رله مخابراتی هلی شان 12 ولت 1 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-4078-DC12V
  رله مخابراتی هلی شان 12 ولت 1 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-4078-DC12V
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۹,۲۰۰ تومان
  رله مخابراتی هلی شان 24 ولت 1 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-4078-DC24V
  رله مخابراتی هلی شان 24 ولت 1 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-4078-DC24V
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۹,۲۵۰ تومان
  رله مخابراتی هلی شان 5 ولت 1 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-4078-DC5V
  رله مخابراتی هلی شان 5 ولت 1 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-4078-DC5V
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۸,۱۵۰ تومان

   رله هلی شان مخابراتی

   رله هلی شان مخابراتی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله