رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 6 آمپر 4 پایه FINDER D34.81.7.024.9024 C/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 6 آمپر 4 پایه FINDER D34.81.7.024.9024 C/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۶۱۶,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 110 ولت ای سی 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.110 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 110 ولت ای سی 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.110 FINDER
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 50 واحد۴۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۵۳۵,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 11 پایه Finder 60.13.9.12
  رله پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 11 پایه Finder 60.13.9.12
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 50 واحد۴۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۵۰۵,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 6 پایه 60.12.9.12 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 6 پایه 60.12.9.12 FINDER
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 50 واحد۴۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۴۹۷,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.230 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.230 FINDER
  رله 230 فیندر
  رله ۲۳۰ فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 50 واحد۴۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۴۸۴,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 8 پایه FINDER 60.12.8.230
  رله پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 8 پایه FINDER 60.12.8.230
  رله 230 ولت فیندر
  رله ۲۳۰ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 50 واحد۳۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۴۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۴۵۸,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.9.24 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.9.24 FINDER
  60/13/024
  ۶۰/۱۳/۰۲۴
  خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 8 پایه 60.12.9.24 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 8 پایه 60.12.9.24 FINDER
  60/12/9/24
  ۶۰/۱۲/۹/۲۴
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 50 واحد۳۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۴۵۸,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی فیندر 24 ولت 6 آمپر 5 پایه FINDER 34.51.7.24VDC
  رله پی ال سی فیندر 24 ولت 6 آمپر 5 پایه FINDER 34.51.7.24VDC
  106061
  ۱۰۶۰۶۱
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 110 ولت ای سی 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.110
  رله کتابی فیندر 110 ولت ای سی 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.110
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.8.110
  رله کتابی فیندر 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.8.110
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 50 واحد۲۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۳۰۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 12 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.012
  رله کتابی فیندر 12 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.012
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 220 ولت 8 آمپر 8 پایه 2 کنتاکت FINDER 40.52.8.230
  رله کتابی فیندر 220 ولت 8 آمپر 8 پایه 2 کنتاکت FINDER 40.52.8.230
  رله 220 ولت فیندر
  رله ۲۲۰ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 230 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.230
  رله کتابی فیندر 230 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.230
  رله 230 ولت فیندر
  رله ۲۳۰ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 50 واحد۲۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 24 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.024
  رله کتابی فیندر 24 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.024
  رله 24 ولت فیندر
  رله ۲۴ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.12
  رله کتابی فیندر ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.12
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.024
  رله کتابی فیندر شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.024
  رله 24 ولت فیندر
  رله ۲۴ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
  سوکت رله 11 پایه گرد FINDER 90.23
  سوکت رله 11 پایه گرد FINDER 90.23
  90/23
  ۹۰/۲۳
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱۴,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 200 واحد۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  سوکت رله 8 پایه FINDER 95.05
  سوکت رله 8 پایه FINDER 95.05
  95/05
  ۹۵/۰۵
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان
  سوکت رله 8 پایه گرد FINDER 90.22
  سوکت رله 8 پایه گرد FINDER 90.22
  90/22
  ۹۰/۲۲
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۱۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان
  سوکت رله پی ال سی 5 پایه FINDER 93.61
  سوکت رله پی ال سی 5 پایه FINDER 93.61
  93/61
  ۹۳/۶۱
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت FINDER
   بر اساس سازنده
   • FINDER
   خیر
   بله