رله تک کنتاکت ماشینی ان ای سی 12 ولت 25 آمپر 5 پایه NEC EP1-F-B3G
  رله تک کنتاکت ماشینی ان ای سی 12 ولت 25 آمپر 5 پایه NEC EP1-F-B3G
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله تک کنتاکت ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTE2CH1
  رله تک کنتاکت ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTE2CH1
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 8 پایه PANASONIC ACTE3HA
  رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 8 پایه PANASONIC ACTE3HA
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 50 آمپر 10 پایه PANASONIC ACTB5C2A50
  رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 50 آمپر 10 پایه PANASONIC ACTB5C2A50
  ACTB5C2A50
  ACTB۵C۲A۵۰
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی 12 ولت 30 آمپر 10 پایه V23138-R2005-A403
  رله ماشینی 12 ولت 30 آمپر 10 پایه V23138-R2005-A403
  رله 12 ولت
  رله ۱۲ ولت
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه P3CN010W1
  رله ماشینی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه P3CN010W1
  رله 12 ولت
  رله ۱۲ ولت
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی امرون 12ولت 30 آمپر 8 پایه OMRON G8ND-2
  رله ماشینی امرون 12ولت 30 آمپر 8 پایه OMRON G8ND-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۹۶,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه NEC EX1-2U1S
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه NEC EX1-2U1S
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه NEC EM1-2U1S
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه NEC EM1-2U1S
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت NEC EP1K-B3G1
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت NEC EP1K-B3G1
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی او ای جی 24 ولت 20 آمپر 5 پایه OEG OARW-SS-124DM
  رله ماشینی او ای جی 24 ولت 20 آمپر 5 پایه OEG OARW-SS-124DM
  رله 24 ولت او ای جی
  رله ۲۴ ولت او ای جی
  خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی بدون کاور تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TTI TRP-12VDC-C-C8
  رله ماشینی بدون کاور تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TTI TRP-12VDC-C-C8
  TRP-12VDC-C-C8
  TRP-۱۲VDC-C-C۸
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی بدون کاور رایکس 12 ولت 30 آمپر 7 پایه RAYEX LA-12
  رله ماشینی بدون کاور رایکس 12 ولت 30 آمپر 7 پایه RAYEX LA-12
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی بدون کاور هلی شان 12 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120
  رله ماشینی بدون کاور هلی شان 12 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۱,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاسر تچ 12 ولت 15 آمپر 7 پایه PACER TECH RM-12SH-1W
  رله ماشینی پاسر تچ 12 ولت 15 آمپر 7 پایه PACER TECH RM-12SH-1W
  رله 12 ولت پاسر تچ
  رله ۱۲ ولت پاسر تچ
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاسر تچ 12 ولت 30 آمپر 7 پایه PACER TECH RP-12SH-1C-US
  رله ماشینی پاسر تچ 12 ولت 30 آمپر 7 پایه PACER TECH RP-12SH-1C-US
  رله 12 ولت پاسر تچ
  رله ۱۲ ولت پاسر تچ
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTB22C
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTB22C
  ACTB22
  ACTB۲۲
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 30 آمپر 6 پایه PANASONIC ACTC31
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 30 آمپر 6 پایه PANASONIC ACTC31
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 25 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه TYCO V23072-C1061-A308
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه TYCO V23072-C1061-A308
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 30 آمپر 10 پایه TYCO V23086-C1001-A403
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 30 آمپر 10 پایه TYCO V23086-C1001-A403
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TYCO V23076-A1001-C133
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TYCO V23076-A1001-C133
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تایکو نیکو 12 ولت 25 آمپر 5 پایه TAIKO TB1-160
  رله ماشینی تایکو نیکو 12 ولت 25 آمپر 5 پایه TAIKO TB1-160
  رله 12 ولت تایکو نیکو
  رله ۱۲ ولت تایکو نیکو
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 100 آمپر 5 پایه TTI TR97-12VDC-SSD-CR
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 100 آمپر 5 پایه TTI TR97-12VDC-SSD-CR
  رله 12 ولت تی تی آی
  رله ۱۲ ولت تی تی آی
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۶۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵۴ )
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه TTI TRP-12VDC-SC-A11
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه TTI TRP-12VDC-SC-A11
  رله 12 ولت تی تی آی
  رله ۱۲ ولت تی تی آی
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۸۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-12VDC-SC-A
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-12VDC-SC-A
  TR94F-12VDC-SC-A
  TR۹۴F-۱۲VDC-SC-A
  ۸۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۹ )
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A
  رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A
  TR94F-24VDC-SC-A
  TR۹۴F-۲۴VDC-SC-A
  ۸۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۹ )
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 10 پایه NEC EX2-2U1S
  رله ماشینی دوبل ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 10 پایه NEC EX2-2U1S
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل ان ای سی 12 ولت 35 آمپر 10 پایه NEC EP2-24L3ST
  رله ماشینی دوبل ان ای سی 12 ولت 35 آمپر 10 پایه NEC EP2-24L3ST
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل تایکو 12 ولت 25 آمپر 10 پایه TYCO V23084-C2001-A303
  رله ماشینی دوبل تایکو 12 ولت 25 آمپر 10 پایه TYCO V23084-C2001-A303
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل تایکو 12 ولت 30 آمپر 10 پایه TYCO V23083-H1012-A303
  رله ماشینی دوبل تایکو 12 ولت 30 آمپر 10 پایه TYCO V23083-H1012-A303
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل تایکو نیکو 12 ولت 30 آمپر 8 پایه NIKKO KTB2-225
  رله ماشینی دوبل تایکو نیکو 12 ولت 30 آمپر 8 پایه NIKKO KTB2-225
  رله 12 ولت تایکو نیکو
  رله ۱۲ ولت تایکو نیکو
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 10 ولت 25 آمپر 7 پایه FUJITSU P4CN010W1
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 10 ولت 25 آمپر 7 پایه FUJITSU P4CN010W1
  رله 10 ولت فوجیتسو
  رله ۱۰ ولت فوجیتسو
  ۱۵۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴ )
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 12 ولت 25 آمپر 7 پایه FUJITSU P4CP012W1
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 12 ولت 25 آمپر 7 پایه FUJITSU P4CP012W1
  رله 12 ولت فوجیتسو
  رله ۱۲ ولت فوجیتسو
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 12 ولت 25 آمپر 9 پایه FUJITSU 512ND10-W1
  رله ماشینی دوبل فوجیتسو 12 ولت 25 آمپر 9 پایه FUJITSU 512ND10-W1
  رله 12 ولت فوجیتسو
  رله ۱۲ ولت فوجیتسو
  خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 20 آمپر 8 پایه HONGFA HFKJ-012-BZSPT
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 20 آمپر 8 پایه HONGFA HFKJ-012-BZSPT
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKDV 012-2ZST
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKDV 012-2ZST
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

   رله ماشینی

   رله ماشینی Automotive relay چیست؟

   این رله ها به جهت کاربرد عمده در صنعت خودروسازی به رله ماشینی معروف هستند. ولتاژ رله های ماشینی از نوع DC بوده و اکثرا دارای آمپر و تحمل درجه حرارت بالا میباشند. ساختار اغلب رله های ماشینی به صورت یک کنتاکت باز، یک کنتاکت باز و بسته و دو کنتاکت باز و بسته میباشد. رله های جعبه فیوز BM34  خودرو 206 پژو از اصلی ترین کاربرد این رله ها در نور بالا ،  بوق و آب پاش عقب ،  فن بخاری ،  برق موتور برف پاک کن ،  مه شکن جلو ،  تغییر دور تند و کند برف پاک کن ،  رله پمپ بنزین ،  رله نور پایین ، فن خودرو، شیشه بالابر، رله های برف پاک کن،  آینه گردان، برد ECU، سان روف ماشین و ... است.
   اسپرینت الکترونیک با تلاش فراوان طی سالیان فعالیت خود اقدام به واردات تمامی رله های ماشینی automotive relay  با برندهای معتبر جهانی نموده و نیاز گسترده‌ی تعمیرکاران خودرو را به این نوع رله برطرف نموده است.
   گفتنی است که بیشترین سهم تولید رله های ماشینی از برند رله های  هونگفا Hongfa و پاناسونیک Panasonic میباشد.
   رله ماشینی
   بر اساس سازنده
   • FUJITSU
   • HELISHUN
   • Hongfa
   • NAIS
   • NEC
   • OEG
   • OMRON
   • PACER TECH
   • PANASONIC
   • RAYEX
   • SCHRACK
   • SONG CHUAN
   • SONGLE
   • TAIKO NIKKO
   • TTI
   • TYCO
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله