فیوز سی ان سی 1 آمپر
  فیوز سی ان سی 1 آمپر
  1A
  ۱A
  خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 1.6 آمپر
  فیوز سی ان سی 1.6 آمپر
  1/6A
  ۱/۶A
  خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 3.2 آمپر
  فیوز سی ان سی 3.2 آمپر
  3/2A
  ۳/۲A
  خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 320 میلی آمپر
  فیوز سی ان سی 320 میلی آمپر
  320MA
  ۳۲۰MA
  خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 5 آمپر
  فیوز سی ان سی 5 آمپر
  5A
  ۵A
  خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 7.5 آمپر
  فیوز سی ان سی 7.5 آمپر
  7/5A
  ۷/۵A
  خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 1 آمپر DM CNC
  فیوز سی ان سی 1 آمپر DM CNC
  CNC DM 1A
  CNC DM ۱A
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 1 آمپر HM CNC
  فیوز سی ان سی 1 آمپر HM CNC
  HM CNC 1A
  HM CNC ۱A
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 2 آمپر
  فیوز سی ان سی 2 آمپر
  2A
  ۲A
  خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 2 آمپر DM CNC
  فیوز سی ان سی 2 آمپر DM CNC
  DM CNC 2A
  DM CNC ۲A
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 2 آمپر HM CNC
  فیوز سی ان سی 2 آمپر HM CNC
  HM CNC 2A
  HM CNC ۲A
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 3.2 آمپر DM CNC
  فیوز سی ان سی 3.2 آمپر DM CNC
  DM CNC 3/2A
  DM CNC ۳/۲A
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 3.2 آمپر HM CNC
  فیوز سی ان سی 3.2 آمپر HM CNC
  HM CNC 3/2A
  HM CNC ۳/۲A
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 300 میلی آمپر DM CNC
  فیوز سی ان سی 300 میلی آمپر DM CNC
  CNC DM 0/3A
  CNC DM ۰/۳A
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 300 میلی آمپر HM CNC
  فیوز سی ان سی 300 میلی آمپر HM CNC
  HM CNC 0/3A
  HM CNC ۰/۳A
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 500 میلی آمپر
  فیوز سی ان سی 500 میلی آمپر
  500MA
  ۵۰۰MA
  خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 500 میلی آمپر DM CNC
  فیوز سی ان سی 500 میلی آمپر DM CNC
  DM CNC 0/5A
  DM CNC ۰/۵A
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 500 میلی آمپر HM CNC
  فیوز سی ان سی 500 میلی آمپر HM CNC
  HM CNC 0/5A
  HM CNC ۰/۵A
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

   فیوز سی ان سی CNC

   فیوز سی ان سی (CNC) چیست؟

   فیوز سی ان سی یا CNC فیوز (Computer Numerical Control Fuse) یک وسیله حفاظتی است که برای محافظت از مدارهای الکتریکی در سیستم های CNC استفاده می شود. این فیوزها برای جلوگیری از آسیب به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در صورت وقوع حوادث ناخوشایند مانند افزایش جریان یا ولتاژ بیش از حد استفاده می شوند. این فیوزها معمولاً دارای ظرفیت حفاظت در مقابل جریان های بالا و ولتاژ های بالا هستند و در صورت وقوع حادثه، قطع مدار را فراهم می کنند تا از آسیب به تجهیزات جلوگیری کنند.

   تاریخچه فیوز سی ان سی (CNC)

   فیوزها به عنوان یک وسیله حفاظتی در مدارهای الکتریکی از قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفتند. اما با پیشرفت فناوری و استفاده از سیستم های CNC در صنایع مختلف، نیاز به فیوزهای خاص برای این سیستم ها به وجود آمد. فیوزهای CNC با توجه به نیازهای خاص این سیستم ها طراحی شده اند و قابلیت حفاظت در برابر جریان و ولتاژ های بالا را دارند.
   اولین فیوزهای CNC در دهه 1950 توسط شرکت های الکتریکی معروفی مانند Bussmann و Ferraz Shawmut تولید شدند. این فیوزها با استفاده از فناوری های پیشرفته الکترونیکی و مواد جدید، بهبود یافته و به صورت گسترده در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، صنعت هوایی، صنعت فلزات و صنعت چوب و مبلمان استفاده شدند.
   امروزه، فیوزهای CNC به عنوان یک وسیله حفاظتی بسیار مهم در سیستم های CNC شناخته می شوند و در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی حضور دارند تا از خسارات ناشی از حوادث الکتریکی جلوگیری کنند.

   مزایای فیوز سی ان سی (CNC)

   1. حفاظت از سیستم های CNC در برابر جریان و ولتاژ های بالا
   2. جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث الکتریکی
   3. طراحی خاص برای نیازهای سیستم های CNC
   4. استفاده از فناوری های پیشرفته الکترونیکی و مواد جدید
   5. استفاده گسترده در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، صنعت هوایی، صنعت فلزات و صنعت چوب و مبلمان

   کاربردهای فیوز سی ان سی (CNC)

   1. ماشین های CNC
   2. دستگاه های برش و حکاکی CNC
   3. دستگاه های تراش CNC
   4. دستگاه های فرز CNC
   5. دستگاه های خم کاری CNC
   6. دستگاه های پرس CNC
   7. دستگاه های حفاری CNC
   8. دستگاه های سنگبری CNC
   9. دستگاه های لیزر CNC

   خرید و قیمت فیوز سی ان سی در فروشگاه اسپرینت الکترونیک

   فروشگاه اسپرینت الکترونیک ارائه کننده بهترین برندها در زمینه رله، انواع فیوزها از جمله: فیوز سی ان سی می‌باشند. فیوز سی ان سی علاوه بر اینکه محافظی برای مدارهای الکتریکی در سیستم های CNC است می‌تواند جلوی آسیب به تجهیزات الکتریکی را می‌گیرد. شما عزیزان با توجه به نیاز خود می‌توانید فیوز های سی ان سی را در آمپر های مختلف خریداری کنید.

   فیوز سی ان سی CNC
   بر اساس سازنده
   • Daito
   جریان
   خیر
   بله