رله آی سی 6 ولت 4 پایه RGS 13.1 03. 006
  رله آی سی 6 ولت 4 پایه RGS 13.1 03. 006
  1A06RGS13
  ۱A۰۶RGS۱۳
  ۵۷,۵۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۵۷,۰۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 6 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC6V-S-C
  رله میلون هلی شان 6 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC6V-S-C
  رله 6 ولت هلی شان
  رله ۶ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۶,۲۰۰ تومان
  رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C
  رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C
  رله 6 ولت سانگ چوآن
  رله ۶ ولت سانگ چوآن
  ۱۴,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶ )
  ۱۱,۸۰۰ تومان
  رله کتابی سانگ چوآن 6 ولت 8 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 845HN-1C-C
  رله کتابی سانگ چوآن 6 ولت 8 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 845HN-1C-C
  845HN-2C
  ۸۴۵HN-۲C
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  رله کولری هونگفا 6 ولت 55 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-G1
  رله کولری هونگفا 6 ولت 55 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-G1
  HF116F-G1
  HF۱۱۶F-G۱
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری پاسر تچ بوبین کنار 6 ولت 3 آمپر 5 پایه PACER TECH RBH-6SH-1C-L
  رله مینیاتوری پاسر تچ بوبین کنار 6 ولت 3 آمپر 5 پایه PACER TECH RBH-6SH-1C-L
  رله 6 ولت پاسر تچ
  رله ۶ ولت پاسر تچ

   رله 6 ولت

   رله 6 ولت
   خیر
   بله