مبدل ولتاژ ای سی به دی سی AC/DC مبدل ولتاژ دی سی به دی سی DC/DC ترانس
+ -4 دسته‌بندی دیگر
  ترانس VAC 4623-X101 LEM
  ترانس VAC 4623-X101 LEM
  4623
  ۴۶۲۳
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  سوئیچینگ 12 ولت 1 آمپر ROHS
  سوئیچینگ 12 ولت 1 آمپر ROHS
  12V1ASP1212
  ۱۲V۱ASP۱۲۱۲
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات 500 میلی آمپر 5 پایه CHINFA KAM1512
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات 500 میلی آمپر 5 پایه CHINFA KAM1512
  KAM1512
  KAM۱۵۱۲
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات KAD1505
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات KAD1505
  KAD1505
  KAD۱۵۰۵
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات KAD1512
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات KAD1512
  KAD1512
  KAD۱۵۱۲
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 157 وات KAD0703
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 157 وات KAD0703
  KAD0703
  KAD۰۷۰۳
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات HLK-PM01
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات HLK-PM01
  HLK-PM01
  HLK-PM۰۱
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD3003
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD3003
  KADN3003
  KADN۳۰۰۳
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD3005
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD3005
  KADN3005
  KADN۳۰۰۵
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD3015
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD3015
  KADN3015
  KADN۳۰۱۵
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD30512D
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAD30512D
  KAD30512D
  KAD۳۰۵۱۲D
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0305
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0305
  KAS0305
  KAS۰۳۰۵
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0312
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0312
  KAS0312
  KAS۰۳۱۲
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0315
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0315
  KAS0315
  KAS۰۳۱۵
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0324
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 3 وات KAS0324
  KAS0324
  KAS۰۳۲۴
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 30 وات KAD3012
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 30 وات KAD3012
  KADN3012
  KADN۳۰۱۲
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 30 وات KAD3012D
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 30 وات KAD3012D
  KADN3012D
  KADN۳۰۱۲D
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات 0.25 آمپر 4 پایه CHINFA KAS0705
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات 0.25 آمپر 4 پایه CHINFA KAS0705
  KAS0705
  KAS۰۷۰۵
  ۳۹۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات 250 میلی آمپر 5 پایه CHINFA KAM0724
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات 250 میلی آمپر 5 پایه CHINFA KAM0724
  KAM0724
  KAM۰۷۲۴
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD0712
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD0712
  KAD0712
  KAD۰۷۱۲
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD0712D
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD0712D
  KAD0712D
  KAD۰۷۱۲D
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD0724
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD0724
  KAD0724
  KAD۰۷۲۴
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD07512D
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAD07512D
  KAD07512D
  KAD۰۷۵۱۲D
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAM0712
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAM0712
  KAM0712
  KAM۰۷۱۲
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAS0709
  مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 7 وات KAS0709
  KAS0709
  KAS۰۷۰۹
  ۳۹۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA05N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA05N
  EC1SA05N
  EC۱SA۰۵N
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA16N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA16N
  EC1SA16N
  EC۱SA۱۶N
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA21N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA21N
  EC1SA21N
  EC۱SA۲۱N
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA22N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA22N
  EC1SA22N
  EC۱SA۲۲N
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA23N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA23N
  EC1SA23N
  EC۱SA۲۳N
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA24N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA24N
  EC1SA24N
  EC۱SA۲۴N
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA25N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA25N
  EC1SA25N
  EC۱SA۲۵N
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA26N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA26N
  EC1SA26N
  EC۱SA۲۶N
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات FDD01-05S0
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات FDD01-05S0
  FDD01-05S0
  FDD۰۱-۰۵S۰
  ۴۰۳,۲۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات FDD01-12D0
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات FDD01-12D0
  FDD01-12D0
  FDD۰۱-۱۲D۰
  ۴۰۳,۲۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات FDD01-12S0
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات FDD01-12S0
  FDD01-12S0
  FDD۰۱-۱۲S۰
  ۴۰۳,۲۰۰ تومان

   مبدل ولتاژ

   مبدل ولتاژ چیست؟

   مبدل ولتاژ DC-DC یا DC/DC CONVERTER قطعه‌ای است که جریان ⁠DC یک منبع را از یک سطح ولتاژ به سطح ولتاژی دیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد.
   در مقابل مبدل‌های دی سی به دی سی (DC-DC) یا افزاینده ولتاژ، مبدل‌های ای سی به دی سی (AC-DC) یا یکسوسازها قرار دارند که جریان متناوب AC را به جریان مستقیم تبدیل می‌کنند. مبدل‌های AC به DC به‌طور عمده در منابع تغدیه سوئیچینگ و موتور‌های DC و برد‌های مخابراتی و صنعتی و اینورترهای صنعتی به کار می‌روند و جریان ورودی اغلب جریان رگولاته است. معمولا از این مبدل‌ها به همراه یک ترانسفور ماتور ایزولاسیون در مدار‌های منبع تغذیه سوئیچینگ استفاده ‌می‌شود، اگر چه برای محرکه‌های DC نیاز به ترانسفور ماتور نیست.

   مبدل‌های ولتاژ برند چینفا (Chinfa)

   مبدل‌های CHINFA محدوده توان 1 وات تا 40 وات را با دامنه ولتاژ ورودی بسیار گسترده و گزینه‌های ولتاژ خروجی متنوعی ارائه می‌دهند که می‌تواند انواع کاربردهای پیکربندی را برآورده کند و با تمام ابعاد استاندارد و مشخصات پین برای صنایع مطابقت دارد. به عنوان مثال مبدل IDD15 سری 15 وات DC-DC (مشابه MINMAX MDWI15) به دلیل طراحی و عملکرد پیشرفته برای کاربردهای مختلف صنعتی و پزشکی محبوب هستند.مبدل های قدرت چینفا (CHINFA) به طور گسترده در سیستم‌های ریلی استفاده شده است، از کاربردهای دیگر آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

   • سیستم‌های کنترل درب قطار
   • سیستم‌های تهویه مطبوع
   • سیستم‌های اطلاعات مسافر
   • سیستم‌های نظارت ایمنی
   • سیستم‌های چراغ راهنمایی
   • سیستم‌های نظارت خودکار و از راه دور
   • سیستم‌های کنترل قرمز
   • سیستم‌های روشنایی
   • تشخیص حریق

   سیستم‌ها و بیشتر خانواده مبدل‌های DC-DC راه آهن شامل مبدل‌هایی با درجه بندی توان بین 3 تا 150 وات نیز میباشد.

   گفتنی است که اسپرینت الکترونیک دارای کامل‌ترین مجموعه از مبدل‌های چینفای تایوان (CHINFA) می‌باشد.
   برند چینفای تایوان در مقابل با برندهای مشابه همانند مین مکس (MINMAX) و MORNSUN از کیفیت و استانداردهای خوبی برخوردار است.
   از سایر برندهای مطرح در زمینه DC / DC می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
   TRACO POWER
   TOP POWER
   VICOR
   TDK-LAMBDA
   MURATA

   برند MINMAX

   مبدل های برق DC به DC ایزوله  مین مکس MINMAX به طور گسترده در هر گوشه از تجهیزات و سیستم های مدرن، به ویژه برای صنایع راه آهن، انرژی های تجدیدپذیر، پزشکی و سایر صنایع استفاده می شود که عمدتاً منبع تغذیه پایدار برای بردهای سیستم کامپیوترهای صنعتی، ماشین ابزار و نیمه هادی ها را فراهم می کند.

   مبدل ولتاژ
   بر اساس سازنده
   • CHINFA
   • CINCON
   • HI LINK
   • MINMAX
   • MURATA
   • SQY
   • TOP POWER
   • TRACO POWER
   ولتاژ ورودی
   ولتاژ خروجی
   جریان
   توان مصرفی
   خیر
   بله