رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۳۵۴,۲۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۳۵۴,۲۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۹۳,۳۵۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۵۷۷,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۴)
  ۵۸۴,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۷)
  ۵۸۵,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی لچ ان سی ار تک بوبین 12 ولت 40 آمپر NCR NRL709-12S
  رله صنعتی لچ ان سی ار تک بوبین 12 ولت 40 آمپر NCR NRL709-12S
  رله 12 ولت ان سی ار
  رله ۱۲ ولت ان سی ار
  ۵۷۷,۵۰۰ تومان
  رله صنعتی لچ ان سی ار تک بوبین 24 ولت 40 آمپر NCR NRL709M-24S
  رله صنعتی لچ ان سی ار تک بوبین 24 ولت 40 آمپر NCR NRL709M-24S
  رله 24 ولت ان سی ار
  رله ۲۴ ولت ان سی ار
  ۵۷۷,۵۰۰ تومان
  رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 40 آمپر 7 پایه با کاور TTI TRP-24VDC
  رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 40 آمپر 7 پایه با کاور TTI TRP-24VDC
  TRP-24VDC-SA-C8
  TRP-۲۴VDC-SA-C۸
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی فیش خور رایکس 12 ولت 40 آمپر 5 پایه RAYEX LD-12F
  رله ماشینی فیش خور رایکس 12 ولت 40 آمپر 5 پایه RAYEX LD-12F
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS
  رله ماشینی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۵۲,۸۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-PS
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-PS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۹,۶۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-S-CE
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-S-CE
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 40 آمپر 6 پایه HONGFA 12-HST
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 40 آمپر 6 پایه HONGFA 12-HST
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی لچ زتلر 2 بوبین 12 ولت 40 آمپر 6 پایه ZETTLER AZ2501P2-1C-12DK
  رله کتابی لچ زتلر 2 بوبین 12 ولت 40 آمپر 6 پایه ZETTLER AZ2501P2-1C-12DK
  رله 12 ولت زتلر
  رله ۱۲ ولت زتلر
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  رله اچ کا اف فیش خور کولری 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HKF NT90TNCE12CB
  رله اچ کا اف فیش خور کولری 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HKF NT90TNCE12CB
  NT90
  NT۹۰
  رله اچ کا اف فیش خور کولری 24 ولت 40 آمپر 5 پایه HKF NT90TNCE24CB
  رله اچ کا اف فیش خور کولری 24 ولت 40 آمپر 5 پایه HKF NT90TNCE24CB
  رله 24 ولت اچ کا اف
  رله ۲۴ ولت اچ کا اف
  رله فیش خور ان اچ جی کولری 12 ولت 40 آمپر 5 پایه NHG NT90TNCE12CB
  رله فیش خور ان اچ جی کولری 12 ولت 40 آمپر 5 پایه NHG NT90TNCE12CB
  رله 12 ولت ان اچ جی
  رله ۱۲ ولت ان اچ جی
  رله ماشینی بدون کاور هلی شان 12 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120
  رله ماشینی بدون کاور هلی شان 12 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  رله ماشینی فوجیتسو 12 ولت 30 آمپر 6 پایه FUJITSU 53ND12-Y-HW
  رله ماشینی فوجیتسو 12 ولت 30 آمپر 6 پایه FUJITSU 53ND12-Y-HW
  رله 12 ولت فوجیتسو
  رله ۱۲ ولت فوجیتسو
  رله ماشینی فیش خور دیود دار سانگل 12ولت 40 آمپر 5 پایه SONGLE SLD-12VDC-1C
  رله ماشینی فیش خور دیود دار سانگل 12ولت 40 آمپر 5 پایه SONGLE SLD-12VDC-1C
  رله 12 ولت سانگل
  رله ۱۲ ولت سانگل
  رله ماشینی هلی شان بدون کاور 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-CE
  رله ماشینی هلی شان بدون کاور 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-CE
  4120
  ۴۱۲۰
  رله کولری ان اچ جی فیش خور 24 ولت 40 آمپر 5 پایه NHG NT90TNCE24CB
  رله کولری ان اچ جی فیش خور 24 ولت 40 آمپر 5 پایه NHG NT90TNCE24CB
  رله 24 ولت ان اچ جی
  رله ۲۴ ولت ان اچ جی
  رله کولری تی تی آی 110 AC ولت 40 آمپر 4 پایه TTI TR91-110VAC-SC-A
  رله کولری تی تی آی 110 AC ولت 40 آمپر 4 پایه TTI TR91-110VAC-SC-A
  رله 110 ولت تی تی آی
  رله ۱۱۰ ولت تی تی آی

   رله 40 آمپر

   رله‌ها با ظرفیت 40 آمپر برای مصارف صنعتی و لوازم برقی با جریان بالا، به ویژه در برد‌های ماشین‌ها استفاده می‌شوند. این نوع رله‌ها از جایگاه ویژه‌ای برای کنترل و مدیریت اجزای برقی در خودروها برخوردارند، زیرا می‌توانند جریان‌های بالایی را به خوبی کنترل کرده و تضمین کنند که اجزای حیاتی خودرو مانند موتورها و سیستم‌های الکتریکی به درستی کار کنند. بیشتر رله‌های ماشینی و خودرویی که بر روی ولتاژ 12 ولت دی‌سی عمل می‌کنند، ظرفیت 40 آمپر را دارند. این رله‌ها برای انتقال انرژی الکتریکی و کنترل اجزای برقی در خودروها، به ویژه در شرایط با بار بالا مفید هستند.
   رله 40 آمپر
   خیر
   بله