میکروسوئیچ اهرم دار میکروسوئیچ بدون اهرم میکروسوئیچ ضد آب سیم دار میکروسوئیچ شاسی دار میکروسوئیچ غلطک دار میکروسوئیچ فشاری کلید
+ 0 دسته‌بندی دیگر
  شاسی قطع و وصل تلفن
  شاسی قطع و وصل تلفن
  108018
  ۱۰۸۰۱۸
  ۵,۰۰۰ تومان
  لیمیت سوئیچ غلطک دار 6 آمپر 3 پایه CNTD TZ-8108
  لیمیت سوئیچ غلطک دار 6 آمپر 3 پایه CNTD TZ-8108
  TZ-8108
  TZ-۸۱۰۸
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  لیمیت سوئیچ غلطک دار روی بدنه 10 آمپر CNTD TZ-8112
  لیمیت سوئیچ غلطک دار روی بدنه 10 آمپر CNTD TZ-8112
  TZ-8112
  TZ-۸۱۱۲
  خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  لیمیت سوئیچ فشاری 10 آمپر CNTD CLS-101
  لیمیت سوئیچ فشاری 10 آمپر CNTD CLS-101
  CLS-101
  CLS-۱۰۱
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  لیمیت سوییچ SAFETY DOOR SWITCH HIGHLY
  لیمیت سوییچ SAFETY DOOR SWITCH HIGHLY
  EK-1-25-R
  EK-۱-۲۵-R
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ 16 آمپر 2 پایه راست OMRON NC V-16-2D56
  میکروسوئیچ 16 آمپر 2 پایه راست OMRON NC V-16-2D56
  V-16-2D56
  V-۱۶-۲D۵۶
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ 6 آمپر 3 پایه OMRON D3V-6G-1C25
  میکروسوئیچ 6 آمپر 3 پایه OMRON D3V-6G-1C25
  D3V-6G-1C25
  D۳V-۶G-۱C۲۵
  ۷۱,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم 1.5سانتیمتر 5 آمپر 2 پایه ZIPPY NO
  میکروسوئیچ اهرم 1.5سانتیمتر 5 آمپر 2 پایه ZIPPY NO
  VM-5
  VM-۵
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم 1.5سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  میکروسوئیچ اهرم 1.5سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  KW11
  KW۱۱
  خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۱۲,۹۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم 3 سانتیمتر 16 آمپر 3 پایه KW7-1
  میکروسوئیچ اهرم 3 سانتیمتر 16 آمپر 3 پایه KW7-1
  KW7-1
  KW۷-۱
  خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم بدنه فیش خور لحیمی 1.5 سانت 15 آمپر 4 پایه OMRON V-151-1C25
  میکروسوئیچ اهرم بدنه فیش خور لحیمی 1.5 سانت 15 آمپر 4 پایه OMRON V-151-1C25
  V-151-1C25
  V-۱۵۱-۱C۲۵
  ۵۹,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم بلند 15 آمپر 3 پایه HIGHLY VT16031C2
  میکروسوئیچ اهرم بلند 15 آمپر 3 پایه HIGHLY VT16031C2
  VT16C031
  VT۱۶C۰۳۱
  ۵۷,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم بلند 15 آمپر 4 پایه OMRON V-153
  میکروسوئیچ اهرم بلند 15 آمپر 4 پایه OMRON V-153
  V-153
  V-۱۵۳
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم بلند 28میلیمتر پایه فیش خور 5 آمپر CQC
  میکروسوئیچ اهرم بلند 28میلیمتر پایه فیش خور 5 آمپر CQC
  CQC28MM
  CQC۲۸MM
  ۸,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم بلند 5 سانتی 16 آمپر 3 پایه TAIMING KW7-9
  میکروسوئیچ اهرم بلند 5 سانتی 16 آمپر 3 پایه TAIMING KW7-9
  KW7-9
  KW۷-۹
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانت 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11
  میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانت 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11
  KW4A
  KW۴A
  ۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳۵ )
  ۶,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانتیمتر 15 آمپر 2 پایه OPEN VMN-15
  میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانتیمتر 15 آمپر 2 پایه OPEN VMN-15
  VMN-15
  VMN-۱۵
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار 16 آمپر 3 پایه KW9-1
  میکروسوئیچ اهرم دار 16 آمپر 3 پایه KW9-1
  KW9-1
  KW۹-۱
  خرید بالای 20 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1701
  میکروسوئیچ اهرم دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1701
  CM-1701
  CM-۱۷۰۱
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار بلند 15 آمپر 3 پایه S-13H SUNS
  میکروسوئیچ اهرم دار بلند 15 آمپر 3 پایه S-13H SUNS
  S-13H
  S-۱۳H
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار منحنی فیش رو به رو 16 آمپر 3 پایه ZIPPY
  میکروسوئیچ اهرم دار منحنی فیش رو به رو 16 آمپر 3 پایه ZIPPY
  ZIPPY
  ZIPPY
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم منحنی 16 آمپر 2 پایه OMRON D3V-164-3-C25 OPEN
  میکروسوئیچ اهرم منحنی 16 آمپر 2 پایه OMRON D3V-164-3-C25 OPEN
  D3V-164-3-C25
  D۳V-۱۶۴-۳-C۲۵
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۴۱,۴۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم منحنی 16 آمپر 2 پایه OMRON V-164-2C CCLOSE
  میکروسوئیچ اهرم منحنی 16 آمپر 2 پایه OMRON V-164-2C CCLOSE
  V-164-2C
  V-۱۶۴-۲C
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۵,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم منحنی پایه بلند 0.1 آمپر 3 پایه OMRON SS-01GL13T
  میکروسوئیچ اهرم منحنی پایه بلند 0.1 آمپر 3 پایه OMRON SS-01GL13T
  SS-01GL13T
  SS-۰۱GL۱۳T
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۷,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV100D
  میکروسوئیچ بدون اهرم 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV100D
  CMV100D
  CMV۱۰۰D
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VMN-15
  میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VMN-15
  VMN-15
  VMN-۱۵
  ۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰ )
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 3 پایه OMRON V-15 -1C25
  میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 3 پایه OMRON V-15 -1C25
  V-15-1C25
  V-۱۵-۱C۲۵
  خرید بالای 20 واحد۵۷۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۷۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۶۹۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۶۸,۴۲۵ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 3 پایه TAIMING KW7
  میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 3 پایه TAIMING KW7
  KW7
  KW۷
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 50 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 25 آمپر 3 پایه ZIPPY V3-25S
  میکروسوئیچ بدون اهرم 25 آمپر 3 پایه ZIPPY V3-25S
  V3-25S-00D3-Z
  V۳-۲۵S-۰۰D۳-Z
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  میکروسوئیچ بدون اهرم 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  KW11-2Z-00SF1
  KW۱۱-۲Z-۰۰SF۱
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 50 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G
  میکروسوئیچ بدون اهرم 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G
  SM-G
  SM-G
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۱۰,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم پایه لحیمی SS-J5 QUA
  میکروسوئیچ بدون اهرم پایه لحیمی SS-J5 QUA
  SS-J5
  SS-J۵
  ۱۶,۵۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳ )
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم دوبل 20 آمپر 6 پایه XURUI XV-15-2C25
  میکروسوئیچ بدون اهرم دوبل 20 آمپر 6 پایه XURUI XV-15-2C25
  XV-15-2C25
  XV-۱۵-۲C۲۵
  ۵۷,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم زرد 5 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VM-5
  میکروسوئیچ بدون اهرم زرد 5 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VM-5
  VM-5
  VM-۵
  ۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰ )
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ پایه رایت 5 آمپر 3 پایه TONELUCK MQS-1D
  میکروسوئیچ پایه رایت 5 آمپر 3 پایه TONELUCK MQS-1D
  MQS-1D
  MQS-۱D
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ پایه سوزنی اهرم 1.5 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  میکروسوئیچ پایه سوزنی اهرم 1.5 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  KW11-2Z-00P-F1
  KW۱۱-۲Z-۰۰P-F۱
  خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۱۵,۰۰۰ تومان

   میکروسوئیچ چیست ؟

   میکروسوئیچ نوعی کلید مکانیکی است که با فشردن دکمه آن اتصال بین پایه های آن برقرار شده و در اصطلاح مدار بسته و یا باز میشود. میکروسوئیچ ها دارای یک دکمه بر روی بدنه بالایی هستند که با تولید صدای کلیک کاربر را از اتصال آن مطلع میکند. میکروسوئیچ ها اغلب دارای سوراخ های ثابت هستند تا بتوان آنها رو روی بدنه پیچ کرد در تمامی سایز های میکروسوئیچ این سوراخ ها استاندارد و با فاصله یکسان میباشند. از آنجایی که میکروسوئیچ ها قابل اعتماد و حساس هستند، اغلب به عنوان یک وسیله ایمنی استفاده می شود. برای مثال یکی از کاربردهای میکروسوئیچ جلوگیری از بسته شدن درب‌ها در صورت وجود شی یا شخصی و سایر کاربردهای مشابه استفاده می شود.
   از آنجایی که سوئیچ بسیار ساده‌ای هستند، عملاً نیازی به تعمیر و نگهداری ندارند و به دلیل عمر طولانی به ندرت نیاز به تعویض دارند.

   فواید ( مزایا ) میکروسوئیچ

   همانطور که گفته شد، مزیت اصلی استفاده از میکرو سوئیچ ارزان بودن آن به همراه عمر طولانی و نگهداری کم آنهاست. درواقع میکروسوئیچ ها همه کاره هستند. برخی از میکروسوئیچ ها دارای رتبه حفاظتی IP67 میباشند یعنی دربرابر گرد و غبار و آب مقاوم هستند. این ویژگی از میکروسوئیچ‌ها باعث میشود که بتوانند در شرایطی کار کنند که در معرض گرد و غبار و آب هستند و همچنان به درستی عمل می کنند. از دیگر مزایای میکروسوئیچ می توان به  تنوع بالا، قیمت مناسب و کاربرد وسیع نیز اشاره کرد.

   انواع میکروسوئیچ

   انواع میکروسوییچ ها در دو مدل صنعتی و خانگی طراحی و تولید و به بازار عرضه می‌شوند. اما از نظر کارکرد تفاوت خاصی بین آنها وجود ندارد فقط میکروسوییچ‌های صنعتی عمر مفید بیشتری نسبت به میکروسوییچ های خانگی دارند و استانداردهای فنی بیشتری برای ساخت آنها رعایت میشود. از ویژگی های بارز میکروسوئیچ این است که یک حرکت تقریبا کوچک در دکمه محرک، یک حرکت نسبتا بزرگ در اتصال های الکتریکی ایجاد می کند که این امر با سرعت بالا (بدون در نظر گرفتن سرعت تحریک) رخ می دهد. میکروسوئیچ ازجمله قطعاتی است که در تابلوهای کنترل به ویژه مدار فرمان کاربرد دارد.

   برندهای میکروسوئیچ :


   میکروسوئیچ ها در برندهای مختلف برای خرید در اسپرینت الکترونیک موجود است ، کافی است از قسمت سازنده این صفحه برند سازنده میکروسوئیچ خود را انتخاب کنید از جمله مهمترین این سازنده ها میتوان به برندهای امرون ( OMRON ) ، هایلی HIGHLY ، سی ان تی دی CNTD و ... اشاره کرده .

   تاریخچه میکروسوئیچ

   نخستین میکروسوئیچ توسط فردی به نام پیتر مک‌گل در سال ۱۹۳۲ میلادی در فریپورت، ایلینویز ابداع شد. مک‌گل در آن زمان یکی از کارمندان شرکت باتری‌سازی برگس بود. او در سال ۱۹۳۷ یک شرکت با عنوان میکروسوئیچ بنیان نهاد. از آن زمان تا کنون نام تجاری میکروسوئیچ برای اشاره به این نوع از سوئیچ‌ها رایج شده‌ است و شرکت‌های زیاد دیگری هم به تولید آن می‌پردازند.

   نحوه عملکرد میکروسوئیچ

   میکروسوئیچ (micro switch) که گاها "کلید مینیاتور سریع (فنری)" نامیده میشود، یک نوع کلید با اتصال آنی و لحظه ای است که بطور گسترده در ابزار خودرو، صنعت و پزشکی بعنوان سنسور استفاده می شود. این سوئیچ به دلیل نام کمپانی Micro ، اولین شرکت سازنده‌ی این نوع کلید بصورت تجاری ؛ “میکرو” نام گرفت. محرک این سوئیچ ها
   اغلب دارای یک چرخ محوری در بالای یک دکمه‌ی فشاری است. این سوئیچ بطور گسترده ای در برنامه های سیستم کنترل از قبیل اتصالات سوئیچ های ایمنی در آسانسورها، دستگاه های فروش و غیره استفاده می شود.
   هر کلید مکانیکی از دو قسمت رسانا تشکیل می شوند که با اتصال آن دو مدار وصل و با جدا شدن آنها قطع می شود. این دوقطعه را کنتاک می نامند. کنتاک علاوه بر اینکه باید رسانا باشد و در برابر خوردگی نیز مقاومت داشته باشند باید دارای سختی متناسب برای مقابله و مقاومت مکانیکی در مقابل سایش را نیز داشته باشد. یکی از روش های مناسب برای مقابله با ایجاد قوس الکتریکی در کلید در زمان قطع و وصل کردن، افزایش سرعت به این عمل می باشد. برای افزایش سرعت در قطع و وصل کردن در بسیاری از کلیدها از فنر استفاده می شود. به این ترتیب زمانی که فاصله کنتاک ها کم است و قابلیت ایجاد قوس الکتریکی را به حداقل می رساند. همچنین می توان از عایق های سرامیکی برای جلوگیری از قوس الکتریکی استفاده کرد.

   کاربرد میکروسوئیچ

   کاربرد میکروسوییچ‌ها بسیار گسترده و مختلف است، از کاربردهای رایج آن‌ها می‌توان به اینترلاک درب دستگاه مایکروویو،کلیدهای تشخیص طبقه و ایمنی در آسانسورها، دستگاه‌های سکه‌ای، تشخیص جمع‌شدگی کاغذ در دستگاه‌های کپی، بالابر، رباتیک، ایمنی و تشخیص در بردهای مختلف، اتومبیل سازی، دزدگیر و… اشاره کرد.
   هرچند میکروسوییچ‌هایی وجود دارند که می‌توانند موتورهای کوچک، لامپ‌ها و سیم‌پیچ‌ها را مستقیم قطع و وصل کنند اما معمولاً جریان نامی میکروسوییچ‌ها در حد مدارهای فرمان است. از عمده کاربرد های دیگر میکروسوییچ ها می توان به میکروسوییچ موس های کامپیوتر اشاره کرد. میکروسوییچ های ماشین لباسشویی ، میکروسويیچ های بالابر خودرو ،  میکروسوییچ های رگلاژی بالابرهای آسانسور و ... نیز در مجموعه اسپرینت الکترونیک عرضه میگردد.
   یکی از مثال‌هایی که می‌توان برای نحوه استفاده از میکروسوئیچ‌ها در زندگی روزمره ذکر کرد، استفاده از آنها در دستگاه‌های محاسباتی مانند ماوس‌های کامپیوتر است. در این موارد، از میکروسوئیچ‌های ریز یا همان "میکروسوئیچ‌های ماوسی" برای انجام کارهای مختلف در ماوس‌ها استفاده می‌شود.
   علاوه بر این، کلیدهای دوربین‌های دیجیتال، دوربین‌های فیلمبرداری، درب‌های اسانسور، بالابر‌های خودرو و سایر تجهیزات نیز از میکروسوئیچ‌ها برای کنترل و عملکرد استفاده می‌کنند. 

   تفاوت میکروسوئیچ و کلید

   تفاوت عمده میکروسوئیچ با کلید قطع و وصل عادی این است که شاسی میکروسوئیچ به صورت فنری می‏باشد، یعنی تا زمانی که روی آن فشار اعمال می‏شود، جریان برق را
   قطع یا وصل نگه می‏دارد و در لحظه رها شدن شاسی، وضعیت به حالت اولیه خود برخواهد گشت.
   مجموعه اسپرینت الکترونیک محصولات متنوع میکروسوئیچ از برندهای معتبر را ارائه می‌کند. به عنوان مثال، شرکت‌هایی همچون:
   1. امرون Omron
   2. زی پی ZIPPY
   3. و سایر برندها مانند سی ان تی دی Cntd

   متخصص در تولید میکروسوئیچ و ارائه محصولات با کیفیت در این زمینه می‌باشند.

   قیمت و خرید میکروسوئیچ

   برای خرید میکروسوئیچ ها باید اطلاعات دقیقی از قیمت و کیفیت آنها داشته باشید و در اصل بودن قطعه مورد نظر دقت لازم را داشته باشید و اسپرینت الکترونیک در خرید میکروسوئیچ تمامی موارد لازم را برای شما کاربران گرامی فراهم کرده و با لیست قیمت ⁠انواع میکروسوئیچ ها  از جمله فشاری و صنعتی و پایه دار ( 2 پایه  ، 3 پایه و ...) در شرایط خرید لذت بخشی را برای شما فراهم کرده است . 

   میکروسوئیچ
   بر اساس سازنده
   • BURGESS
   • CNTD
   • DECO
   • DONGNAN
   • HIGHLY
   • KSD
   • KW
   • MATSUSHITA
   • OMRON
   • SUNS
   • TAIMING
   • Unionwell
   • ZIPPY
   جریان
   مدل پایه
   نوع کنتاکت
   مدل قطعه
   خیر
   بله