رله شیشه ای مخابراتی ان ای سی خوابیده 12 ولت 330 اهم 3 آمپر 14 پایه NEC MR24-12S
  رله شیشه ای مخابراتی ان ای سی خوابیده 12 ولت 330 اهم 3 آمپر 14 پایه NEC MR24-12S
  MR24-12S
  MR۲۴-۱۲S
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی ان ای سی خوابیده 2 کنتاکت 24 ولت 1200 اهم 3 آمپر 9 پایه NEC MR22-N2
  رله شیشه ای مخابراتی ان ای سی خوابیده 2 کنتاکت 24 ولت 1200 اهم 3 آمپر 9 پایه NEC MR22-N2
  رله 24 ولت ان ای سی
  رله ۲۴ ولت ان ای سی
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی ان ای سی خوابیده 24 ولت 1200 اهم 3 آمپر 14 پایه NEC MR4-24S
  رله شیشه ای مخابراتی ان ای سی خوابیده 24 ولت 1200 اهم 3 آمپر 14 پایه NEC MR4-24S
  رله 24 ولت ان ای سی
  رله ۲۴ ولت ان ای سی
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی پاناسونیک 48 ولت 4 آمپر 12 پایه PANASONIC S2-48V
  رله شیشه ای مخابراتی پاناسونیک 48 ولت 4 آمپر 12 پایه PANASONIC S2-48V
  S2-48V
  S۲-۴۸V
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی زیمنس 24 ولت 8 پایه SIEMENS C0721-B104
  رله شیشه ای مخابراتی زیمنس 24 ولت 8 پایه SIEMENS C0721-B104
  V23154-C0721-B104
  V۲۳۱۵۴-C۰۷۲۱-B۱۰۴
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی زیمنس 24 ولت 2 آمپر 14 پایه SIEMENS V23154-D0721-B110
  رله شیشه ای مخابراتی زیمنس 24 ولت 2 آمپر 14 پایه SIEMENS V23154-D0721-B110
  رله 24 ولت زیمنس
  رله ۲۴ ولت زیمنس
  خرید بالای 20 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۸۶۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی شراک 24 ولت 8 آمپر 14 پایه SCHRACK V23050-A1024-A542 SR6B4024
  رله شیشه ای مخابراتی شراک 24 ولت 8 آمپر 14 پایه SCHRACK V23050-A1024-A542 SR6B4024
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی ماتسوشیتا 5 ولت 4 آمپر 12 پایه MATSUSHITA S2 5V
  رله شیشه ای مخابراتی ماتسوشیتا 5 ولت 4 آمپر 12 پایه MATSUSHITA S2 5V
  رله 5 ولت ماتسوشیتا
  رله ۵ ولت ماتسوشیتا
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی ماتسوشیتا دوبل 24 ولت 3 آمپر 14 پایه MATSUSHITA DS4M-DC24V
  رله شیشه ای مخابراتی ماتسوشیتا دوبل 24 ولت 3 آمپر 14 پایه MATSUSHITA DS4M-DC24V
  رله 24 ولت ماتسوشیتا
  رله ۲۴ ولت ماتسوشیتا
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی یو ال یو 24 ولت 240اهم 8 پایه ENGLAND ULU
  رله شیشه ای مخابراتی یو ال یو 24 ولت 240اهم 8 پایه ENGLAND ULU
  ULU
  ULU
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  رله فلزی اس دی اس نظامی 12 ولت 1 آمپر 7 پایه SDS RS-12V
  رله فلزی اس دی اس نظامی 12 ولت 1 آمپر 7 پایه SDS RS-12V
  رله 12 ولت اس دی اس
  رله ۱۲ ولت اس دی اس
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی دوبل 5 ولت 2 آمپر 14 پایه POTTER BRUMFIELD T84S17D214-05
  رله مخابراتی دوبل 5 ولت 2 آمپر 14 پایه POTTER BRUMFIELD T84S17D214-05
  رله 5 ولت
  رله ۵ ولت
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی آرومات دوبل 48 ولت 2 آمپر 14 پایه AROMAT DS4E-M
  رله مخابراتی آرومات دوبل 48 ولت 2 آمپر 14 پایه AROMAT DS4E-M
  رله 48 ولت آرومات
  رله ۴۸ ولت آرومات
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی اس دی اس 5 ولت 4 آمپر 12 پایه SDS S2-5V
  رله مخابراتی اس دی اس 5 ولت 4 آمپر 12 پایه SDS S2-5V
  رله 5 ولت اس دی اس
  رله ۵ ولت اس دی اس
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۵۱,۷۵۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2-H1
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2-H1
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۴۱,۴۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1114P-US
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1114P-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2114P-US
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2114P-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 12ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2214P-US
  رله مخابراتی امرون 12ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2214P-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۳۶,۹۵۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۴۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۵۱,۷۵۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1114P-FD-US-PB6
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1114P-FD-US-PB6
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۱۴,۵۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1174P-FD-US-P6B
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1174P-FD-US-P6B
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2114P-US
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2114P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۹۳,۵۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2214P-US
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2214P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۳۶,۹۵۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 48 ولت 8 پایه OMRON G6A-274P-ST40-US
  رله مخابراتی امرون 48 ولت 8 پایه OMRON G6A-274P-ST40-US
  رله 48 ولت امرون
  رله ۴۸ ولت امرون
  ۹۶,۸۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6A-274P
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6A-274P
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۹۰,۷۵۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1114P-US
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1114P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2114P-US
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2114P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۹۳,۵۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2214-US
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2214-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی اکسیکام 5 ولت 2 آمپر 8 پایه AXICOM V23105-A5001-A201
  رله مخابراتی اکسیکام 5 ولت 2 آمپر 8 پایه AXICOM V23105-A5001-A201
  رله 5 ولت اکسیکام
  رله ۵ ولت اکسیکام
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی اکسیکام دو بوبین 3 ولت 10 پایه AXICOM FP2-L2-3V
  رله مخابراتی اکسیکام دو بوبین 3 ولت 10 پایه AXICOM FP2-L2-3V
  رله 3 ولت اکسیکام
  رله ۳ ولت اکسیکام
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی ایسکرا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه ISKRA TRK 2243
  رله مخابراتی ایسکرا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه ISKRA TRK 2243
  رله 5 ولت ایسکرا
  رله ۵ ولت ایسکرا
  ۱۸,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۸ )
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی پاناسونیک فلزی 12 ولت 0.3 آمپر 6 پایه PANASONIC DR-12V
  رله مخابراتی پاناسونیک فلزی 12 ولت 0.3 آمپر 6 پایه PANASONIC DR-12V
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  ۸۶۷,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی پاناسونیک فلزی 5 ولت0.3 آمپر 6 پایه PANASONIC SDS DR-5V
  رله مخابراتی پاناسونیک فلزی 5 ولت0.3 آمپر 6 پایه PANASONIC SDS DR-5V
  رله 5 ولت پاناسونیک
  رله ۵ ولت پاناسونیک
  ۹۸۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی تاکامیساوا 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TAKAMISAWA JY12H-K
  رله مخابراتی تاکامیساوا 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TAKAMISAWA JY12H-K
  رله 12 ولت تاکامیساوا
  رله ۱۲ ولت تاکامیساوا
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۸۶,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی تاکامیساوا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TAKAMISAWA JY24H-K
  رله مخابراتی تاکامیساوا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TAKAMISAWA JY24H-K
  رله 24 ولت تاکامیساوا
  رله ۲۴ ولت تاکامیساوا
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان

   رله مخابراتی

   خرید رله های مخابراتی

    خرید رله های مخابراتی از اسپرینت الکترونیک با تنوع قیمت و کیفیت بسیار بالا  و بدون واسطه می تواند تجربه خرید متفاوتی در بستر آنلاین باشد. با دقت آمپر ، تعداد پایه و نوع ولتاژ رله مخابراتی مورد نظر را انتخاب و با خرید تعداد بالاتر از تخفیف پلکانی استفاده کنید.

   رله مخابراتی چیست ؟

   رله‌های مخابراتی تیپ ظاهری متفاوتی نسبت به رله‌های کبریتی و رله کتابی ها دارند. این رله‌ها دارای 8 پایه و 2 کنتاکت باز و بسته و 2 آمپر است و در مدل های مینی مخابراتی و رله های اس ام دی مخابراتی SMD  این رله‌ها دارای 1 آمپر می باشند . رله های مخابراتی دارای ظرفیت سوئیچینگ بالا: 125VA/60W می باشند .رله های مخابراتی در برند‌های (HELISHUN) هلی شان و (OMRON) امرون تولید می‌شوند که نوعی دیگر و متفاوت تر از رله‌های مخابراتی به نام رله لچ (Latch) که دارای مدل کنتاکت های بیشتر و تعداد ‍ پایه بیشتر می باشد.

   کاربرد رله‌های مخابراتی

    رله های مخابراتی در صنایع مختلف ازجمله برد‌های کیت گازسوز خودرو و  آیفون‌های تصویری مورد استفاده قرار میگیرد.⁠

   رله های مخابراتی در رنج ولتاژهای متفاوتی در فروشگاه اسپرینت ارائه میشود:

   رله مخابراتی 5 ولت
   رله مخابراتی 12 ولت
   رله مخابراتی 24 ولت
   رله مخابراتی 48 ولت

   رله مخابراتی
   بر اساس سازنده
   • AROMAT
   • AXICOM
   • HELISHUN
   • HKE
   • IDEC
   • ISKRA
   • MATSUSHITA
   • NAIS
   • NEC
   • OMRON
   • PANASONIC
   • SCHRACK
   • SDS
   • SIEMENS
   • TAKAMISAWA
   • TIANBO
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله