاری با سیستم‌های خودرو، قابلیت کنترل بنزین با دقت و اعتماد از ویژگی‌های احتمالی این مدل می‌باشد.
   مدیریت سیستم منبع تغذیه 
   • HFV16
   یک رله با عملکرد بسیار قابل اعتماد برای کنترل منابع تغذیه است.
   این مدل به دلیل پایداری و قابلیت اطمینان در شرایط مختلف محیطی توصیه می‌شود.
   قابلیت کنترل دقیق جریان سوخت را دارد.
   • HFV12
   نیز یک رله مطمئن و کارا برای مدیریت سیستم منابع تغذیه می‌باشد.این مدل همچنین برای تنظیم دقیق جریان سوخت استفاده می‌شود.سازگاری مناسب با انواع سیستم‌های الکتریکی اتومبیل را داراست.
   • HFK10
   یک رله پایدار و قوی برای کنترل پمپ‌های سوخت در خودروها است.
    این مدل به عنوان یک گزینه قوی برای اعمال جریان سوخت در شرایط مختلف شناخته می‌شود.
   • HFKT-L
   یک رله مناسب برای سیستم‌های مدیریتی هوا و سوخت در خودروهای مدرن است.
   این مدل دارای کارایی بالا، قابل اعتماد، و با دقت بالا برای کنترل جریان سوخت می‌باشد.
   کنترل گرم کن
   • HFKW
   یک رله ویژه است که برای کنترل گرم‌کن‌ها در خودروها استفاده می‌شود.
   این مدل دارای قابلیت‌های خاصی برای کنترل دما و گرمای مناسب در خودروها می‌باشد.
    از نظر پایداری و عملکرد، HFKW یک گزینه بسیار مناسب و قابل اعتماد برای سیستم‌های گرم‌کن در خودروها محسوب می‌شود.
   کلاچ کمپرسور کولر 
   • HFV9
   یک رله مهم برای کنترل کلاچ کمپرسور کولر در خودروها است.
    این مدل برای ایجاد و قطع جریان برق به کمپرسور کولر برای تنظیم سیستم تهویه خودرو استفاده می‌شود.
    HFV9 از نظر پایداری و کارایی، یک گزینه مناسب برای سیستم‌های کنترل کلاچ کمپرسور کولر محسوب می‌شود.
   • HFV9-G
   یک نسخه پیشرفته‌تر و قوی‌تر از HFV9 است که برای کنترل کلاچ کمپرسور کولر در خودروها استفاده می‌شود.
   این مدل دارای ویژگی‌هایی مانند پایداری بالا، دقت در کنترل جریان، و عملکرد بهینه برای سیستم‌های تهویه خودرو است.
   • HFV11
   نیز یک رله مهم برای کنترل کلاچ کمپرسور کولر در خودروها است.
   این مدل دارای عملکرد قابل اطمینان و پایداری بالا برای اتصال و قطع جریان برق به کمپرسور کولر می‌باشد.
   HFV11 از نظر سازگاری با سیستم‌های مختلف و انواع خودروها، یک گزینه مناسب برای کنترل کلاچ کمپرسور کولر تلقی می‌شود.
   • HFKA
   یک رله مهم برای کنترل کمپرسور کولر در خودروها است.
    این مدل دارای عملکرد کارآمد و دقت بالا در کنترل جریان برق به کمپرسور کولر می‌باشد.
     HFKA برای اتصال و قطع جریان برق به کمپرسور کولر با پایداری و قابلیت اطمینان بالا طراحی شده است.
   • HFKW
   یک رله ویژه برای کنترل کمپرسور کولر خودروها است.
    این مدل با توجه به نیازهای سیستم‌های تهویه، دارای قابلیت‌های مناسبی برای کنترل دما و فشار هوا در خودروها می‌باشد.
    HFKW از نظر پایداری و کارایی، یک گزینه ایده‌آل برای سیستم‌های کنترل کمپرسور کولر خودروها محسوب می‌شود.
   • HFK7
   نیز یک رله مهم برای کنترل کمپرسور کولر در خودروها است.
   این مدل دارای عملکرد پایدار و قابل اعتماد برای اشتغال و قطع جریان برق به کمپرسور کولر می‌باشد.
    HFK7 از نظر سازگاری با انواع خودروها و قابلیت بکارگیری در شرایط مختلف، یک انتخاب مطلوب برای کنترل کمپرسور کولر خودروهاست.
   کنترل فن موتور
   •  HFV6
   یک رله مهم برای کنترل فن خنک‌کننده موتورهای خودروها است.
   این مدل دارای عملکرد استوار و بالای دقت در کنترل جریان برق به فن خنک‌کننده موتور می‌باشد.
   HFV6 برای تنظیم دقیق دوران و سرعت فن خنک‌کننده با پایداری و پایداری بالا طراحی شده است.
   • HFV6-G
   نسخه پیشرفته‌تر و بهبود یافته‌ای از مدل HFV6 برای کنترل فن خنک‌کننده موتورهای خودروها است.
