رله تلفنی تی ای سی 48 ولت 2 کنتاکنت 2500 اهم TEC
  رله تلفنی تی ای سی 48 ولت 2 کنتاکنت 2500 اهم TEC
  رله 48 ولت تی ای سی
  رله ۴۸ ولت تی ای سی
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹ )
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله تلفنی زیمنس 20 ولت 550 اهم 5 آمپر SIEMENS V23154-DO720-C110
  رله تلفنی زیمنس 20 ولت 550 اهم 5 آمپر SIEMENS V23154-DO720-C110
  رله 20 ولت زیمنس
  رله ۲۰ ولت زیمنس
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی اچ کا ای 12 ولت 5 آمپر 6 پایه HKE HRMA-S-DC12V
  رله کتابی اچ کا ای 12 ولت 5 آمپر 6 پایه HKE HRMA-S-DC12V
  رله 12 ولت اچ کا ای
  رله ۱۲ ولت اچ کا ای
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 12 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 12 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۶۴,۰۵۰ تومان
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-1-E
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-1-E
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۷)
  • خرید بالای 50 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۶۳,۸۰۰ تومان
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 24 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 24 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۷۵ تومان تخفیف ( %۲)
  ۶۴,۰۵۰ تومان
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 24 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-2
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 24 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳۶۸ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۶۸,۴۶۰ تومان
  رله کتابی ارتفاع کوتاه تی تی آی 12 ولت 12 آمپر 4 پایه TTI TRIL-12VDC-SD-1AH
  رله کتابی ارتفاع کوتاه تی تی آی 12 ولت 12 آمپر 4 پایه TTI TRIL-12VDC-SD-1AH
  TRIL-12VDC-SD-1AH
  TRIL-۱۲VDC-SD-۱AH
  ۳۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۹ )
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی الستا 110 ولت دی سی 8 آمپر 8 پایه ELESTA SGR282
  رله کتابی الستا 110 ولت دی سی 8 آمپر 8 پایه ELESTA SGR282
  رله 110 ولت الستا
  رله ۱۱۰ ولت الستا
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی الستا 24 ولت 6 آمپر 8 پایه ELESTA SGR282Z
  رله کتابی الستا 24 ولت 6 آمپر 8 پایه ELESTA SGR282Z
  رله 24 ولت الستا
  رله ۲۴ ولت الستا
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون 1 کنتاکت باز 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G2R-1117
  رله کتابی امرون 1 کنتاکت باز 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G2R-1117
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۵۷,۷۵۰ تومان
  رله کتابی امرون 12 ولت 15 آمپر 6 پایه OMRON G4W-2214P-US-T130
  رله کتابی امرون 12 ولت 15 آمپر 6 پایه OMRON G4W-2214P-US-T130
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون 12 ولت 5 آمپر 5 پایه OMRON G4U-117P
  رله کتابی امرون 12 ولت 5 آمپر 5 پایه OMRON G4U-117P
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون 220 ولت 2 کنتاکت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله کتابی امرون 220 ولت 2 کنتاکت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون 24 ولت 15 آمپر 6 پایه OMRON G4W-2212P-VD-T130-R
  رله کتابی امرون 24 ولت 15 آمپر 6 پایه OMRON G4W-2212P-VD-T130-R
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون 5 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله کتابی امرون 5 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۷۶,۶۵۰ تومان
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۸۳,۷۵۰ تومان
  رله کتابی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMI-SH-105LM
  رله کتابی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMI-SH-105LM
  رله 5 ولت او ای جی
  رله ۵ ولت او ای جی
  ۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲ )
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی او ای جی 5 ولت 16 آمپر 4 پایه OEG OMIH-SH-105LM
  رله کتابی او ای جی 5 ولت 16 آمپر 4 پایه OEG OMIH-SH-105LM
  رله 5 ولت او ای جی
  رله ۵ ولت او ای جی
  ۳۸,۵۰۰ تومان
  رله کتابی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMIT-SS-109LM
  رله کتابی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMIT-SS-109LM
  رله 9 ولت او ای جی
  رله ۹ ولت او ای جی
  ۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲ )
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی پاسر 12 ولت 10 آمپر 4 پایه PACER TECH RH-D12SH-1A-M
  رله کتابی پاسر 12 ولت 10 آمپر 4 پایه PACER TECH RH-D12SH-1A-M
  رله 12 ولت پاسر
  رله ۱۲ ولت پاسر
  ۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷ )
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC JW1FSN
  رله کتابی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC JW1FSN
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  رله کتابی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 8 پایه PANASONIC JW2SN-DC12
  رله کتابی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 8 پایه PANASONIC JW2SN-DC12
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۷۹,۵۰۰ تومان
  رله کتابی پاناسونیک 24 ولت 4 کنتاکت 6 آمپر 10 پایه PANASONIC SFS3-DC24V
  رله کتابی پاناسونیک 24 ولت 4 کنتاکت 6 آمپر 10 پایه PANASONIC SFS3-DC24V
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  ۳۶۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی پاناسونیک 24ولت 4 کنتاکت 6 آمپر 10 پایه PANASONIC SFS2-DC24V
  رله کتابی پاناسونیک 24ولت 4 کنتاکت 6 آمپر 10 پایه PANASONIC SFS2-DC24V
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  ۴۳۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی پاناسونیک 6 کنتاکت 24 ولت 6 آمپر 14 پایه PANASONIC SFS4-DC24
  رله کتابی پاناسونیک 6 کنتاکت 24 ولت 6 آمپر 14 پایه PANASONIC SFS4-DC24
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی تی تی آی 110 ولت ای سی 16 آمپر 6 پایه TTI CH11-EA110/120F
  رله کتابی تی تی آی 110 ولت ای سی 16 آمپر 6 پایه TTI CH11-EA110/120F
  رله 110 ولت تی تی آی
  رله ۱۱۰ ولت تی تی آی
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳۳ )
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی تی تی آی 12 ولت 10 آمپر 4 پایه TTI TRIH-12VDC-SD-1AH
  رله کتابی تی تی آی 12 ولت 10 آمپر 4 پایه TTI TRIH-12VDC-SD-1AH
  رله 12 ولت تی تی آی
  رله ۱۲ ولت تی تی آی
  ۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷ )
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی تی تی آی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI HF14W
  رله کتابی تی تی آی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI HF14W
  HF14W-012HTF
  HF۱۴W-۰۱۲HTF
  ۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲ )
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی تی تی آی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRI-24VDC-SB-1CLH
  رله کتابی تی تی آی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRI-24VDC-SB-1CLH
  رله 24 ولت تی تی آی
  رله ۲۴ ولت تی تی آی
  ۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷ )
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی تی تی آی 5 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI TRIH-5VDC-SD-1AE
  رله کتابی تی تی آی 5 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI TRIH-5VDC-SD-1AE
  رله 5 ولت تی تی آی
  رله ۵ ولت تی تی آی
  ۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶ )
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی تی تی آی 9 ولت 5 آمپر 8 پایه TTI TRIH-9VDC-SD-2CM
  رله کتابی تی تی آی 9 ولت 5 آمپر 8 پایه TTI TRIH-9VDC-SD-2CM
  TRIH-9VDC-SD-2CM
  TRIH-۹VDC-SD-۲CM
  ۴۲,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۹ )
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی زیمنس مخابراتی 24 ولت 5 آمپر 14 پایه 890 اهمی SIEMENS V23154-D0721-F104
  رله کتابی زیمنس مخابراتی 24 ولت 5 آمپر 14 پایه 890 اهمی SIEMENS V23154-D0721-F104
  رله 24 ولت زیمنس
  رله ۲۴ ولت زیمنس
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی سان یو 12 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-112LM
  رله کتابی سان یو 12 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-112LM
  رله 12 ولت سان یو
  رله ۱۲ ولت سان یو
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  رله کتابی سان یو 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-124LM
  رله کتابی سان یو 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-124LM
  رله 24 ولت سان یو
  رله ۲۴ ولت سان یو
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۴۱,۰۰۰ تومان
  رله کتابی سان یو 5 ولت 16 آمپر 8 پایه SANYOU SZ-SH-105L
  رله کتابی سان یو 5 ولت 16 آمپر 8 پایه SANYOU SZ-SH-105L
  رله 5 ولت سان یو
  رله ۵ ولت سان یو
  ۴۵,۰۰۰ تومان

   رله کتابی

   معروف ترین نوع رله های کتابی از برند فیندر (FINDER) ایتالیا و امرون (OMRON) مالزی می باشد. اسپرینت الکترونیک در جهت کمک به تولیدکنندگان و طراحان بردهای اکترونیکی و صرفه جویی در هزینه های تولید اقدام به واردات انواع رله های کتابی از برند هلی شان (HELISHUN) نموده است که از نظر ساختار کاملا مطابق با برند فیندر و امرون بوده. و از لحاظ قیمت تقریبا نصف قیمت این دو برند معروف میباشد. نکته قابل توجه در مورد رله های کتابی هلی شان استاندارد های موجود بر روی رله میباشد که باعث شده تولیدکنندگان در ایران با اطمینان خاطر بیشتر بتوانند این برند از رله کتابی را جایگزین دو برند دیگر کنند.

   معرفی انواع رله کتابی

   معروف ترین و پرکاربردترین نوع رله کتابی، رله های کتابی 8 پایه هستند که در دو نوع شفاف یا شیشه ای و مهر و موم شده یا پلاستکی  با جریان 16 آمپر ، 8 آمپر و 5 آمپر ارائه میشوند. رله کتابی نوع 16 آمپر در اصطلاح یک کنتاکت باز و بسته است و نوع دوکنتاکت باز و بسته آن هم 8 آمپر و 5 آمپر موجود میباشد. البته رله های کتابی دارای تنوع زیادی است; مدل های 5 پایه ، 4 پایه و 6 پایه که 5 پایه با جریان 10 آمپر و 12 آمپر یک کنتاکت باز و بسته موجود میباشد. رله های 4 پایه کتابی نیز اغلب یک کنتاکت باز هستند با جریان های مختلف 10 آمپر ،12 آمپر و 16 آمپر میباشند که مدل 16 آمپر برای مصارف لوازم خانگی نظیر یخچال، ماشین لباسشویی و ماکروویو کاربرد فراوانی دارد.

   کاربرد‌های رله کتابی شیشه‌ای

   • برد‌های آسانسور
   • پمپ‌های آب ست ریست
   • برد‌های الکترونیکی خانگی مانند یخچال
   این رله جهت استفاده در تابلو های فرمان آسانسور و موارد دیگر نیاز به پایه سوکت ( پایه رله ) دارد که از طریق فروشگاه اسپرینت الکترونیک و لینک های ذیل میتوانید پایه های رله های شیشه ای سری G2R  را تهیه فرمایید.

   پایه سوکت‌های مناسب برای رله کتابی شیشه‌ای G2R

   سوکت رله ریلی مناسب برای رله های کتابی و شیشه ای 8 پایه
   سوکت رله روبردی مخصوص رله های کتابی 8 ‍پایه

   رله کتابی
   بر اساس سازنده
   • ELESTA
   • FINDER
   • HELISHUN
   • HKE
   • Hongfa
   • MATSUSHITA
   • NHG
   • OEG
   • OMRON
   • PACER TECH
   • PANASONIC
   • SANYOU
   • SCHNEIDER
   • SCHRACK
   • SIEMENS
   • SONG CHUAN
   • TEC
   • TTI
   • TYCO
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله