رله T شکل 48 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR90-48VDC-SC-A
  رله T شکل 48 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR90-48VDC-SC-A
  TR90
  TR۹۰
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله امرن شاخک دار 12 ولت 16 آمپر 3 پایه OMRON G5G-1A
  رله امرن شاخک دار 12 ولت 16 آمپر 3 پایه OMRON G5G-1A
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۸۷,۰۰۰ تومان
  رله امرن شاخک دار 12 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E
  رله امرن شاخک دار 12 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۷۹,۰۰۰ تومان
  رله امرن کولری 220 ولت 20 آمپر 6 پایه OMRON G7L-2A-P
  رله امرن کولری 220 ولت 20 آمپر 6 پایه OMRON G7L-2A-P
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۳۵,۰۰۰ تومان
  رله امرن کولری 220 ولت 25 آمپر 6 پایه OMRON G7L-2A-TUB
  رله امرن کولری 220 ولت 25 آمپر 6 پایه OMRON G7L-2A-TUB
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۷)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۲۳,۰۰۰ تومان
  رله امرن کولری ۲۴ AC ولت ۲۵ آمپر 4 پایه OMRON G7L-1A-TUBJ
  رله امرن کولری ۲۴ AC ولت ۲۵ آمپر 4 پایه OMRON G7L-1A-TUBJ
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  رله بدون کاور رایکس 12ولت 20 آمپر 6 پایه RAYEX L-90
  رله بدون کاور رایکس 12ولت 20 آمپر 6 پایه RAYEX L-90
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله سان یو T شکل 24 ولت 30 آمپر 6 پایه SANYOU SLA-S-124D
  رله سان یو T شکل 24 ولت 30 آمپر 6 پایه SANYOU SLA-S-124D
  رله 24 ولت سان یو
  رله ۲۴ ولت سان یو
  ۳۰,۲۰۰ تومان
  رله شاخک دار او ای جی 12 ولت 17 آمپر 4 پایه OEG OMIF-S-112LM
  رله شاخک دار او ای جی 12 ولت 17 آمپر 4 پایه OEG OMIF-S-112LM
  رله 12 ولت او ای جی
  رله ۱۲ ولت او ای جی
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A
  رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A
  TRH-5VDC-D-A
  TRH-۵VDC-D-A
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شاخک دار کولری سانگ چوآن 24 ولت 25 آمپر 4 پایه Song Chuan 852-WP-1A-C
  رله شاخک دار کولری سانگ چوآن 24 ولت 25 آمپر 4 پایه Song Chuan 852-WP-1A-C
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله فیش خور سان یو کولری 24 ولت 30 آمپر 4 پایه SANYOU SLC-S-124DM
  رله فیش خور سان یو کولری 24 ولت 30 آمپر 4 پایه SANYOU SLC-S-124DM
  رله 24 ولت سان یو
  رله ۲۴ ولت سان یو
  خرید بالای 10 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  رله فیش خور کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله فیش خور کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  رله فیش خور کولری هلی شان 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله فیش خور کولری هلی شان 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  رله هلی شان T شکل 12 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  رله هلی شان T شکل 12 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۹)
  • خرید بالای 10 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۹)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  رله هلی شان T شکل 24 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  رله هلی شان T شکل 24 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  HLS-T90
  HLS-T۹۰
  خرید بالای 10 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۳۵,۵۰۰ تومان
  رله کولری ان اچ جی فیش خور 24 ولت 40 آمپر 5 پایه NHG NT90TNCE24CB
  رله کولری ان اچ جی فیش خور 24 ولت 40 آمپر 5 پایه NHG NT90TNCE24CB
  رله 24 ولت ان اچ جی
  رله ۲۴ ولت ان اچ جی
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۵۱,۰۰۰ تومان
  رله کولری پاناسونیک 24 ولت 30 آمپر 4 پایه PANASONIC JTN1AS-TMP-F-DC24V
  رله کولری پاناسونیک 24 ولت 30 آمپر 4 پایه PANASONIC JTN1AS-TMP-F-DC24V
  رله 24ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ولت پاناسونیک
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۵۱,۰۰۰ تومان
  رله کولری تی تی آی 110 AC ولت 40 آمپر 4 پایه TTI TR91-110VAC-SC-A
  رله کولری تی تی آی 110 AC ولت 40 آمپر 4 پایه TTI TR91-110VAC-SC-A
  رله 110 ولت تی تی آی
  رله ۱۱۰ ولت تی تی آی
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله کولری جا پیچ دار 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-3-C
  رله کولری جا پیچ دار 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-3-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 821-P-1A-C
  رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 821-P-1A-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 841-S-2A-F-C1
  رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 841-S-2A-F-C1
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان
  رله کولری سانگ چوآن فیش خور 12 ولت 54 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 510H-P-2A-C
  رله کولری سانگ چوآن فیش خور 12 ولت 54 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 510H-P-2A-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کولری لیمینگ فیش خور 12 ولت 30 آمپر 5 پایه LIMING JQX-4501F-1C-S
  رله کولری لیمینگ فیش خور 12 ولت 30 آمپر 5 پایه LIMING JQX-4501F-1C-S
  رله 12 ولت لیمینگ
  رله ۱۲ ولت لیمینگ
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۳۳,۰۰۰ تومان
  رله کولری ماتسوشیتا دو کنتاکت باز 24 ولت 5 آمپر 8 پایه MATSUSHITA JC2A-TM
  رله کولری ماتسوشیتا دو کنتاکت باز 24 ولت 5 آمپر 8 پایه MATSUSHITA JC2A-TM
  رله 24 ولت ماتسوشیتا
  رله ۲۴ ولت ماتسوشیتا
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  رله کولری نایس ۱۲ ولت ۲۵ آمپر ۸ پایه NAIS HE2AN-DC12
  رله کولری نایس ۱۲ ولت ۲۵ آمپر ۸ پایه NAIS HE2AN-DC12
  رله 12 ولت نایس
  رله ۱۲ ولت نایس
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  رله کولری هلی شان جا پیچ دار 12 ولت 30 آمپر HELISHUN HLS-T91-3-12
  رله کولری هلی شان جا پیچ دار 12 ولت 30 آمپر HELISHUN HLS-T91-3-12
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله کولری هلی شان فیش خور 12ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-2-C
  رله کولری هلی شان فیش خور 12ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-2-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله کولری هلی شان فیش خور 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله کولری هلی شان فیش خور 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  رله کولری هلی شان فیش خور 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-2-C
  رله کولری هلی شان فیش خور 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-2-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۱,۰۰۰ تومان
  رله کولری هونگفا 220 ولت 25 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-1
  رله کولری هونگفا 220 ولت 25 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-1
  رله 220 ولت هونگفا
  رله ۲۲۰ ولت هونگفا
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله کولری هونگفا 48 ولت 80 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-80
  رله کولری هونگفا 48 ولت 80 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-80
  HF116F-80
  HF۱۱۶F-۸۰
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کولری هونگفا 6 ولت 55 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-G1
  رله کولری هونگفا 6 ولت 55 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-G1
  HF116F-G1
  HF۱۱۶F-G۱
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله کولری هونگفا جا پیچ دار 220 ولت 20 آمپر HONGFA HF105F-4
  رله کولری هونگفا جا پیچ دار 220 ولت 20 آمپر HONGFA HF105F-4
  رله 220 ولت هونگفا
  رله ۲۲۰ ولت هونگفا
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان
  رله T شکل پاسر تچ 12 ولت 20 آمپر 6 پایه PACER TECH R9-12SH-1C
  رله T شکل پاسر تچ 12 ولت 20 آمپر 6 پایه PACER TECH R9-12SH-1C
  رله 12 ولت پاسر تچ
  رله ۱۲ ولت پاسر تچ
  ناموجود

