رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD
  رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD
  TRXS-24VDC
  TRXS-۲۴VDC
  ۴۲,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۹ )
  ۳۰,۰۰۰ تومان
   رله مینی مخابراتی امرون 12ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله مینی مخابراتی امرون 12ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۹,۰۰۰ تومان
   رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۹,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2
  رله مینی مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2-U
  رله مینی مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2-U
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی امرون 24 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله مینی مخابراتی امرون 24 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2
  رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی ان ای سی 12 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EA2-12NU
  رله مینی مخابراتی ان ای سی 12 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EA2-12NU
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی ان ای سی 12 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC EC2-12NU
  رله مینی مخابراتی ان ای سی 12 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC EC2-12NU
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 25 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 200 واحد۵,۱۷۵ تومان تخفیف ( %۱۴)
  ۳۶,۸۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی ان ای سی 9 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC EC2-9
  رله مینی مخابراتی ان ای سی 9 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC EC2-9
  رله 9 ولت ان ای سی
  رله ۹ ولت ان ای سی
  خرید بالای 25 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۳۶,۸۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 3 ولت 1 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA3W-K
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 3 ولت 1 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA3W-K
  رله 3 ولت تاکامیساوا
  رله ۳ ولت تاکامیساوا
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 4.5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA4.5W-K
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 4.5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA4.5W-K
  رله 4.5 ولت تاکامیساوا
  رله ۴.۵ ولت تاکامیساوا
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K
  رله 5 ولت تاکامیساوا
  رله ۵ ولت تاکامیساوا
  ۳۸,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸ )
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی فوجیتسو 12ولت 1 آمپر 8 پایه FUJITSU F/T B3CA012Z
  رله مینی مخابراتی فوجیتسو 12ولت 1 آمپر 8 پایه FUJITSU F/T B3CA012Z
  رله 12 ولت فوجیتسو
  رله ۱۲ ولت فوجیتسو
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی ماتسوشیتا 3 ولت 2 آمپر 8 پایه MATSUSHITA TX2-3V
  رله مینی مخابراتی ماتسوشیتا 3 ولت 2 آمپر 8 پایه MATSUSHITA TX2-3V
  رله 3 ولت ماتسوشیتا
  رله ۳ ولت ماتسوشیتا
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی نایس 12ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS
  رله مینی مخابراتی نایس 12ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS
  رله 12 ولت نایس
  رله ۱۲ ولت نایس
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2004H
  رله مینی مخابراتی نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2004H
  رله 4.5 ولت نایس
  رله ۴.۵ ولت نایس
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی نایس 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TN2-5V
  رله مینی مخابراتی نایس 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TN2-5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 10 پایه TAKAMISAWA A5W-K
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 10 پایه TAKAMISAWA A5W-K
  A5W-K
  A۵W-K
  رله مینی مخابراتی سانگ چوآن 24 ولت 2 آمپر 8 پایه SONG SHUAN 902-2C-S-Y
  رله مینی مخابراتی سانگ چوآن 24 ولت 2 آمپر 8 پایه SONG SHUAN 902-2C-S-Y
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن

   رله مینی مخابراتی

   رله‌های مینی مخابراتی شکل ظاهری همچون رله‌های مخابراتی دارند با تقاوتی که ابعاد رله‌های مینی مخابراتی کوچیکتر است. این رله‌ها در برند‌های (NAIS) نایس و (OMRON) امرون تولید می‌شوند.

   مدل پایه‌های این رله‌ها در دو مدل هستند: 

   • رله های مینی مخابراتی با پایه DIP  و سریال ( G6S-2)
   • رله‌های مینی مخابراتی با پایه SMD  و سریال (G6S-2F)

   رله‌های مینی مخابراتی در رنج‌ ولتاژ‌های متفاوتی در فروشگاه اسپرینت ارائه می‌شود:

   رله مینی مخابراتی 5 ولت
   رله مینی مخابراتی 12 ولت
   رله مینی مخابراتی 24 ولت

   رله مینی مخابراتی
   بر اساس سازنده
   • FUJITSU
   • MATSUSHITA
   • NAIS
   • NEC
   • OMRON
   • SONG CHUAN
   • TAKAMISAWA
   • TTI
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله