رله خودرویی بدون کاور رایکس 12 ولت 30 آمپر 7 پایه RAYEX LA-12
  رله خودرویی بدون کاور رایکس 12 ولت 30 آمپر 7 پایه RAYEX LA-12
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A
  رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A
  TRH-5VDC-D-A
  TRH-۵VDC-D-A
  ۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷ )
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله فیش خور ان ان سی 12 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION NNC71A-2Z
  رله فیش خور ان ان سی 12 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION NNC71A-2Z
  رله 12 ولت ان ان سی
  رله ۱۲ ولت ان ان سی
  خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  ۲۶۶,۲۰۰ تومان
  رله فیش خور کلیون 220 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION HHC71A
  رله فیش خور کلیون 220 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION HHC71A
  رله 220 ولت کلیون
  رله ۲۲۰ ولت کلیون
  خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  ۲۶۶,۲۰۰ تومان
  رله فیش خور کلیون 24 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION NNC71A-2Z
  رله فیش خور کلیون 24 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION NNC71A-2Z
  رله 24 ولت کلیون
  رله ۲۴ ولت کلیون
  خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۶۷,۳۰۰ تومان
  رله ماشینی (رله خودرویی ) تایکو 12 ولت 30 آمپر 5 پایه TYCO V23086-C1001-A403
  رله ماشینی -رله خودرویی - تایکو 12 ولت 30 آمپر 5 پایه TYCO V23086-C1001-A403
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی 12 ولت 30 آمپر 10 پایه V23138-R2005-A403
  رله ماشینی 12 ولت 30 آمپر 10 پایه V23138-R2005-A403
  رله 12 ولت
  رله ۱۲ ولت
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی امرون 12ولت 30 آمپر 8 پایه OMRON G8ND-2
  رله ماشینی امرون 12ولت 30 آمپر 8 پایه OMRON G8ND-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه NEC EX1-2U1S
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه NEC EX1-2U1S
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه NEC EM1-2U1S
  رله ماشینی ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه NEC EM1-2U1S
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاسر تچ 12 ولت 30 آمپر 7 پایه بسته PACER TECH RP-12SH-1C-US
  رله ماشینی پاسر تچ 12 ولت 30 آمپر 7 پایه بسته PACER TECH RP-12SH-1C-US
  رله 12 ولت پاسر تچ
  رله ۱۲ ولت پاسر تچ
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 30 آمپر 6 پایه PANASONIC ACTC31
  رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 30 آمپر 6 پایه PANASONIC ACTC31
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TYCO V23076-A1001-C133
  رله ماشینی تایکو 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TYCO V23076-A1001-C133
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR20
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR20
  TR20-12VDC-SC-CL
  TR۲۰-۱۲VDC-SC-CL
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه TTI TRP-12VDC-SC-A11
  رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 6 پایه TTI TRP-12VDC-SC-A11
  رله 12 ولت تی تی آی
  رله ۱۲ ولت تی تی آی
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۸۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 10 پایه NEC EX2-2U1S
  رله ماشینی دوبل ان ای سی 12 ولت 30 آمپر 10 پایه NEC EX2-2U1S
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل تایکو 12 ولت 30 آمپر 10 پایه TYCO V23083-H1012-A303
  رله ماشینی دوبل تایکو 12 ولت 30 آمپر 10 پایه TYCO V23083-H1012-A303
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل تایکو نیکو 12 ولت 30 آمپر 8 پایه NIKKO KTB2-225
  رله ماشینی دوبل تایکو نیکو 12 ولت 30 آمپر 8 پایه NIKKO KTB2-225
  رله 12 ولت تایکو نیکو
  رله ۱۲ ولت تایکو نیکو
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 30 آمپر 10 پایه HONGFA HFKC-T 012-2ZT
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 30 آمپر 10 پایه HONGFA HFKC-T 012-2ZT
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی فیش خور تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR82-12VDC-SC-C
  رله ماشینی فیش خور تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR82-12VDC-SC-C
  رله 12 ولت تی تی آی
  رله ۱۲ ولت تی تی آی
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۶۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 24 ولت 30 آمپر 6 پایه HONGFA HFKP 024-1ZST
  رله ماشینی هونگفا 24 ولت 30 آمپر 6 پایه HONGFA HFKP 024-1ZST
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 30 میلی آمپر 8 پایه OMRON G6J-2P-Y
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 30 میلی آمپر 8 پایه OMRON G6J-2P-Y
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  رله هلی شان T شکل 24 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  رله هلی شان T شکل 24 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  HLS-T90
  HLS-T۹۰
  خرید بالای 10 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله کولری NT90 هلی شان 12 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله کولری NT90 هلی شان 12 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله کولری NT90 هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله کولری NT90 هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله 12 ولت 40 آمپر NT90
  رله ۱۲ ولت ۴۰ آمپر NT۹۰
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۳۷,۰۰۰ تومان
  رله کولری NT90 هلی شان 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله کولری NT90 هلی شان 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله 24 ولت 40 آمپر NT90
  رله ۲۴ ولت ۴۰ آمپر NT۹۰
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  ۳۷,۰۰۰ تومان
  رله کولری NT90 هلی شان جا پیچ دار 12 ولت 30 آمپر HELISHUN HLS-T91-3-12
  رله کولری NT90 هلی شان جا پیچ دار 12 ولت 30 آمپر HELISHUN HLS-T91-3-12
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 10 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  رله کولری NT90 هلی شان فیش خور 12ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-2-C
  رله کولری NT90 هلی شان فیش خور 12ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-2-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 10 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  رله کولری NT90 هلی شان فیش خور 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-2-C
  رله کولری NT90 هلی شان فیش خور 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-2-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 10 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  رله کولری پاناسونیک 24 ولت 30 آمپر 4 پایه PANASONIC JTN1AS-TMP-F-DC24V
  رله کولری پاناسونیک 24 ولت 30 آمپر 4 پایه PANASONIC JTN1AS-TMP-F-DC24V
  رله 24ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ولت پاناسونیک
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۵۱,۰۰۰ تومان
  رله کولری لیمینگ فیش خور 12 ولت 30 آمپر 5 پایه LIMING JQX-4501F-1C-S
  رله کولری لیمینگ فیش خور 12 ولت 30 آمپر 5 پایه LIMING JQX-4501F-1C-S
  رله 12 ولت لیمینگ
  رله ۱۲ ولت لیمینگ
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۳۷,۰۰۰ تومان
  رله فیش خور سان یو کولری 24 ولت 30 آمپر 4 پایه SANYOU SLC-S-124DM
  رله فیش خور سان یو کولری 24 ولت 30 آمپر 4 پایه SANYOU SLC-S-124DM
  رله 24 ولت سان یو
  رله ۲۴ ولت سان یو
  رله هلی شان T شکل 12 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  رله هلی شان T شکل 12 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  رله کولری NT90 جا پیچ دار 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-3-C
  رله کولری NT90 جا پیچ دار 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-3-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  رله کولری NT90 هلی شان فیش خور 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله کولری NT90 هلی شان فیش خور 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  رله کولری T شکل هونگفا 1 کنتاکت باز 12ولت 30 آمپر 4 پایه HF165FD
  رله کولری T شکل هونگفا 1 کنتاکت باز 12ولت 30 آمپر 4 پایه HF165FD
  HF165FD-12-HY1TFV HUNGFA MINIATURE HIGH POWER RELAY
  HF۱۶۵FD-۱۲-HY۱TFV HUNGFA MINIATURE HIGH POWER RELAY

   رله 30 آمپر

   رله‌ها با ظرفیت 30 آمپر به عنوان رله‌های با ظرفیت بسیار بالا، برای مصارف صنعتی و لوازم برقی با جریان بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع رله‌ها، که برای راه‌اندازی موتورها و کولرهای گازی مناسب هستند، از اهمیت چشمگیری برخوردارند. معروف‌ترین و پرکاربردترین رله‌های 30 آمپر، رله‌های NT90 می‌باشند. این رله‌ها به علت قابلیت‌ها و کارایی بالای خود، در بسیاری از محیط‌های فنی و صنعتی استفاده می‌شوند.
   رله 30 آمپر
   خیر
   بله