رله مینی مخابراتی امرون 12ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله مینی مخابراتی امرون 12ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۹,۰۰۰ تومان
   رله مینیاتوری اکسیکام 12 ولت 6 پایه AXICOM V23026-A1002-B201
  رله مینیاتوری اکسیکام 12 ولت 6 پایه AXICOM V23026-A1002-B201
  V23026-A1002-B201
  V۲۳۰۲۶-A۱۰۰۲-B۲۰۱
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6K-2F-Y
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6K-2F-Y
  رله 12ولت امرون
  رله ۱۲ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 12 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2F-12VDC
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 12 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2F-12VDC
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC
  رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC
  TRXS-12VDC
  TRXS-۱۲VDC
  ۳۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴ )
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله آی سی 12 ولت 4 پایه KUAN S1A120000
  رله آی سی 12 ولت 4 پایه KUAN S1A120000
  1A12
  ۱A۱۲
  ۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۷۸,۵۰۰ تومان
  رله آی سی 12 ولت 8 پایه CP CLARE 1C12
  رله آی سی 12 ولت 8 پایه CP CLARE 1C12
  1C12
  ۱C۱۲
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله آی سی 12 ولت 8 پایه GUNTHER 35701210124 1A12
  رله آی سی 12 ولت 8 پایه GUNTHER 35701210124 1A12
  357012101241A12
  ۳۵۷۰۱۲۱۰۱۲۴۱A۱۲
  ۹۶,۵۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  رله آی سی تی تی آی 12 ولت 10 میلی آمپر 4 پایه TTI TRR1A12D20D
  رله آی سی تی تی آی 12 ولت 10 میلی آمپر 4 پایه TTI TRR1A12D20D
  رله 12 ولت تی تی آی
  رله ۱۲ ولت تی تی آی
  ۵۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۷ )
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله آی سی زیمنس 12 ولت 8 پایه SIEMENS V23100-V4012-A000
  رله آی سی زیمنس 12 ولت 8 پایه SIEMENS V23100-V4012-A000
  رله 12 ولت زیمنس
  رله ۱۲ ولت زیمنس
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی۱۲ولت تک فاز 2 آمپر 4 پایه NAIS AQG22212
  رله الکترونیکی SSR روبردی۱۲ولت تک فاز 2 آمپر 4 پایه NAIS AQG22212
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  رله بچه میلون ان اچ جی 12 ولت 20 آمپر 5 پایه NHG NT78
  رله بچه میلون ان اچ جی 12 ولت 20 آمپر 5 پایه NHG NT78
  رله بچه میلون
  رله بچه میلون
  ۱۲,۶۵۰ تومان
  رله بچه میلون تی تی آی 12 ولت 20 آمپر 5 پایه TTI TR81-12VDC-SC-C
  رله بچه میلون تی تی آی 12 ولت 20 آمپر 5 پایه TTI TR81-12VDC-SC-C
  TR81-12VDC-SC-C
  TR۸۱-۱۲VDC-SC-C
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  رله بچه میلون فوجیستو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه FUJITSU 61NCD012
  رله بچه میلون فوجیستو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه FUJITSU 61NCD012
  رله 12 ولت
  رله ۱۲ ولت
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V
  رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۸)
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  رله بدون کاور رایکس 12ولت 20 آمپر 6 پایه RAYEX L-90
  رله بدون کاور رایکس 12ولت 20 آمپر 6 پایه RAYEX L-90
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هلی شان 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله بند انگشتی هلی شان 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۱)
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هونگفا 12 ولت 5 آمپر 5 پایه (Hf32F (HONGFA JZC-32F
  رله بند انگشتی هونگفا 12 ولت 5 آمپر 5 پایه -Hf32F -HONGFA JZC-32F
  JZC-32F-012
  JZC-۳۲F-۰۱۲
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله پاور کیانجی 12 ولت 60 آمپر 4 پایه QIANJI JQX-60F
  رله پاور کیانجی 12 ولت 60 آمپر 4 پایه QIANJI JQX-60F
  JQX-60F-12
  JQX-۶۰F-۱۲
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۷)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۲۲,۰۰۰ تومان
  رله پایه میلون امرون 12ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14
  رله پایه میلون امرون 12ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14
  رله میلون
  رله میلون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۵۱,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 12 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G5Q-1A
  رله پکیجی امرون 12 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G5Q-1A
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 500 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۹,۵۰۰ تومان
  رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M
  رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M
  رله 12 ولت او ای جی
  رله ۱۲ ولت او ای جی
  ۱۹,۵۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۷,۵۰۰ تومان
  رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112
  رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی تایکو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-112L2M-WG
  رله پکیجی تایکو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-112L2M-WG
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  ۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳ )
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی فوجیتسو ۱۲ولت 3 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA012E
  رله پکیجی فوجیتسو ۱۲ولت 3 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA012E
  رله 12 ولت فوجیتسو
  رله ۱۲ ولت فوجیتسو
  ۳۸,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸ )
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک امرون 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6D-1A-ASI
  رله پی ال سی باریک امرون 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6D-1A-ASI
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۱۲,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC APAN3112
  رله پی ال سی باریک پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC APAN3112
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۷۹,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک سانگ چوآن 12 ولت 6 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 882-1CHA-C
  رله پی ال سی باریک سانگ چوآن 12 ولت 6 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 882-1CHA-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک هونگفا 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-012-1H12
  رله پی ال سی باریک هونگفا 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-012-1H12
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۹,۶۰۰ تومان
  رله پی ال سی تاکامیساوا باریک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TAKAMISAWA NY12W-K
  رله پی ال سی تاکامیساوا باریک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TAKAMISAWA NY12W-K
  رله 12 ولت تاکامیساوا
  رله ۱۲ ولت تاکامیساوا
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۷۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۷۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۱۴۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۲۱۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۸۰,۲۵۰ تومان
  رله پی ال سی تاکامیساوا پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه TAKAMISAWA JS12-K
  رله پی ال سی تاکامیساوا پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه TAKAMISAWA JS12-K
  رله 12 ولت تاکامیساوا
  رله ۱۲ ولت تاکامیساوا
  خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۷۸,۱۰۰ تومان
  رله پی ال سی زتلر پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه ZETTLER AZ696 -1CE-12DE
  رله پی ال سی زتلر پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه ZETTLER AZ696 -1CE-12DE
  رله 12 ولت زتلر
  رله ۱۲ ولت زتلر
  ۵۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۸ )
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی شراک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SCHRACK RP111012
  رله پی ال سی شراک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SCHRACK RP111012
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس 12 ولت 8 آمپر 4 پایه SCHRACK RYA30012
  رله پی ال سی شراک پایه معکوس 12 ولت 8 آمپر 4 پایه SCHRACK RYA30012
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی شراک خوابیده پایه معکوس 12 ولت 8 آمپر 5 پایه SCHRACK V23057-A0002-A201
  رله پی ال سی شراک خوابیده پایه معکوس 12 ولت 8 آمپر 5 پایه SCHRACK V23057-A0002-A201
  رله 12 ولت شراک
  رله ۱۲ ولت شراک
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان

   رله 12 ولت

   رله 12 ولت یکی از پر مصرف ترین رنج ولتاژها در صنعت الکترونیک و رله است. به عنوان مثال یکی از رله های 12 ولت، رله های بوبین هستند که مناسب جهت استفاده در بردهای الکترونیکی و مخابراتی نیز می‌باشند. در ادامه به برخی از کاربردهای رله های 12 ولت می‌پردازیم:

   1. مناسب ساخت محافظ های برقی خانگی
   2. محافظ های صوتی و تصویری 

   همچنین رله های 12 ولت 5 پایه میلون در رنج آمپر 7 تا 10 آمپر جز پر مصرف ترین رله در بازار الکترونیک هستند. و رله های 12 ولت در ساخت انواع مدارات الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله این موارد عبارتند از:

   • رله های 12 ولت برای ساخت محافظ 
   • رله های 12 ولت برای برد های ماشین و خودرو که به رله های ماشینی معروف هستند
   • رله های 12 ولت مخابراتی مناسب جهت ساخت کیت گاز خودرو ها 
   • رله های 12 ولت HLS-23F  از پر مصرف ترین مدل رله های برای تولید برد جک های برقی درب پارکینگ ساختمانی
   • رله های 12 ولت جهت ساخت مدار های مبدل VDC12 به VAC220 نیز مورد استفاده هستند.
   • رله های آیفون تصویری H4100 نیز در ولتاژ 12 ولت هستند.
   • ساخت تغذیه سوئیچینگ 12 ولت
   • مدار اینورتر 12 به 220 ولت 
   • ساخت ماژول رله های  12 ولت در مدل های مختلف

   خرید و قیمت رله 12 ولت در فروشگاه اسپرینت الکترونیک

   در نهایت رله های بوبین 12 ولت جز پرکاربردترین رله ها در صنعت الکترونیک هستند. کاربران فروشگاه اسپرینت می‌توانند با توجه به نیاز شخصی خود رله مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنند.
   رله 12 ولت
   خیر
   بله