رله لچ مینیاتوری امرون 5 ولت 4 پایه OMRON GCU-1117P-US
  رله لچ مینیاتوری امرون 5 ولت 4 پایه OMRON GCU-1117P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۴۰,۲۵۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-ST-US
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-ST-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-12VDC
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-12VDC
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۳۷,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۴۰,۲۵۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-US
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-24VDC
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-24VDC
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۳۷,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 4.5 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P 4/5VDC
  رله مینیاتوری امرون 4.5 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P 4/5VDC
  رله 4.5 ولت امرون
  رله ۴.۵ ولت امرون
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۴۰,۲۵۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-US
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 30 میلی آمپر 8 پایه OMRON G6J-2P-Y
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 30 میلی آمپر 8 پایه OMRON G6J-2P-Y
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-5VDC
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-5VDC
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6CN-2
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6CN-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۸۲,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 9 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 9 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 9 ولت امرون
  رله ۹ ولت امرون
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 9 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله مینیاتوری امرون 9 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله 9 ولت امرون
  رله ۹ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون خوابیده 24 ولت 1 آمپر 9 پایه OMRON LZN2
  رله مینیاتوری امرون خوابیده 24 ولت 1 آمپر 9 پایه OMRON LZN2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون خوابیده 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1117P-US
  رله مینیاتوری امرون خوابیده 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1117P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری ان ای سی 24 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EA2-24NCR
  رله مینیاتوری ان ای سی 24 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EA2-24NCR
  رله 24 ولت ان ای سی
  رله ۲۴ ولت ان ای سی
  ۴۲,۳۵۰ تومان
  رله مینیاتوری او ای جی 3 ولت 1 آمپر 6 پایه OEG TSC-103L3
  رله مینیاتوری او ای جی 3 ولت 1 آمپر 6 پایه OEG TSC-103L3
  رله 3 ولت او ای جی
  رله ۳ ولت او ای جی
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری او ای جی خوابیده 12 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG PCD-112D1M
  رله مینیاتوری او ای جی خوابیده 12 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG PCD-112D1M
  رله 12 ولت او ای جی
  رله ۱۲ ولت او ای جی
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری او ای جی خوابیده 24 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG PCD-124D1M
  رله مینیاتوری او ای جی خوابیده 24 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG PCD-124D1M
  رله 24 ولت او ای جی
  رله ۲۴ ولت او ای جی
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری پاسر تچ بوبین کنار 24 ولت 3 آمپر 5 پایه PACER TECH RBH-24SH-1C-M
  رله مینیاتوری پاسر تچ بوبین کنار 24 ولت 3 آمپر 5 پایه PACER TECH RBH-24SH-1C-M
  رله 24 ولت پاسر تچ
  رله ۲۴ ولت پاسر تچ
  خرید بالای 100 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری تاکامیساوا 24 ولت 1 آمپر 6 پایه TAKAMISAWA SY-24W-K
  رله مینیاتوری تاکامیساوا 24 ولت 1 آمپر 6 پایه TAKAMISAWA SY-24W-K
  رله 24 ولت تاکامیساوا
  رله ۲۴ ولت تاکامیساوا
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری تاکامیساوا پایه LZ خوابیده قلع خورده 60 ولت 2.5 آمپر 5 پایه TAKAMISAWA LZL-60
  رله مینیاتوری تاکامیساوا پایه LZ خوابیده قلع خورده 60 ولت 2.5 آمپر 5 پایه TAKAMISAWA LZL-60
  رله 60 ولت تاکامیساوا
  رله ۶۰ ولت تاکامیساوا
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری تیانبو 5 ولت 1 آمپر 6 پایه TIANBO TR5V-L-S-Z
  رله مینیاتوری تیانبو 5 ولت 1 آمپر 6 پایه TIANBO TR5V-L-S-Z
  رله 5 ولت تیانبو
  رله ۵ ولت تیانبو
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری رایکس 5 ولت 2 آمپر 6 پایه RAYEX LU-5
  رله مینیاتوری رایکس 5 ولت 2 آمپر 6 پایه RAYEX LU-5
  رله 5 ولت رایکس
  رله ۵ ولت رایکس
  خرید بالای 25 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۸,۹۰۰ تومان
  رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C
  رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C
  رله 6 ولت سانگ چوآن
  رله ۶ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری سانگ چوآن خوابیده 12 ولت 10 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 834-1A-F-C
  رله مینیاتوری سانگ چوآن خوابیده 12 ولت 10 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 834-1A-F-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  ۳۹,۵۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری گود اسکای پایه LZ خوابیده 12 ولت 10 آمپر 5 پایه GOODSKY UDH-SS-112D
  رله مینیاتوری گود اسکای پایه LZ خوابیده 12 ولت 10 آمپر 5 پایه GOODSKY UDH-SS-112D
  رله 12 ولت گود اسکای
  رله ۱۲ ولت گود اسکای
  خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 200 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری گود اسکای پایه LZ خوابیده 24 ولت 10 آمپر 5 پایه GOODSKY UDH-SS-124D
  رله مینیاتوری گود اسکای پایه LZ خوابیده 24 ولت 10 آمپر 5 پایه GOODSKY UDH-SS-124D
  رله 24 ولت گود اسکای
  رله ۲۴ ولت گود اسکای
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری ماتسوشیتا 24 ولت 3 آمپر 5 پایه MATSUSHITA DS1E-M-DC24
  رله مینیاتوری ماتسوشیتا 24 ولت 3 آمپر 5 پایه MATSUSHITA DS1E-M-DC24
  رله 24 ولت ماتسوشیتا
  رله ۲۴ ولت ماتسوشیتا
  ۹۰,۰۰۰ تومان

   رله مینیاتوری

   رله مینیاتوری
   بر اساس سازنده
   • GOODSKY
   • HELISHUN
   • Hongfa
   • MATSUSHITA
   • NAIS
   • NEC
   • OEG
   • OMRON
   • PACER TECH
   • RAYEX
   • SONG CHUAN
   • TAKAMISAWA
   • TIANBO
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله