رله خودرویی هلی شان 24 ولت 80 آمپر 4 پایه HLS-CMA3-1-A-NS
  رله خودرویی هلی شان 24 ولت 80 آمپر 4 پایه HLS-CMA3-1-A-NS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۵۷,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی - رله خودرویی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS
  رله ماشینی - رله خودرویی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 12 ولت 80 آمپر 5 پایه HELISHUN CMA3-1-NS
  رله ماشینی هلی شان 12 ولت 80 آمپر 5 پایه HELISHUN CMA3-1-NS
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-PS
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-PS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-S-CE
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-S-CE
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 80 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-1-NS
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 80 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-1-NS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 5 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 25 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۶۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی بدون کاور هلی شان 12 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120
  رله ماشینی بدون کاور هلی شان 12 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  رله ماشینی هلی شان بدون کاور 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-CE
  رله ماشینی هلی شان بدون کاور 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-CE
  4120
  ۴۱۲۰

   رله هلی شان ماشینی

   رله هلی شان ماشینی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله