سوئیچینگ 12 ولت 1 آمپر ROHS
  سوئیچینگ 12 ولت 1 آمپر ROHS
  12V1ASP1212
  ۱۲V۱ASP۱۲۱۲
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  سوئیچینگ 12 ولت 2 آمپر SQY SY-P2A
  سوئیچینگ 12 ولت 2 آمپر SQY SY-P2A
  12V2A
  ۱۲V۲A
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات 500 میلی آمپر 5 پایه CHINFA KAM1512
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات 500 میلی آمپر 5 پایه CHINFA KAM1512
  KAM1512
  KAM۱۵۱۲
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات KAD1505
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات KAD1505
  KAD1505
  KAD۱۵۰۵
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات KAD1512
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات KAD1512
  KAD1512
  KAD۱۵۱۲
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 157 وات KAD0703
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 157 وات KAD0703
  KAD0703
  KAD۰۷۰۳
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات HLK-PM01
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات HLK-PM01
  HLK-PM01
  HLK-PM۰۱
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD3003
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD3003
  KADN3003
  KADN۳۰۰۳
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD3005
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD3005
  KADN3005
  KADN۳۰۰۵
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD3015
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD3015
  KADN3015
  KADN۳۰۱۵
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD30512D
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD30512D
  KAD30512D
  KAD۳۰۵۱۲D
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0305
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0305
  KAS0305
  KAS۰۳۰۵
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0312
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0312
  KAS0312
  KAS۰۳۱۲
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0315
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0315
  KAS0315
  KAS۰۳۱۵
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0324
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0324
  KAS0324
  KAS۰۳۲۴
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 30 وات KAD3012
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 30 وات KAD3012
  KADN3012
  KADN۳۰۱۲
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 30 وات KAD3012D
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 30 وات KAD3012D
  KADN3012D
  KADN۳۰۱۲D
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات 0.25 آمپر 4 پایه CHINFA KAS0705
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات 0.25 آمپر 4 پایه CHINFA KAS0705
  KAS0705
  KAS۰۷۰۵
  ۳۹۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات 250 میلی آمپر 5 پایه CHINFA KAM0724
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات 250 میلی آمپر 5 پایه CHINFA KAM0724
  KAM0724
  KAM۰۷۲۴
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD0712
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD0712
  KAD0712
  KAD۰۷۱۲
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD0712D
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD0712D
  KAD0712D
  KAD۰۷۱۲D
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD0724
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD0724
  KAD0724
  KAD۰۷۲۴
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD07512D
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD07512D
  KAD07512D
  KAD۰۷۵۱۲D
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAM0712
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAM0712
  KAM0712
  KAM۰۷۱۲
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAS0709
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAS0709
  KAS0709
  KAS۰۷۰۹
  ۳۹۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 10 وات KAM1024
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 10 وات KAM1024
  KAM1024
  KAM۱۰۲۴
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات KAD1524
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات KAD1524
  KAD1524
  KAD۱۵۲۴
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 30 وات KAD3024
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 30 وات KAD3024
  KAD3024
  KAD۳۰۲۴
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAS0724
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAS0724
  KAS0724
  KAS۰۷۲۴
  کانورتور 15 وات CHINFA KAD1515 AC.DC
  کانورتور 15 وات CHINFA KAD1515 AC.DC
  KAD1515D
  KAD۱۵۱۵D
   مبدل ولتاژ ای سی به دی سی AC/DC
   بر اساس سازنده
   • CHINFA
   • HI LINK
   • SQY
   ولتاژ ورودی
   ولتاژ خروجی
   جریان
   توان مصرفی
   خیر
   بله