   رله کولری و شاخک دار

   رله کولری دارای انواع مختلفی بوده که در ادامه به شرح آنها میپیردازیم:

   رله کولر گازی

   رله‌ کولری (فیش‌خور) در مدارات تا قدرت 30 آمپر و سایر مدارهایی که تا جریان 30 آمپر را از سوئیچ عبور می‌دهند، قابل استفاده می‌باشد. رله‌های کولری (فیش خور nt90) در 4 نوع مختلف به بازار عرضه می‌گردد.

   رله کولری روبردی 

   رله کولری روبردی از پرکاربردترین نوع رله کولری می‌باشد. این قطعه مجهز به 5 پایه سوزنی در زیر رله برای لحیم‌کاری روی برد الکتریکی و 3 پایه فیش‌خور روی رله برای کنتاکت‌های باز و بسته و تیغه مشترک می‌باشد. کاربرد گسترده رله کولری روبردی در اسپلیت‌، محافظ برق و دستگاه جوش می‌باشد.

   رله کولری جاپیچ یا گوشواره‌ای

   رله گوشواره‌ای یا جاپیچ دار، طرفین خود دارای جای پیچ می‌باشد و فاقد پایه در زیر سوئیچ است. روی سوئیچ 5 پایه فیش‌خور تعبیه شده است. کاربرد رله‌های گوشواره‌ای روی تابلو و مواردی که روی برد الکتریکی اسپلیت امکان لحیم‌کاری وجود ندارد، کاربرد دارد. نوع 220 ولت این رله نسبت به سایر ولتاژهای آن استفاده بیشتری دارد اسپرینت الکترونیک این مدل رله را با برند هنگفا HF105F واردات میکند که با آمپر های 20 و 30 آمپر موجود و قابل ارائه میباشد.

   رله کولری T شکل

   این رله در ولتاژ های 12 ،24 و48 موجود میباشد.این مدل رله تنها قابلیت نصب روی برد الکتریکی را دارد و فاقد پایه فیش خور است.
   رله کولری T شکل دارای کنتاکت باز و بسته میباشند و به صورت 4 پایه یک کنتاکت باز 5 پایه و 6 پایه موجود میباشند.
   رله تی برند هلی شان با جریان واقعی 30 آمپر مناسب در انواع دستگاه های جوش، محافظ برق، پاورساپلای سوئیچینگ و بردهای کولر گازی مورد استفاده قرار میگیرد.

   رله کولری شاخک‌دار

   رله کولری شاخک‌دار از نظر مشخصات فنی شباهت زیادی به رله کولری روبردی دارد و تنها تفاوت این دو رله آن است که پایه‌های فیش‌خور روی سوئیچ شاخک‌دار بدون محافظ می‌باشد و شاخک‌های آن به صورت بالازده روی رله جای دارند. رله شاخک‌دار روی برد الکتریکی اسپلیت‌، ماشین لباسشویی و ماکروویو مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بسیاری از سیستم‌های خنک کننده این قطعه با عنوان رله فن کولر گازی و اسپلیت شناخته شده و مورد استفاده می‌باشد. این قطعه دارای 4 پایه و 2 شاخک بوده و نیازی به کنتاکت یا تیغه بسته رله ندارد.

   رله کولری و شاخک دار
   بر اساس سازنده
   • HELISHUN
   • HKF
   • Hongfa
   • LIMING
   • MATSUSHITA
   • NAIS
   • NHG
   • OEG
   • OMRON
   • PACER TECH
   • PANASONIC
   • RAYEX
   • SANYOU
   • SONG CHUAN
   • TTI
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله