رله T شکل 48 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR90-48VDC-SC-A
  رله T شکل 48 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR90-48VDC-SC-A
  TR90
  TR۹۰
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله پاورامرون 48 ولت پایه سوکتی 4 کنتاکت 5 آمپر 14 پایه OMRON MY4IN-GS
  رله پاورامرون 48 ولت پایه سوکتی 4 کنتاکت 5 آمپر 14 پایه OMRON MY4IN-GS
  رله 48 ولت امرون
  رله ۴۸ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۵۶,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I
  رله پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I
  رله 48 ولت امرون
  رله ۴۸ ولت امرون
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان ۷۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۲ )
  ۲۴۹,۰۰۰ تومان
  رله تلفنی تی ای سی 48 ولت 2 کنتاکنت 2500 اهم TEC
  رله تلفنی تی ای سی 48 ولت 2 کنتاکنت 2500 اهم TEC
  رله 48 ولت تی ای سی
  رله ۴۸ ولت تی ای سی
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹ )
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 48 ولت 8 آمپر 10 پایه ELESTA SIM312
  رله صنعتی الستا 48 ولت 8 آمپر 10 پایه ELESTA SIM312
  رله 48 ولت الستا
  رله ۴۸ ولت الستا
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی آرومات دوبل 48 ولت 2 آمپر 14 پایه AROMAT DS4E-M
  رله مخابراتی آرومات دوبل 48 ولت 2 آمپر 14 پایه AROMAT DS4E-M
  رله 48 ولت آرومات
  رله ۴۸ ولت آرومات
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 48 ولت 8 پایه OMRON G6A-274P-ST40-US
  رله مخابراتی امرون 48 ولت 8 پایه OMRON G6A-274P-ST40-US
  رله 48 ولت امرون
  رله ۴۸ ولت امرون
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی تیانبو 48 ولت 1 آمپر 8 پایه TIANBO HJR1-2C
  رله مخابراتی تیانبو 48 ولت 1 آمپر 8 پایه TIANBO HJR1-2C
  رله 48 ولت تیانبو
  رله ۴۸ ولت تیانبو
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL
  رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL
  TRD-48VDC-FC-CL
  TRD-۴۸VDC-FC-CL
  ۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰ )
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 48 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC48V-S-C
  رله میلون هلی شان 48 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC48V-S-C
  رله 48 ولت هلی شان
  رله ۴۸ ولت هلی شان
  خرید بالای 100 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  رله هلی شان T شکل 48 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  رله هلی شان T شکل 48 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  HLS-T90
  HLS-T۹۰
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 48 ولت 8 آمپر 8 پایه SCHRACK RX424048
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 48 ولت 8 آمپر 8 پایه SCHRACK RX424048
  رله 48 ولت شراک
  رله ۴۸ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۹۹,۵۰۰ تومان
  رله کولری هونگفا 48 ولت 80 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-80
  رله کولری هونگفا 48 ولت 80 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-80
  HF116F-80
  HF۱۱۶F-۸۰
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی سانگ چوآن ارتفاع کوتاه ۴۸ ولت ۲ کنتاکت باز ۱۶ آمپر ۶ پایه SONG CHUAN 888-2AH-F-C
  رله کتابی سانگ چوآن ارتفاع کوتاه ۴۸ ولت ۲ کنتاکت باز ۱۶ آمپر ۶ پایه SONG CHUAN 888-2AH-F-C
  رله 48 ولت سانگ چوآن
  رله ۴۸ ولت سانگ چوآن

   رله 48 ولت

   رله 48 ولت
   خیر
   بله