رله امرن کتابی 1 کنتاکت باز 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G2R-1117
  رله امرن کتابی 1 کنتاکت باز 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G2R-1117
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۵۷,۷۵۰ تومان
  رله امرن کتابی 12 ولت 15 آمپر 6 پایه OMRON G4W-2214P-US-T130
  رله امرن کتابی 12 ولت 15 آمپر 6 پایه OMRON G4W-2214P-US-T130
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  رله امرن کتابی 12 ولت 5 آمپر 5 پایه OMRON G4U-117P
  رله امرن کتابی 12 ولت 5 آمپر 5 پایه OMRON G4U-117P
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله امرن کتابی 220 ولت 2 کنتاکت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله امرن کتابی 220 ولت 2 کنتاکت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان
  رله امرن کتابی 24 ولت 15 آمپر 6 پایه OMRON G4W-2212P-VD-T130-R
  رله امرن کتابی 24 ولت 15 آمپر 6 پایه OMRON G4W-2212P-VD-T130-R
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  رله امرن کتابی 5 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله امرن کتابی 5 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۷۶,۶۵۰ تومان
  رله امرن کتابی ارتفاع کوتاه 12 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله امرن کتابی ارتفاع کوتاه 12 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۶۴,۰۵۰ تومان
  رله امرن کتابی ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-1-E
  رله امرن کتابی ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-1-E
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  رله امرن کتابی ارتفاع کوتاه 12 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-2
  رله امرن کتابی ارتفاع کوتاه 12 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۶۱,۰۰۰ تومان
  رله امرن کتابی ارتفاع کوتاه 24 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله امرن کتابی ارتفاع کوتاه 24 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۶۴,۰۵۰ تومان
  رله امرن کتابی ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-2
  رله امرن کتابی ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۶۸,۴۶۰ تومان
  رله امرن کتابی شیشه ای 110 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله امرن کتابی شیشه ای 110 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 110 ولت امرون
  رله ۱۱۰ ولت امرون
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله امرن کتابی شیشه ای 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله امرن کتابی شیشه ای 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۶۱,۰۰۰ تومان
  رله امرن کتابی شیشه ای 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله امرن کتابی شیشه ای 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۵۸,۵۰۰ تومان
  رله امرن کتابی شیشه ای 12 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله امرن کتابی شیشه ای 12 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  رله امرن کتابی شیشه ای 230 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2SNI
  رله امرن کتابی شیشه ای 230 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2SNI
  رله 230 ولت امرون
  رله ۲۳۰ ولت امرون
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  رله امرن کتابی شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله امرن کتابی شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  رله امرن کتابی شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله امرن کتابی شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۸۳,۷۵۰ تومان
  رله امرن کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله امرن کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۵۷,۰۰۰ تومان
  رله امرن کتابی شیشه ای 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله امرن کتابی شیشه ای 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۶۱,۲۰۰ تومان
  رله امرن کتابی شیشه ای 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2-SN
  رله امرن کتابی شیشه ای 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2-SN
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۶۲,۵۰۰ تومان
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۸۳,۷۵۰ تومان
  رله امرن کتابی 220 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله امرن کتابی 220 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  ناموجود
  رله امرن کتابی 220 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله امرن کتابی 220 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  ناموجود
  رله امرن کتابی ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-1-E -24VDC
  رله امرن کتابی ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-1-E -24VDC
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ناموجود

   رله امرون کتابی

   رله امرون کتابی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله