میکروسوئیچ 16 آمپر 2 پایه راست OMRON NC V-16-2D56
  میکروسوئیچ 16 آمپر 2 پایه راست OMRON NC V-16-2D56
  V-16-2D56
  V-۱۶-۲D۵۶
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ 6 آمپر 3 پایه OMRON D3V-6G-1C25
  میکروسوئیچ 6 آمپر 3 پایه OMRON D3V-6G-1C25
  D3V-6G-1C25
  D۳V-۶G-۱C۲۵
  ۶۳,۲۵۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم منحنی پایه بلند 0.1 آمپر 3 پایه OMRON SS-01GL13T
  میکروسوئیچ اهرم منحنی پایه بلند 0.1 آمپر 3 پایه OMRON SS-01GL13T
  SS-01GL13T
  SS-۰۱GL۱۳T
  ۴۱,۴۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 1.5 سانت 15 آمپر 3 پایه OMRON V-15-1A5
  میکروسوئیچ بدون اهرم 1.5 سانت 15 آمپر 3 پایه OMRON V-15-1A5
  V-15-1A5
  V-۱۵-۱A۵
  ۵۵,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 3 پایه OMRON V-15 -1C25
  میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 3 پایه OMRON V-15 -1C25
  V-15-1C25
  V-۱۵-۱C۲۵
  ۶۸,۴۲۵ تومان
  میکروسوئیچ پایه فیش خور اهرم منحنی 0.1 آمپر 3 پایه OMRON SS-01GL1731
  میکروسوئیچ پایه فیش خور اهرم منحنی 0.1 آمپر 3 پایه OMRON SS-01GL1731
  SS-01GL1731
  SS-۰۱GL۱۷۳۱
  ۳۹,۱۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم منحنی 0.1 آمپر 3 پایه OMRON D2HW
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم منحنی 0.1 آمپر 3 پایه OMRON D2HW
  D2HW
  D۲HW
  ۳۳,۳۵۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک بلند 15 آمپر 3 پایه OMRON V-156-1C25
  میکروسوئیچ غلطک بلند 15 آمپر 3 پایه OMRON V-156-1C25
  V-156-1C25
  V-۱۵۶-۱C۲۵
  ۵۸,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک کوتاه 15 آمپر 3 پایه OMRON V-155-1C25
  میکروسوئیچ غلطک کوتاه 15 آمپر 3 پایه OMRON V-155-1C25
  V-155-1C-25
  V-۱۵۵-۱C-۲۵
  ۵۹,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ دو پایه اهرم منحنی 16 آمپر 2 پایه OMRON V-164-2C CCLOSE
  میکروسوئیچ دو پایه اهرم منحنی 16 آمپر 2 پایه OMRON V-164-2C CCLOSE
  V-164-2C
  V-۱۶۴-۲C
  ناموجود
  میکروسوئیچ ضد آب اهرام دار کوچک 0.1 آمپر 3 پایه OMRON D2JW-01K1A1-F
  میکروسوئیچ ضد آب اهرام دار کوچک 0.1 آمپر 3 پایه OMRON D2JW-01K1A1-F
  D2JW
  D۲JW
  ناموجود

   میکروسوئیچ امرون

   میکروسوئیچ امرون
   جریان
   مدل پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله