رله بند انگشتی هلی شان 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله بند انگشتی هلی شان 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  ۲۰,۹۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هلی شان 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله بند انگشتی هلی شان 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷)
  ۱۹,۸۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هلی شان 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله بند انگشتی هلی شان 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 50 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۲۲,۵۵۰ تومان

   رله هلی شان کبریتی

   رله هلی شان کبریتی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله