رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 6 آمپر 4 پایه FINDER D34.81.7.024.9024 C/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 6 آمپر 4 پایه FINDER D34.81.7.024.9024 C/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۶۱۶,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 110 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.110 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 110 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.110 FINDER
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۶,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۶,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۲,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱۸,۹۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  ۳۸۵,۸۲۵ تومان
  رله پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.9.12 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.9.12 FINDER
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱۲,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 10 واحد۱۲,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲۵,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۳۱,۶۲۵ تومان تخفیف ( %۸)
  ۳۷۹,۵۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 6 پایه 60.12.9.12 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 6 پایه 60.12.9.12 FINDER
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۲۴,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۳۵۲,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.230 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.230 FINDER
  رله 230 فیندر
  رله ۲۳۰ فیندر
  ۴۵۱,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 8 پایه FINDER 60.12.8.230
  رله پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 8 پایه FINDER 60.12.8.230
  رله 230 ولت فیندر
  رله ۲۳۰ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۶۸,۵۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.9.24 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.9.24 FINDER
  60/13/024
  ۶۰/۱۳/۰۲۴
  ۴۵۶,۵۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 110 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40/61/8/110
  رله کتابی فیندر 110 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40/61/8/110
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 110 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.8.110
  رله کتابی فیندر 110 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.8.110
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  ۲۹۶,۴۵۰ تومان
  رله کتابی فیندر 12 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.012
  رله کتابی فیندر 12 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.012
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۷۱,۶۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 220 ولت 8 آمپر 8 پایه 2 کنتاکت FINDER 40.52.8.230
  رله کتابی فیندر 220 ولت 8 آمپر 8 پایه 2 کنتاکت FINDER 40.52.8.230
  رله 220 ولت فیندر
  رله ۲۲۰ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۳۲۴,۵۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 230 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.230
  رله کتابی فیندر 230 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.230
  رله 230 ولت فیندر
  رله ۲۳۰ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر 24 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.024
  رله کتابی فیندر 24 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.024
  رله 24 ولت فیندر
  رله ۲۴ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۶۰,۶۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.12
  رله کتابی فیندر ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.12
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۷۸,۲۰۰ تومان
  رله کتابی فیندر شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.024
  رله کتابی فیندر شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.024
  رله 24 ولت فیندر
  رله ۲۴ ولت فیندر
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  سوکت رله 11 پایه گرد FINDER 90/23
  سوکت رله 11 پایه گرد FINDER 90/23
  90/23
  ۹۰/۲۳
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  سوکت رله 8 پایه FINDER 95/05
  سوکت رله 8 پایه FINDER 95/05
  95/05
  ۹۵/۰۵
  خرید بالای 20 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 20 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  سوکت رله 8 پایه گرد FINDER 90/22
  سوکت رله 8 پایه گرد FINDER 90/22
  90/22
  ۹۰/۲۲
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت FINDER
   بر اساس سازنده
   • FINDER
   خیر
   بله