     این مدل دارای ویژگی‌های نوین برای بهبود عملکرد و پایداری در کنترل جریان برق به فن خنک‌کننده موتور می‌باشد.
     HFV6-G با دقت بیشتر و عملکرد بهتر در تنظیم دوران و سرعت فن خنک‌کننده، یک گزینه پیشنهادی برای سیستم‌های خنک‌کننده موتورهاست.
   •  HFV15
   یک رله حیاتی برای کنترل فن خنک‌کننده موتورهای اتومبیل‌ها است.
    این مدل با توجه به نیازهای مختلف سیستم‌های خنک‌کننده، دارای قابلیت عالی برای کنترل دما و سرعت فن در محیط‌های مختلف می‌باشد.
    HFV15 از نظر پایداری و کارایی، یک گزینه مناسب برای کنترل فن خنک‌کننده موتورهای خودروها، به ویژه در شرایط متنوع و سخت، محسوب می‌شود.
   •  HFKT
   یک رله اساسی برای کنترل فن خنک‌کننده موتورهای خودروها می‌باشد.
    این مدل دارای قابلیت‌های ویژه برای کنترل دما، سرعت و عملکرد فن در موتورهای خودروها است.
   HFKT با استحکام بالا و عملکرد پایدار، یک گزینه مناسب برای سیستم‌های خنک‌کننده موتورها، به ویژه در شرایط مختلف، محسوب می‌شود.
   • HFK8
   نیز یک رله مهم برای کنترل فن خنک‌کننده موتورهای خودروها است.
   این مدل دارای عملکرد پایدار و قابل اعتماد برای کنترل دقیق و بهینه جریان برق به فن خنک‌کننده موتور می‌باشد.
    HFK8 با سازگاری فراوان با انواع مختلف خودروها و عملکرد مطلوب در تنظیم دما و سرعت فن، یک انتخاب مناسب برای کنترل فن موتورهای خودروهاست. 
   • HFK10
   یک رله حیاتی برای کنترل فن خنک‌کننده موتورهای خودروها است.
    این مدل دارای عملکرد برتر و دقت بالا در کنترل جریان برق به فن خنک‌کننده موتور می‌باشد.
    HFK10 با پایداری بالا و قابلیت کارکرد در شرایط مختلف، یک گزینه عالی برای سیستم‌های خنک‌کننده موتورها، به ویژه در خودروهای مدرن، محسوب می‌شود.
   کنترل تاخیر پمپ بنزین
   • DELAYING RELAY
   ویژگی‌ها: 
   این رله یکی از اجزای حیاتی برای کنترل تاخیر فعال‌سازی پمپ بنزین در خودروهاست.
    دارای قابلیت تاخیر تعیین شده برای فعال‌سازی پمپ بنزین به منظور جلوگیری از مشکلات احتراق آغازین و یا افزایش عمر انجمادی پمپ بنزین در شرایط سرد است.
    این مدل رله با پایداری بالا و کنترل دقیق جریان برق به پمپ بنزین، یک گزینه عالی برای افزایش کارایی و عمر مفید پمپ بنزین در خودروهاست.
   کنترل تاخیر رادیاتور
   • DELAYING RELAY
   ویژگی‌ها:
   این رله یکی از عناصر حیاتی برای کنترل تاخیر روشن شدن یا خاموش شدن رادیاتور در خودروها است.
    دارای قابلیت تاخیر تعیین شده برای فعال یا غیرفعال کردن سیستم رادیاتور به منظور حفظ دمای مناسب موتور و جلوگیری از افزایش زودرس دما است.
    این رله با پایداری بالا، عملکرد دقیق در کنترل روشنایی رادیاتور، و برنامه‌ریزی مناسب برای افزایش کارایی سیستم سرمایش موتور در خودروها، انتخابی مناسب برای بهبود عملکرد سیستم رادیاتور است.

    رله های خودرویی کجا استفاده میشوند ؟

   رله های خودرویی در برد های  ایسیو ECU و برد های ماشین به کار میروند.
   جعبه فیوز 206 - برد BM34  - برد BSI خودو 206 - جعبه فیوز موتور داخل 206 (BSM ) - رله های BSM مانند رله فن - رله برف پاک کن - رله بالابر شیشه - رله کویل - رله نور پایین - رله نور بالا - رله پمپ بنزین - رله بوق - رله سیستم صوتی ماشین - رله های برد 206 و سمند - رله و آی سی انژکتورمانند رله فن - رله برف پاک کن - رله بالابر شیشه - رله کوئل - رله پمپ بنزین - رله بوق - رله سیستم صوتی ماشین - رله های برد 206 و سمند - رله و آی سی انژکتور
   رله ماشینی (خودرویی)
   بر اساس سازنده
   • FUJITSU
   • HELISHUN
   • Hongfa
   • NAIS
   • NEC
   • OEG
   • OMRON
   • PACER TECH
   • PANASONIC
   • RAYEX
   • SCHRACK
   • SONG CHUAN
   • SONGLE
   • TAIKO NIKKO
   • TTI
   • TYCO
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله