رله پاناسونیک پکیجی رله پاناسونیک پی ال سی رله پاناسونیک کتابی رله پاناسونیک کولری رله پاناسونیک مخابراتی رله پاناسونیک الکترونیکی رله پاناسونیک ماشینی
+ 0 دسته‌بندی دیگر
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ102 DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ102 DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۴۴,۲۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ204 DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ204 DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۵۵,۲۰۰ تومان
  رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112
  رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124
  رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124
  رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 500 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۴,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی پاناسونیک 5 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ105 JQ1P-5V-F
  رله پکیجی پاناسونیک 5 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ105 JQ1P-5V-F
  رله 5 ولت پاناسونیک
  رله ۵ ولت پاناسونیک
  ۳۳,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳ )
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC APAN3112
  رله پی ال سی باریک پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC APAN3112
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۷۹,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC APAN3124
  رله پی ال سی باریک پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC APAN3124
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۸۱,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک پاناسونیک 5 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC APAN3105
  رله پی ال سی باریک پاناسونیک 5 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC APAN3105
  رله 5 ولت پاناسونیک
  رله ۵ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۸۲,۰۰۰ تومان
  رله تک کنتاکت ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTE2CH1
  رله تک کنتاکت ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTE2CH1
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 8 پایه PANASONIC ACTE3HA
  رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 8 پایه PANASONIC ACTE3HA
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 50 آمپر 10 پایه PANASONIC ACTB5C2A50
  رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 50 آمپر 10 پایه PANASONIC ACTB5C2A50
  ACTB5C2A50
  ACTB۵C۲A۵۰
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مخابراتی پاناسونیک 48 ولت 4 آمپر 12 پایه PANASONIC S2-48V
  رله شیشه ای مخابراتی پاناسونیک 48 ولت 4 آمپر 12 پایه PANASONIC S2-48V
  S2-48V
  S۲-۴۸V
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی پاناسونیک 24 ولت 4 کنتاکت 6 آمپر 10 پایه PANASONIC SFS3-DC24V
  رله شیشه ای کتابی پاناسونیک 24 ولت 4 کنتاکت 6 آمپر 10 پایه PANASONIC SFS3-DC24V
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۵)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۵)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی پاناسونیک 24ولت 4 کنتاکت 6 آمپر 10 پایه PANASONIC SFS2-DC24V
  رله شیشه ای کتابی پاناسونیک 24ولت 4 کنتاکت 6 آمپر 10 پایه PANASONIC SFS2-DC24V
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  ۴۷۳,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی پاناسونیک 6 کنتاکت 24 ولت 6 آمپر 14 پایه PANASONIC SFS4-DC24
  رله شیشه ای کتابی پاناسونیک 6 کنتاکت 24 ولت 6 آمپر 14 پایه PANASONIC SFS4-DC24
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTB22C
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTB22C
  ACTB22
  ACTB۲۲
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 30 آمپر 6 پایه PANASONIC ACTC31
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 30 آمپر 6 پایه PANASONIC ACTC31
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی پاناسونیک فلزی 12 ولت 0.3 آمپر 6 پایه PANASONIC DR-12V
  رله مخابراتی پاناسونیک فلزی 12 ولت 0.3 آمپر 6 پایه PANASONIC DR-12V
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  ۸۶۷,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی پاناسونیک فلزی 5 ولت0.3 آمپر 6 پایه PANASONIC SDS DR-5V
  رله مخابراتی پاناسونیک فلزی 5 ولت0.3 آمپر 6 پایه PANASONIC SDS DR-5V
  رله 5 ولت پاناسونیک
  رله ۵ ولت پاناسونیک
  ۹۸۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ 24 ولت، دو بوبین،پاناسونیک Panasonic DSP1a-L2-DC24V
  رله مخابراتی لچ 24 ولت، دو بوبین،پاناسونیک Panasonic DSP1a-L2-DC24V
  DSP1A-L2
  DSP۱A-L۲
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC JW1FSN
  رله کتابی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC JW1FSN
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۷۶,۰۰۰ تومان
  رله کتابی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 8 پایه PANASONIC JW2SN-DC12
  رله کتابی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 8 پایه PANASONIC JW2SN-DC12
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۸۹,۵۰۰ تومان
  رله کولری پاناسونیک 24 ولت 30 آمپر 4 پایه PANASONIC JTN1AS-TMP-F-DC24V
  رله کولری پاناسونیک 24 ولت 30 آمپر 4 پایه PANASONIC JTN1AS-TMP-F-DC24V
  رله 24ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ولت پاناسونیک
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۵۱,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP112
  رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP112
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 6 پایه PANASONIC ALA2PF24
  رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 6 پایه PANASONIC ALA2PF24
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  رله لچ پاناسونیک 5 ولت 16 آمپر 5 پایه PANASONIC ADW1205HT
  رله لچ پاناسونیک 5 ولت 16 آمپر 5 پایه PANASONIC ADW1205HT
  ADW1205HT
  ADW۱۲۰۵HT
  رله کتابی پاناسونیک 12 ولت 16 آمپر 8 پایه PANASONIC ALZ11B12
  رله کتابی پاناسونیک 12 ولت 16 آمپر 8 پایه PANASONIC ALZ11B12
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  رله کولری پاناسونیک 12 ولت 30 آمپر 4 پایه PANASONIC JTN1AS-TMP-F-DC12V
  رله کولری پاناسونیک 12 ولت 30 آمپر 4 پایه PANASONIC JTN1AS-TMP-F-DC12V
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک

   رله پاناسونیک Panasonic

   رله چیست؟

   رله یک دستگاه الکتریکی است که به عنوان یک سوئیچ الکتریکی عمل می‌کند و جریان الکتریکی را در یک مدار کنترل می‌کند. رله‌ها معمولاً برای کنترل و مدیریت جریان الکتریکی در مدارهای الکتریکی استفاده می‌شوند و در بسیاری از دستگاه‌ها و تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله خودروها، موتورسیکلت‌ها، سیستم‌های ایمنی و سیستم‌های کنترل صنعتی.
   انواع رله های موجود از برند پاناسونیک در فروشگاه اسپرینت الکترونیک

   1. رله الکترونیکی
   2. رله پکیجی
   3. رله پی ال سی
   4. رله ماشینی
   5. رله مخابراتی
   6. رله کتابی
   7. رله کولری

   رله الکترونیکی: رله جالت جامد با نام تجاری SSR یکی از کلیدهای الکترونیکی است که توسط ورودی الکتریکی جهت روشن و خاموش کردن دستگاه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   رله پکیجی: رله های پکیجی از جمله کلید هایی است که در بردهای پکیج کاربرد دارد.
   رله پی ال سی: رله پی ال سی یکی دیگر از رله های موجود است که میکروکنترلر می‌باشد.
   رله ماشینی: این رله ها به جهت کاربرد عمده در صنعت خودروسازی به رله ماشینی معروف هستند.
   رله مخابراتی: رله مخابراتی یک نوع رله الکترومغناطیسی است که برای انتقال اطلاعات و سیگنال‌های الکتریکی در سیستم‌های مخابراتی استفاده می‌شود. 
   رله کتابی: یکی دیگر از رله های موجود در صنعت الکترونیک، رله کتابی است.
   رله کولری: رله های کولری جز پر کاربردترین رله ها در صنعت الکترونیک هستند. همچنین رله های کولری دونوع هستند: رو بردی و پیچ خور

   برند پاناسونیک در تولید رله

   رله‌های پاناسونیک به عنوان یکی از محصولات برتر در صنعت الکترونیک و الکتریک به شمار می‌آیند. این شرکت ژاپنی با سابقه‌ای طولانی در تولید انواع رله‌های الکترومغناطیسی و الکترومکانیکی، از جمله رله‌های قدرت، رله‌های حفاظتی و رله‌های کنترلی، به عنوان یکی از برندهای معتبر و با کیفیت در این صنعت شناخته می‌شود.
   رله‌های پاناسونیک با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و کنترل کیفیت دقیق، عملکرد بسیار قابل اعتماد و دقت بالا را ارائه می‌دهند. این رله‌ها برای کاربردهای مختلفی مانند صنایع خودروسازی، الکترونیک صنعتی، سیستم‌های انرژی و ... استفاده می‌شوند و به دلیل کارایی بالا و طول عمر طولانی، انتخاب اولیه بسیاری از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

   مزایای رله های پاناسونیک 

   1. کیفیت بالا: رله‌های پاناسونیک با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و مواد با کیفیت بالا ساخته می‌شوند، که اطمینان از عملکرد قابل اعتماد آنها را فراهم می‌کند.
   2. عملکرد قوی: رله‌های پاناسونیک دارای عمر طولانی و عملکرد قوی هستند، که منجر به کاهش نیاز به تعویض و تعمیرات مکرر می‌شود.
   3. اندازه و وزن کم: رله‌های پاناسونیک با اندازه و وزن کمتری تولید می‌شوند که فضای کمتری را اشغال می‌کنند و نصب و استفاده آسان‌تری دارند.
   4. قابلیت اطمینان: با توجه به استفاده از تکنولوژی پیشرفته، رله‌های پاناسونیک دارای قابلیت اطمینان بالا هستند و در شرایط مختلف عملکرد مناسبی دارند
   5. قابلیت اتصال به شبکه: برخی از رله‌های پاناسونیک دارای قابلیت اتصال به شبکه و کنترل از راه دور هستند که امکان کنترل و مدیریت آسان‌تر آنها را فراهم می‌کند.
   با توجه به مزایای فوق، رله‌های پاناسونیک مناسب برای استفاده در انواع دستگاه‌ها و تجهیزات الکتریکی هستند و می‌توانند به بهبود عملکرد و کارایی آنها کمک کنند.

   کاربرد رله های پاناسونیک

   رله‌های پاناسونیک به عنوان یکی از قطعات الکتریکی اساسی در انواع دستگاه‌ها و تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این رله‌ها می‌توانند در صنایع مختلفی مانند خودروسازی، الکترونیک صنعتی، سیستم‌های انرژی و بسیاری از دیگر صنایع استفاده شوند. همچنین، رله‌های پاناسونیک برای استفاده در دستگاه‌های خانگی مانند ماشین لباسشویی، یخچال، ماشین ظرفشویی و دستگاه‌های الکترونیکی دیگر نیز مناسب هستند. این رله‌ها بهبود عملکرد و کارایی این دستگاه‌ها را فراهم می‌کنند و باعث افزایش قابلیت اطمینان و عمر مفید آنها می‌شوند.

   خرید و قیمت رله های پاناسونیک

   همانطور که در این مطالب آمده رله ها جز پرکاربرترین قطعات موجود در صنعت الکترونیک هستند. فروشگاه اسپرینت الکترونیک ارائه کننده تمامی رله ها ، میکروسوئیچ ها ، رید سوئیچ و... در ایران می‌باشند. شما عزیزان می‌توانید با انتخاب رله مورد نیاز خود از برند پاناسونیک محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین فروشگاه اسپرینت الکترونیک تلاش دارد قطعات الکترونیک را در بالاترین کیفیت و قیمت مناسب برای کاربران خود فراهم کند که شما با خرید محصول مورد نیاز خود از خرید خود لذت ببرید.

   رله پاناسونیک Panasonic
   خیر
   بله