رله پی ال سی باریک هونگفا 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-012-1H12
  رله پی ال سی باریک هونگفا 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-012-1H12
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۹,۶۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H12
  رله پی ال سی باریک هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H12
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۳۸۵ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۷,۶۲۰ تومان
  رله پی ال سی باریک هونگفا 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-05-1H12
  رله پی ال سی باریک هونگفا 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-05-1H12
  رله 5 ولت هونگفا
  رله ۵ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۴۳۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک هونگفا 60 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS
  رله پی ال سی باریک هونگفا 60 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS
  رله 60 ولت هونگفا
  رله ۶۰ ولت هونگفا
  خرید بالای 100 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۱۳,۱۹۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H11G
  رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H11G
  HF49FD-024-1H11G
  HF۴۹FD-۰۲۴-۱H۱۱G
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS
  رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۱,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF118F-012-1HS5T
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF118F-012-1HS5T
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۲۶۵ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۲۶۵ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۵۳۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۷۹۵ تومان تخفیف ( %۸)
  ۵۰,۶۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-012-1ZS1T
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-012-1ZS1T
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۳,۸۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-024-1ZS1T
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-024-1ZS1T
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 5 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-005-1ZS1T
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 5 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-005-1ZS1T
  رله 5 ولت هونگفا
  رله ۵ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۷۲,۰۰۰ تومان

   رله هونگفا پی ال سی

   رله هونگفا پی ال سی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله