رله تک کنتاکت ماشینی ان ای سی 12 ولت 25 آمپر 5 پایه NEC EP1-F-B3G
  رله تک کنتاکت ماشینی ان ای سی 12 ولت 25 آمپر 5 پایه NEC EP1-F-B3G
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله تک کنتاکت ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTE2CH1
  رله تک کنتاکت ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTE2CH1
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 8 پایه PANASONIC ACTE3HA
  رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 8 پایه PANASONIC ACTE3HA
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی 12 ولت 30 آمپر 10 پایه V23138-R2005-A403
  رله ماشینی 12 ولت 30 آمپر 10 پایه V23138-R2005-A403
  رله 12 ولت
  رله ۱۲ ولت
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه P3CN010W1
  رله ماشینی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه P3CN010W1
  رله 12 ولت
  رله ۱۲ ولت
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی امرون 12ولت 30 آمپر 8 پایه OMRON G8ND-2
  رله ماشینی امرون 12ولت 30 آمپر 8 پایه OMRON G8ND-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه NEC EX1-2U1S
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه NEC EX1-2U1S
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه NEC EM1-2U1S
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه NEC EM1-2U1S
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت NEC EP1K-B3G1
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت NEC EP1K-B3G1
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی او ای جی 24 ولت 20 آمپر 5 پایه OEG OARW-SS-124DM
  رله ماشینی او ای جی 24 ولت 20 آمپر 5 پایه OEG OARW-SS-124DM
  رله 24 ولت او ای جی
  رله ۲۴ ولت او ای جی
  خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی بدون کاور رایکس 12 ولت 30 آمپر 7 پایه RAYEX LA-12
  رله ماشینی بدون کاور رایکس 12 ولت 30 آمپر 7 پایه RAYEX LA-12
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی بدون کاور هلی شان 12 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120
  رله ماشینی بدون کاور هلی شان 12 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۱,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاسر تچ 12 ولت 15 آمپر 7 پایه PACER TECH RM-12SH-1W
  رله ماشینی پاسر تچ 12 ولت 15 آمپر 7 پایه PACER TECH RM-12SH-1W
  رله 12 ولت پاسر تچ
  رله ۱۲ ولت پاسر تچ
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاسر تچ 12 ولت 30 آمپر 7 پایه PACER TECH RP-12SH-1C-US
  رله ماشینی پاسر تچ 12 ولت 30 آمپر 7 پایه PACER TECH RP-12SH-1C-US
  رله 12 ولت پاسر تچ
  رله ۱۲ ولت پاسر تچ
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 30 آمپر 6 پایه PANASONIC ACTC31
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 30 آمپر 6 پایه PANASONIC ACTC31
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 25 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه TYCO V23072-C1061-A308
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه TYCO V23072-C1061-A308
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 30 آمپر 10 پایه TYCO V23086-C1001-A403
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 30 آمپر 10 پایه TYCO V23086-C1001-A403
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TYCO V23076-A1001-C133
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TYCO V23076-A1001-C133
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تایکو نیکو 12 ولت 25 آمپر 5 پایه TAIKO TB1-160
  رله ماشینی تایکو نیکو 12 ولت 25 آمپر 5 پایه TAIKO TB1-160
  رله 12 ولت تایکو نیکو
  رله ۱۲ ولت تایکو نیکو
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 100 آمپر 5 پایه TTI TR97-12VDC-SSD-CR
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 100 آمپر 5 پایه TTI TR97-12VDC-SSD-CR
  رله 12 ولت تی تی آی
  رله ۱۲ ولت تی تی آی
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه TTI TRP-12VDC-SC-A11
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه TTI TRP-12VDC-SC-A11
  رله 12 ولت تی تی آی
  رله ۱۲ ولت تی تی آی
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۸۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 8 پایه NEC EX2-2U1S
  رله ماشینی دوبل ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 8 پایه NEC EX2-2U1S
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل ان ای سی 12 ولت 35 آمپر 10 پایه NEC EP2-24L3ST
  رله ماشینی دوبل ان ای سی 12 ولت 35 آمپر 10 پایه NEC EP2-24L3ST
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل تایکو 12 ولت 25 آمپر 10 پایه TYCO V23084-C2001-A303
  رله ماشینی دوبل تایکو 12 ولت 25 آمپر 10 پایه TYCO V23084-C2001-A303
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل تایکو 12 ولت 30 آمپر 10 پایه TYCO V23083-H1012-A303
  رله ماشینی دوبل تایکو 12 ولت 30 آمپر 10 پایه TYCO V23083-H1012-A303
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل تایکو نیکو 12 ولت 30 آمپر 8 پایه NIKKO KTB2-225
  رله ماشینی دوبل تایکو نیکو 12 ولت 30 آمپر 8 پایه NIKKO KTB2-225
  رله 12 ولت تایکو نیکو
  رله ۱۲ ولت تایکو نیکو
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 10 ولت 25 آمپر 7 پایه FUJITSU P4CN010W1
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 10 ولت 25 آمپر 7 پایه FUJITSU P4CN010W1
  رله 10 ولت فوجیتسو
  رله ۱۰ ولت فوجیتسو
  ۱۵۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴ )
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 12 ولت 25 آمپر 7 پایه FUJITSU P4CP012W1
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 12 ولت 25 آمپر 7 پایه FUJITSU P4CP012W1
  رله 12 ولت فوجیتسو
  رله ۱۲ ولت فوجیتسو
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 12 ولت 25 آمپر 9 پایه FUJITSU 512ND10-W1
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 12 ولت 25 آمپر 9 پایه FUJITSU 512ND10-W1
  رله 12 ولت فوجیتسو
  رله ۱۲ ولت فوجیتسو
  خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 20 آمپر 8 پایه HONGFA HFKJ-012-BZSPT
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 20 آمپر 8 پایه HONGFA HFKJ-012-BZSPT
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳ )
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKDV 012-2ZST
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKDV 012-2ZST
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 30 آمپر 10 پایه HONGFA HFKC-T 012-2ZT
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 30 آمپر 10 پایه HONGFA HFKC-T 012-2ZT
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی رایکس 12 ولت 20 آمپر 5 پایه RAYEX AM1-12R1
  رله ماشینی رایکس 12 ولت 20 آمپر 5 پایه RAYEX AM1-12R1
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی رایکس 12 ولت 80 آمپر 4 پایه RAYEX AM3-1A-12B
  رله ماشینی رایکس 12 ولت 80 آمپر 4 پایه RAYEX AM3-1A-12B
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  خرید بالای 5 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۹۹,۵۰۰ تومان
  رله ماشینی سانگ چوان 24 ولت 30 آمپر 7 پایه SONG SHUAN 905-1C
  رله ماشینی سانگ چوان 24 ولت 30 آمپر 7 پایه SONG SHUAN 905-1C
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی شراک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SCHRACK PB114012
  رله ماشینی شراک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SCHRACK PB114012
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک
  خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

   رله ماشینی automotive relay

   این رله ها به جهت کاربرد عمده در صنعت خودروسازی به رله ماشینی معروف هستند. ولتاژ رله های ماشینی از نوع DC بوده و اکثرا دارای آمپر و تحمل درجه حرارت بالا میباشند. ساختار اغلب رله های ماشینی به صورت یک کنتاکت باز، یک کنتاکت باز و بسته و دو کنتاکت باز و بسته میباشد. رله های جعبه فیوز BM34  خودرو 206 پژو از اصلی ترین کاربرد این رله ها در نور بالا ،  بوق و آب پاش عقب ،  فن بخاری ،  برق موتور برف پاک کن ،  مه شکن جلو ،  تغییر دور تند و کند برف پاک کن ،  رله پمپ بنزین ،  رله نور پایین ، فن خودرو، شیشه بالابر، رله های برف پاک کن،  آینه گردان، برد ECU، سان روف ماشین و ... است.
   اسپرینت الکترونیک با تلاش فراوان طی سالیان فعالیت خود اقدام به واردات تمامی رله های ماشینی automotive relay  با برندهای معتبر جهانی نموده و نیاز گسترده‌ی تعمیرکاران خودرو را به این نوع رله برطرف نموده است.
   گفتنی است که بیشترین سهم تولید رله های ماشینی از برند رله های  هونگفا Hongfa و پاناسونیک Panasonic میباشد.

   رله ماشینی
   بر اساس سازنده
   • FUJITSU
   • HELISHUN
   • Hongfa
   • NAIS
   • NEC
   • OEG
   • OMRON
   • PACER TECH
   • PANASONIC
   • RAYEX
   • SCHRACK
   • SONG CHUAN
   • SONGLE
   • TAIKO NIKKO
   • TTI
   • TYCO
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله