مقاومت SMD مقاومت حرارتی NTC
+ -5 دسته‌بندی دیگر
  مقاومت اس ام دی 10 کیلو اهم 5 درصد سایز 1206
  مقاومت اس ام دی 10 کیلو اهم 5 درصد سایز 1206
  مقاومت SMD 10K 1206 5%
  مقاومت SMD ۱۰K ۱۲۰۶ ۵%
  ۷۰ تومان
  مقاومت اس ام دی 100 کیلو اهم 5 درصد سایز 1206
  مقاومت اس ام دی 100 کیلو اهم 5 درصد سایز 1206
  100K
  ۱۰۰K
  ۶۸ تومان
  مقاومت حرارتی (ترمیستور) 1 کیلو 5 میلیمتر NTC 102-5mm
  مقاومت حرارتی -ترمیستور- 1 کیلو 5 میلیمتر NTC 102-5mm
  Negative Temperature Coefficient NTC 102-1k-5mm
  Negative Temperature Coefficient NTC ۱۰۲-۱k-۵mm
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  مقاومت حرارتی (ترمیستور) 10 کیلو 5 میلیمتر NTC 103-5mm
  مقاومت حرارتی -ترمیستور- 10 کیلو 5 میلیمتر NTC 103-5mm
  Negative Temperature Coefficient NTC 103-10k-5mm
  Negative Temperature Coefficient NTC ۱۰۳-۱۰k-۵mm
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  مقاومت حرارتی (ترمیستور) 100 اهم 5 میلیمتر NTC 101-5mm
  مقاومت حرارتی -ترمیستور- 100 اهم 5 میلیمتر NTC 101-5mm
  Negative Temperature Coefficient NTC 101-100-5mm
  Negative Temperature Coefficient NTC ۱۰۱-۱۰۰-۵mm
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  مقاومت حرارتی (ترمیستور) 5 کیلو 5 میلیمتر NTC 502-5mm
  مقاومت حرارتی -ترمیستور- 5 کیلو 5 میلیمتر NTC 502-5mm
  Negative Temperature Coefficient NTC 502-5k-5mm
  Negative Temperature Coefficient NTC ۵۰۲-۵k-۵mm
  ۱۱,۵۰۰ تومان
  مقاومت حرارتی (ترمیستور) 50 کیلو 5 میلیمتر NTC 503-5mm
  مقاومت حرارتی -ترمیستور- 50 کیلو 5 میلیمتر NTC 503-5mm
  Negative Temperature Coefficient NTC 503-50k-5mm
  Negative Temperature Coefficient NTC ۵۰۳-۵۰k-۵mm
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  مقاومت حرارتی (ترمیستور) 500 اهم 5 میلیمتر NTC 501-5mm
  مقاومت حرارتی -ترمیستور- 500 اهم 5 میلیمتر NTC 501-5mm
  Negative Temperature Coefficient NTC 50-500-5mm
  Negative Temperature Coefficient NTC ۵۰-۵۰۰-۵mm
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  مقاومت اس ام دی 1 کیلو اهم 5 درصد سایز 1206
  مقاومت اس ام دی 1 کیلو اهم 5 درصد سایز 1206
  1K
  ۱K

   مقاومت

   مقاومت
   بر اساس سازنده
   • SPRINT
   خیر
   بله