رید سوئیچ شیشه ای 3 پایه 1 کنتاکت باز و بسته ژاپن 38 میلیمتر REED SWITCH
  رید سوئیچ شیشه ای 3 پایه 1 کنتاکت باز و بسته ژاپن 38 میلیمتر REED SWITCH
  3 پایه یک باز و بسته
  ۳ پایه یک باز و بسته
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  رید سوئیچ شیشه ای 50 میلیمتر
  رید سوئیچ شیشه ای 50 میلیمتر
  رید سوئیچ 50 میلی متر
  رید سوئیچ ۵۰ میلی متر
  خرید بالای 100 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 500 واحد۳,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۳۱,۵۰۰ تومان
  رید سوئیچ شیشه ای پایه خم 20 میلیمتر REED SWITCH
  رید سوئیچ شیشه ای پایه خم 20 میلیمتر REED SWITCH
  20MM
  ۲۰MM
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رید سوئیچ شیشه ای پایه طلایی چینی 28 میلیمتر REED SWITCH
  رید سوئیچ شیشه ای پایه طلایی چینی 28 میلیمتر REED SWITCH
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 500 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  رید سوئیچ شیشه ای پایه طلایی روسی 14 میلیمتر REED SWITCH
  رید سوئیچ شیشه ای پایه طلایی روسی 14 میلیمتر REED SWITCH
  رید سوییچ پمپ آب
  رید سوییچ پمپ آب
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 500 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  رید سوئیچ شیشه ای پایه طلایی روسی 20 میلیمتر REED SWITCH
  رید سوئیچ شیشه ای پایه طلایی روسی 20 میلیمتر REED SWITCH
  رید سوئیچ 20 میلی متر روسی
  رید سوئیچ ۲۰ میلی متر روسی
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۷۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 500 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  رید سوئیچ شیشه ای پایه طلایی روسی 7 میلیمتر REED SWITCH
  رید سوئیچ شیشه ای پایه طلایی روسی 7 میلیمتر REED SWITCH
  7 میلی متر روسی
  ۷ میلی متر روسی
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 500 واحد۳,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  ۲۲,۰۵۰ تومان
  رید سوئیچ شیشه ای روسی 38 میلیمتر REED SWITCH
  رید سوئیچ شیشه ای روسی 38 میلیمتر REED SWITCH
  38 میل روسی
  ۳۸ میل روسی
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 500 واحد۳,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  ۲۲,۰۵۰ تومان
  رید سوئیچ قابدار 10 میلیمتر REED SWITCH
  رید سوئیچ قابدار 10 میلیمتر REED SWITCH
  رید سوئیچ قابدار
  رید سوئیچ قابدار
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  رید سوییچ ۳ پایه ۲ کنتاکت آمریکایی 50 میلیمتر COMUS
  رید سوییچ ۳ پایه ۲ کنتاکت آمریکایی 50 میلیمتر COMUS
  GC1625
  GC۱۶۲۵
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  رید سوییچ شیشه ای 1 کنتاکت باز و بسته 3 پایه ژاپن 14میلیمتر REED SWITCH
  رید سوییچ شیشه ای 1 کنتاکت باز و بسته 3 پایه ژاپن 14میلیمتر REED SWITCH
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 500 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۸۳,۰۰۰ تومان
  رید سوییچ شیشه ای پایه طلایی روسی 10 میلیمتر REED SWITCH
  رید سوییچ شیشه ای پایه طلایی روسی 10 میلیمتر REED SWITCH
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 500 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  رید سوئیچ جیوه ای 10 میلیمتر SW1001
  رید سوئیچ جیوه ای 10 میلیمتر SW1001
  SW1001
  SW۱۰۰۱
  رید سوئیچ شیشه ای پایه تخت 10میلیمتر REED SWITCH
  رید سوئیچ شیشه ای پایه تخت 10میلیمتر REED SWITCH
  10M
  ۱۰M
  رید سوئیچ شیشه ای ژاپن 14 میلیمتر OKI REED SWITCH
  رید سوئیچ شیشه ای ژاپن 14 میلیمتر OKI REED SWITCH
  14 میلی متر ژاپن
  ۱۴ میلی متر ژاپن

   رید سوئیچ

   رید سوئیچ از دو تیغه نازک فرو مغناطیسی مسطح در یک لوله شیشه‌ای  پرشده از گاز بی اثر است که تحت میدان مغناطیسی عمل میکند. دو سر این رید سوئیچ شیشه‌ای توسط لیزر و مادون قرمز بسته میشود. این مدل از سوئیچ ها در حالت آماده از هیچ گونه برقی استفاده نمیکنند و تحریک تیغه ها توسط آهن ربا و یا میدان مغناطیسی میباشد.
   رید سوئیچ های شیشه‌ای در سایزهای مختلف با توان ها و آمپرهای متفاوتی موجود میباشند و مدل کنتاکت آنها به صورت دو پایه یک کنتاکت باز و سه پایه یک کنتاکت باز و بسته است.
   کاربرد عمده رید سوئیچ ها بیشتر در فلوترهای آب، روغن و برد پمپ آب و یا به عنوان سنسور در ترمز های ای بی اس خودرو مورد استفاده قرار میگیرد.
   رید سوئیچ
   بر اساس سازنده
   طول شیشه
   نوع کنتاکت
   جریان
   تعداد پایه
   خیر
   بله