پتانسیومتر آبی 3 پایه خوابیده 100 کیلو اهم 15 میلیمتر چینی 100K PT-15
  پتانسیومتر آبی 3 پایه خوابیده 100 کیلو اهم 15 میلیمتر چینی 100K PT-15
  PT-15100K
  PT-۱۵۱۰۰K
  خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۶,۷۰۰ تومان
  پتانسیومتر 3 پایه خوابیده 10 کیلو اهم 10 میلیمتر اسپانیایی برند پیر PIHER PT10MV10 10K
  پتانسیومتر 3 پایه خوابیده 10 کیلو اهم 10 میلیمتر اسپانیایی برند پیر PIHER PT10MV10 10K
  10K-PT10
  ۱۰K-PT۱۰
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 500 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  پتانسیومتر 3 پایه خوابیده 10 کیلو اهم 15 میلیمتر چینی آبی 10K PT-15
  پتانسیومتر 3 پایه خوابیده 10 کیلو اهم 15 میلیمتر چینی آبی 10K PT-15
  PT-1510K
  PT-۱۵۱۰K
  خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۶,۷۰۰ تومان
  پتانسیومتر 3 پایه خوابیده 470 کیلو اهم 15 میلیمتر چینی PT-15
  پتانسیومتر 3 پایه خوابیده 470 کیلو اهم 15 میلیمتر چینی PT-15
  Single turn trimmer carbon 15mm potentiometer PT15-470K
  Single turn trimmer carbon ۱۵mm potentiometer PT۱۵-۴۷۰K
  ۱۴,۰۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴ )
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 100کیلواهم 104
  پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 100کیلواهم 104
  100K
  ۱۰۰K
  ۲,۲۰۰ تومان
  پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 10کیلواهم 103
  پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 10کیلواهم 103
  10K
  ۱۰K
  ۲,۴۰۰ تومان
  پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 50 کیلواهم 503
  پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 50 کیلواهم 503
  50K
  ۵۰K
  ۲,۵۰۰ تومان
  پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 500 کیلواهم 504
  پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 500 کیلواهم 504
  500K
  ۵۰۰K
  ۲,۲۰۰ تومان
  پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 1کیلواهم 102
  پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 1کیلواهم 102
  1K
  ۱K
  ۲,۳۰۰ تومان
  پتانسیومتر مشکی 3 پایه خوابیده 10 کیلو اهم 15 میلیمتر اسپانیایی برند پیر PIHER POT10K PT-15
  پتانسیومتر مشکی 3 پایه خوابیده 10 کیلو اهم 15 میلیمتر اسپانیایی برند پیر PIHER POT10K PT-15
  PT-15 10K
  PT-۱۵ ۱۰K
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 500 واحد۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  پتانسیومتر مشکی 3 پایه خوابیده 100 کیلو اهم 10 میلیمتر اسپانیایی برند پیر PIHER POT 100K-PT10
  پتانسیومتر مشکی 3 پایه خوابیده 100 کیلو اهم 10 میلیمتر اسپانیایی برند پیر PIHER POT 100K-PT10
  100K
  ۱۰۰K
  ۱۶,۵۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳ )
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  پتانسیومتر مشکی 3 پایه خوابیده 100 کیلو اهم 15 میلیمتر اسپانیایی برند پیر PIHER POT100K PT-15
  پتانسیومتر مشکی 3 پایه خوابیده 100 کیلو اهم 15 میلیمتر اسپانیایی برند پیر PIHER POT100K PT-15
  100KPT-15
  ۱۰۰KPT-۱۵
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 500 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  پتانسیومتر مشکی 3 پایه خوابیده 1مگا اهم 10 میلیمتر اسپانیایی برند پیر PIHER PX10MV105A 1M
  پتانسیومتر مشکی 3 پایه خوابیده 1مگا اهم 10 میلیمتر اسپانیایی برند پیر PIHER PX10MV105A 1M
  PX10MV105
  PX۱۰MV۱۰۵
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 500 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  پتانسیومتر مشکی 3 پایه خوابیده 470 کیلو اهم 15 میلیمتر اسپانیایی برند پیر PIHER PT15
  پتانسیومتر مشکی 3 پایه خوابیده 470 کیلو اهم 15 میلیمتر اسپانیایی برند پیر PIHER PT15
  470K
  ۴۷۰K
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 500 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۹,۵۰۰ تومان
  شفت پتانسیومتر 1.5سانت مدل PT15
  شفت پتانسیومتر 1.5سانت مدل PT15
  PT15
  PT۱۵
  ۶,۰۰۰ تومان
  ولوم 10 کیلو 5 پایه CTR B10K
  ولوم 10 کیلو 5 پایه CTR B10K
  B10K
  B۱۰K

   پتانسیومتر

   بیشتر بخوانید: پتانسیومتر چیست؟

   پتانسیومتر
   بر اساس سازنده
   • PIHER
   خیر
   بله